​ေရလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္သမီးျဖစ္သူကို ဖခင္းအရင္းမွ ငါးဖမ္းစက္ေလွျဖင့္ေခၚေဆာင္၍ျမစ္အတြင္းသို႔See more

​ေရလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္သမီးျဖစ္သူကို ဖခင္းအရင္းမွ ငါးဖမ္းစက္ေလွျဖင့္ေခၚေဆာင္၍ျမစ္အတြင္းသို႔See more

Zawgyi

ေရလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္သမီးျဖစ္သူကို ဖခင္းအရင္းမွ ငါးဖမ္းစက္ေလွျဖင့္ေခၚေဆာင္၍ျမစ္အတြင္းသို႔See more

စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္ ေနာက္ၾကည့္ကြၽန္းေက်း႐ြာအုပ္စု ရိပ္သာကြၽန္းေက်း႐ြာတြင္ အသက္(၁၃)ႏွစ္အ႐ြယ္ မိန္းကေလးငယ္အား ဖခင္အရင္းျဖစ္သူက အဓမၼျပဳက်င့္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူဖခင္အားဖမ္းဆီးအေရးယူထားေၾကာင္း စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ နယ္ေျမရဲစခန္းမွ သိရသည္။

 

 

 

ျဖစ္စဥ္မွာ နံနက္ပိုင္းကစစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္ ရိပ္သာကြၽန္းေက်း႐ြာေန မ . . .အသက္(၁၃)ႏွစ္သည္ ၎အားဖခင္ျဖစ္သူက အဓမၼျပဳက်င့္ေၾကာင္း ၎၏မိခင္ျဖစ္သူကိုျပန္လည္တိုင္ၾကားေျပာျပသျဖင့္ မိခင္ျဖစ္သူမွ

စစ္ကိုင္းခ႐ိုင္ ရင္ခြင္မဲ့ကေလးငယ္မ်ားေလွ်ာ့ခ်ေရးနဲ႔ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာကေရးအသင္းသို႔အကူအညီေတာင္းခံခဲ့ၿပီး ထိုမွတစ္ဆင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕သို႔တိုင္ၾကားခဲ့သည္။’ကေလးရဲ႕မိခင္က ကြၽန္မတို႔ စစ္ကိုင္းခ႐ိုင္ ရင္ခြင္မဲ့ကေလးငယ္မ်ားေလွ်ာ့ခ်ေရးနဲ႔ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာကေရးအသင္းကို

လာေရာက္အကူအညီေတာင္းပါတယ္။ ကေလးျဖစ္သူကိုဒီေန႔ပဲ စစ္ကိုင္းေဆး႐ုံကိုကူညီပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဖခင္အရင္းက ျပစ္မႈက်ဴးလြန္တာပါ။ အခု ရဲတပ္ဖြဲ႕က သြားဖမ္းထားၿပီးပါၿပီ”ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံရင္ခြင္မဲ့ကေလးငယ္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း၊ စစ္ကိုင္းခ႐ိုင္ဥကၠဌ ေဒၚခင္မ်ိဳေဌးက ေျပာသည္။

အဓမၼျပဳက်င့္ခံရသည့္ အသက္ ၁၃ ႏွစ္အ႐ြယ္ မိန္းကေလး၏ မိသားစုမွာ တံငါလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ညေန ၅ နာရီတြင္ဖခင္ျဖစ္သူ စိုးလႈိင္က သမီးျဖစ္သူ မ. . .အသက္ ၁၃ ႏွစ္အား ေရလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္ငါးဖမ္းစက္ေလွျဖင့္ေခၚေဆာင္၍

ဧရာဝတီျမစ္အတြင္း ႏွစ္ဦးတည္းသြားေရာက္စဥ္ အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ထိုကဲ့သို႔ အဓမၼျပဳက်င့္သည္မွာ လြန္ခဲ့သည့္ တစ္လခန႔္မွစတင္၍ အႀကိမ္ႀကိမ္အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း မိန္းကေလးငယ္၏ ေျပာဆိုခ်က္အရသိရသည္။

ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးႏိုင္အား စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ နယ္ေျမရဲစခန္းမွ စခန္းမႉးရဲအုပ္ေက်ာ္သန္းႏွင့္အဖြဲ႕က အခင္းျဖစ္ေနရာ ေနာက္ၾကည့္ကြၽန္း ေက်း႐ြာအုပ္စုရိပ္သာကြၽန္းေက်း႐ြာသို႔ သြားေရာက္ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

Unicode

ေရလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္သမီးျဖစ္သူကို ဖခင္းအရင္းမွ ငါးဖမ္းစက္ေလွျဖင့္ေခၚေဆာင္၍ျမစ္အတြင္းသို႔See more

စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္ ေနာက္ၾကည့္ကြၽန္းေက်း႐ြာအုပ္စု ရိပ္သာကြၽန္းေက်း႐ြာတြင္ အသက္(၁၃)ႏွစ္အ႐ြယ္ မိန္းကေလးငယ္အား ဖခင္အရင္းျဖစ္သူက အဓမၼျပဳက်င့္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူဖခင္အားဖမ္းဆီးအေရးယူထားေၾကာင္း စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ နယ္ေျမရဲစခန္းမွ သိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ နံနက္ပိုင္းကစစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္ ရိပ္သာကြၽန္းေက်း႐ြာေန မ . . .အသက္(၁၃)ႏွစ္သည္ ၎အားဖခင္ျဖစ္သူက အဓမၼျပဳက်င့္ေၾကာင္း ၎၏မိခင္ျဖစ္သူကိုျပန္လည္တိုင္ၾကားေျပာျပသျဖင့္ မိခင္ျဖစ္သူမွ

စစ္ကိုင္းခ႐ိုင္ ရင္ခြင္မဲ့ကေလးငယ္မ်ားေလွ်ာ့ခ်ေရးနဲ႔ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာကေရးအသင္းသို႔အကူအညီေတာင္းခံခဲ့ၿပီး ထိုမွတစ္ဆင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕သို႔တိုင္ၾကားခဲ့သည္။’ကေလးရဲ႕မိခင္က ကြၽန္မတို႔ စစ္ကိုင္းခ႐ိုင္ ရင္ခြင္မဲ့ကေလးငယ္မ်ားေလွ်ာ့ခ်ေရးနဲ႔ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာကေရးအသင္းကို

လာေရာက္အကူအညီေတာင္းပါတယ္။ ကေလးျဖစ္သူကိုဒီေန႔ပဲ စစ္ကိုင္းေဆး႐ုံကိုကူညီပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဖခင္အရင္းက ျပစ္မႈက်ဴးလြန္တာပါ။ အခု ရဲတပ္ဖြဲ႕က သြားဖမ္းထားၿပီးပါၿပီ”ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံရင္ခြင္မဲ့ကေလးငယ္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း၊ စစ္ကိုင္းခ႐ိုင္ဥကၠဌ ေဒၚခင္မ်ိဳေဌးက ေျပာသည္။

အဓမၼျပဳက်င့္ခံရသည့္ အသက္ ၁၃ ႏွစ္အ႐ြယ္ မိန္းကေလး၏ မိသားစုမွာ တံငါလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ညေန ၅ နာရီတြင္ဖခင္ျဖစ္သူ စိုးလႈိင္က သမီးျဖစ္သူ မ. . .အသက္ ၁၃ ႏွစ္အား ေရလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္ငါးဖမ္းစက္ေလွျဖင့္ေခၚေဆာင္၍

ဧရာဝတီျမစ္အတြင္း ႏွစ္ဦးတည္းသြားေရာက္စဥ္ အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ထိုကဲ့သို႔ အဓမၼျပဳက်င့္သည္မွာ လြန္ခဲ့သည့္ တစ္လခန႔္မွစတင္၍ အႀကိမ္ႀကိမ္အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း မိန္းကေလးငယ္၏ ေျပာဆိုခ်က္အရသိရသည္။

ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးႏိုင္အား စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ နယ္ေျမရဲစခန္းမွ စခန္းမႉးရဲအုပ္ေက်ာ္သန္းႏွင့္အဖြဲ႕က အခင္းျဖစ္ေနရာ ေနာက္ၾကည့္ကြၽန္း ေက်း႐ြာအုပ္စုရိပ္သာကြၽန္းေက်း႐ြာသို႔ သြားေရာက္ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

Credit


Leave a Reply

Your email address will not be published.