စစ္ေကာင္စီတပ္က PDFမ်ားအေယာင္ေဆာင္ကာ ခရီးသြားျပည္သူမ်ားအား တားဆီးစစ္ေဆးေနSee more

စစ္ေကာင္စီတပ္က PDFမ်ားအေယာင္ေဆာင္ကာ ခရီးသြားျပည္သူမ်ားအား တားဆီးစစ္ေဆးေနSee more

စစ္ေကာင္စီတပ္က PDFမ်ားအေယာင္ေဆာင္ကာ ခရီးသြားျပည္သူမ်ားအား တားဆီးစစ္ေဆးေန

စစ္ေကာင္စီတပ္က PDFမ်ားအေယာင္ေဆာင္ကာ ေညာင္ပင္ႀကီး- -ဆားလင္းႀကီးလမ္း​ပိုင္း၌ ခရီးသြားျပည္သူမ်ားအား တားဆီးစစ္ေဆးေန

ရဲေခါင္/People’s Spring

အၾကမ္းဖက္စစ္ေကာင္စီတပ္က PDFမ်ားအေယာင္ေဆာင္ကာ ေညာင္ပင္ႀကီး- -ဆားလင္းႀကီးလမ္း​ပိုင္း၌ ခရီးသြားျပည္သူမ်ားအား တားဆီးစစ္ေဆးေနေၾကာင္း ေဒသခံေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕မ်ားက သတိေပးထုတ္ျပန္သည္။

ယေန႔(ေမ ၂၅ ရက္)နံနက္ပိုင္းကစ၍ စစ္ေကာင္စီတပ္သားမ်ားက အနက္ေရာင္တူညီဝတ္စုံျဖင့္ စစ္ေဆးေနျခင္းဟု ဆိုသည္။

“လယ္တီ႐ြာနားေလာက္မွာ။ဟန္ျပ အင္အားက ၇ ေယာက္ေလာက္ရွိတယ္။ေလာေလာဆယ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္ေနတယ္”ဟု ဆားလင္းႀကီး PDF တပ္ဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးက People’s Springသို႔ ေျပာသည္။

ခရီးသြားျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ သတိထားရန္လိုအပ္ၿပီး လက္ရွိ လမ္းပိုင္းကို ေရွာင္လႊဲရန္လည္း တိုက္တြန္းသည္။

ယခုကဲ့သို႔ PDF အေယာင္ေဆာင္၍ ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕နယ္တြင္ စစ္ေကာင္စီတပ္က လမ္းပိုင္းပိတ္ဆို႔စစ္ေဆးမႈကို ေမလ ၁၄ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးသည္။

အထူးသျဖင့္ ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ား အားေကာင္းသည့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းတြင္ အၾကမ္းဖက္စစ္တပ္က ျပည္သူလူထုႏွင့္ PDF မ်ားၾကား ေသြးကြဲေစမည့္ လုပ္ရပ္မ်ားစြာ ဖန္တီးေနသည္။

စစ္ေကာင္စီတပ္က PDFမ်ားအေယာင္ေဆာင္ကာ ေညာင္ပင္ႀကီး- -ဆားလင္းႀကီးလမ္းပိုင္း၌ ခရီးသြားျပည္သူမ်ားအား တားဆီးစစ္ေဆးေန

ရဲေခါင္/People’s Spring

အၾကမ္းဖက္စစ္ေကာင္စီတပ္က PDFမ်ားအေယာင္ေဆာင္ကာ ေညာင္ပင္ႀကီး- -ဆားလင္းႀကီးလမ္းပိုင္း၌ ခရီးသြားျပည္သူမ်ားအား တားဆီးစစ္ေဆးေနေၾကာင္း ေဒသခံေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕မ်ားက သတိေပးထုတ္ျပန္သည္။

ယေန႔(ေမ ၂၅ ရက္)နံနက္ပိုင္းကစ၍ စစ္ေကာင္စီတပ္သားမ်ားက အနက္ေရာင္တူညီဝတ္စုံျဖင့္ စစ္ေဆးေနျခင္းဟု ဆိုသည္။

“လယ္တီ႐ြာနားေလာက္မွာ။ဟန္ျပ အင္အားက ၇ ေယာက္ေလာက္ရွိတယ္။ေလာေလာဆယ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္ေနတယ္”ဟု ဆားလင္းႀကီး PDF တပ္ဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးက People’s Springသို႔ ေျပာသည္။

ခရီးသြားျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ သတိထားရန္လိုအပ္ၿပီး လက္ရွိ လမ္းပိုင္းကို ေရွာင္လႊဲရန္လည္း တိုက္တြန္းသည္။

ယခုကဲ့သို႔ PDF အေယာင္ေဆာင္၍ ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕နယ္တြင္ စစ္ေကာင္စီတပ္က လမ္းပိုင္းပိတ္ဆို႔စစ္ေဆးမႈကို ေမလ ၁၄ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးသည္။

အထူးသျဖင့္ ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ား အားေကာင္းသည့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းတြင္ အၾကမ္းဖက္စစ္တပ္က ျပည္သူလူထုႏွင့္ PDF မ်ားၾကား ေသြးကြဲေစမည့္ လုပ္ရပ္မ်ားစြာ ဖန္တီးေနသည္။

Credit

 

စစ္ေကာင္စီတပ္က PDFမ်ားအေယာင္ေဆာင္ကာ ေညာင္ပင္ႀကီး- -ဆားလင္းႀကီးလမ္း​ပိုင္း၌ ခရီးသြားျပည္သူမ်ားအား တားဆီးစစ္ေဆးေန

ရဲေခါင္/People’s Spring

အၾကမ္းဖက္စစ္ေကာင္စီတပ္က PDFမ်ားအေယာင္ေဆာင္ကာ ေညာင္ပင္ႀကီး- -ဆားလင္းႀကီးလမ္း​ပိုင္း၌ ခရီးသြားျပည္သူမ်ားအား တားဆီးစစ္ေဆးေနေၾကာင္း ေဒသခံေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕မ်ားက သတိေပးထုတ္ျပန္သည္။

ယေန႔(ေမ ၂၅ ရက္)နံနက္ပိုင္းကစ၍ စစ္ေကာင္စီတပ္သားမ်ားက အနက္ေရာင္တူညီဝတ္စုံျဖင့္ စစ္ေဆးေနျခင္းဟု ဆိုသည္။

“လယ္တီ႐ြာနားေလာက္မွာ။ဟန္ျပ အင္အားက ၇ ေယာက္ေလာက္ရွိတယ္။ေလာေလာဆယ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္ေနတယ္”ဟု ဆားလင္းႀကီး PDF တပ္ဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးက People’s Springသို႔ ေျပာသည္။

ခရီးသြားျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ သတိထားရန္လိုအပ္ၿပီး လက္ရွိ လမ္းပိုင္းကို ေရွာင္လႊဲရန္လည္း တိုက္တြန္းသည္။

ယခုကဲ့သို႔ PDF အေယာင္ေဆာင္၍ ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕နယ္တြင္ စစ္ေကာင္စီတပ္က လမ္းပိုင္းပိတ္ဆို႔စစ္ေဆးမႈကို ေမလ ၁၄ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးသည္။

အထူးသျဖင့္ ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ား အားေကာင္းသည့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းတြင္ အၾကမ္းဖက္စစ္တပ္က ျပည္သူလူထုႏွင့္ PDF မ်ားၾကား ေသြးကြဲေစမည့္ လုပ္ရပ္မ်ားစြာ ဖန္တီးေနသည္။

စစ္ေကာင္စီတပ္က PDFမ်ားအေယာင္ေဆာင္ကာ ခရီးသြားျပည္သူမ်ားအား တားဆီးစစ္ေဆးေန

စစ္ေကာင္စီတပ္က PDFမ်ားအေယာင္ေဆာင္ကာ ေညာင္ပင္ႀကီး- -ဆားလင္းႀကီးလမ္းပိုင္း၌ ခရီးသြားျပည္သူမ်ားအား တားဆီးစစ္ေဆးေန

ရဲေခါင္/People’s Spring

အၾကမ္းဖက္စစ္ေကာင္စီတပ္က PDFမ်ားအေယာင္ေဆာင္ကာ ေညာင္ပင္ႀကီး- -ဆားလင္းႀကီးလမ္းပိုင္း၌ ခရီးသြားျပည္သူမ်ားအား တားဆီးစစ္ေဆးေနေၾကာင္း ေဒသခံေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕မ်ားက သတိေပးထုတ္ျပန္သည္။

ယေန႔(ေမ ၂၅ ရက္)နံနက္ပိုင္းကစ၍ စစ္ေကာင္စီတပ္သားမ်ားက အနက္ေရာင္တူညီဝတ္စုံျဖင့္ စစ္ေဆးေနျခင္းဟု ဆိုသည္။

“လယ္တီ႐ြာနားေလာက္မွာ။ဟန္ျပ အင္အားက ၇ ေယာက္ေလာက္ရွိတယ္။ေလာေလာဆယ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္ေနတယ္”ဟု ဆားလင္းႀကီး PDF တပ္ဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးက People’s Springသို႔ ေျပာသည္။

ခရီးသြားျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ သတိထားရန္လိုအပ္ၿပီး လက္ရွိ လမ္းပိုင္းကို ေရွာင္လႊဲရန္လည္း တိုက္တြန္းသည္။

ယခုကဲ့သို႔ PDF အေယာင္ေဆာင္၍ ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕နယ္တြင္ စစ္ေကာင္စီတပ္က လမ္းပိုင္းပိတ္ဆို႔စစ္ေဆးမႈကို ေမလ ၁၄ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးသည္။

အထူးသျဖင့္ ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ား အားေကာင္းသည့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းတြင္ အၾကမ္းဖက္စစ္တပ္က ျပည္သူလူထုႏွင့္ PDF မ်ားၾကား ေသြးကြဲေစမည့္ လုပ္ရပ္မ်ားစြာ ဖန္တီးေနသည္။

စစ္ေကာင္စီတပ္က PDFမ်ားအေယာင္ေဆာင္ကာ ေညာင္ပင္ႀကီး- -ဆားလင္းႀကီးလမ္းပိုင္း၌ ခရီးသြားျပည္သူမ်ားအား တားဆီးစစ္ေဆးေန

ရဲေခါင္/People’s Spring

အၾကမ္းဖက္စစ္ေကာင္စီတပ္က PDFမ်ားအေယာင္ေဆာင္ကာ ေညာင္ပင္ႀကီး- -ဆားလင္းႀကီးလမ္းပိုင္း၌ ခရီးသြားျပည္သူမ်ားအား တားဆီးစစ္ေဆးေနေၾကာင္း ေဒသခံေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕မ်ားက သတိေပးထုတ္ျပန္သည္။

ယေန႔(ေမ ၂၅ ရက္)နံနက္ပိုင္းကစ၍ စစ္ေကာင္စီတပ္သားမ်ားက အနက္ေရာင္တူညီဝတ္စုံျဖင့္ စစ္ေဆးေနျခင္းဟု ဆိုသည္။

“လယ္တီ႐ြာနားေလာက္မွာ။ဟန္ျပ အင္အားက ၇ ေယာက္ေလာက္ရွိတယ္။ေလာေလာဆယ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္ေနတယ္”ဟု ဆားလင္းႀကီး PDF တပ္ဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးက People’s Springသို႔ ေျပာသည္။

ခရီးသြားျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ သတိထားရန္လိုအပ္ၿပီး လက္ရွိ လမ္းပိုင္းကို ေရွာင္လႊဲရန္လည္း တိုက္တြန္းသည္။

ယခုကဲ့သို႔ PDF အေယာင္ေဆာင္၍ ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕နယ္တြင္ စစ္ေကာင္စီတပ္က လမ္းပိုင္းပိတ္ဆို႔စစ္ေဆးမႈကို ေမလ ၁၄ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးသည္။

အထူးသျဖင့္ ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ား အားေကာင္းသည့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းတြင္ အၾကမ္းဖက္စစ္တပ္က ျပည္သူလူထုႏွင့္ PDF မ်ားၾကား ေသြးကြဲေစမည့္ လုပ္ရပ္မ်ားစြာ ဖန္တီးေနသည္။

စစ္ေကာင္စီတပ္က PDFမ်ားအေယာင္ေဆာင္ကာ ေညာင္ပင္ႀကီး- -ဆားလင္းႀကီးလမ္းပိုင္း၌ ခရီးသြားျပည္သူမ်ားအား တားဆီးစစ္ေဆးေန

ရဲေခါင္/People’s Spring

အၾကမ္းဖက္စစ္ေကာင္စီတပ္က PDFမ်ားအေယာင္ေဆာင္ကာ ေညာင္ပင္ႀကီး- -ဆားလင္းႀကီးလမ္းပိုင္း၌ ခရီးသြားျပည္သူမ်ားအား တားဆီးစစ္ေဆးေနေၾကာင္း ေဒသခံေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕မ်ားက သတိေပးထုတ္ျပန္သည္။

ယေန႔(ေမ ၂၅ ရက္)နံနက္ပိုင္းကစ၍ စစ္ေကာင္စီတပ္သားမ်ားက အနက္ေရာင္တူညီဝတ္စုံျဖင့္ စစ္ေဆးေနျခင္းဟု ဆိုသည္။

“လယ္တီ႐ြာနားေလာက္မွာ။ဟန္ျပ အင္အားက ၇ ေယာက္ေလာက္ရွိတယ္။ေလာေလာဆယ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္ေနတယ္”ဟု ဆားလင္းႀကီး PDF တပ္ဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးက People’s Springသို႔ ေျပာသည္။

ခရီးသြားျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ သတိထားရန္လိုအပ္ၿပီး လက္ရွိ လမ္းပိုင္းကို ေရွာင္လႊဲရန္လည္း တိုက္တြန္းသည္။

ယခုကဲ့သို႔ PDF အေယာင္ေဆာင္၍ ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕နယ္တြင္ စစ္ေကာင္စီတပ္က လမ္းပိုင္းပိတ္ဆို႔စစ္ေဆးမႈကို ေမလ ၁၄ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးသည္။

အထူးသျဖင့္ ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ား အားေကာင္းသည့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းတြင္ အၾကမ္းဖက္စစ္တပ္က ျပည္သူလူထုႏွင့္ PDF မ်ားၾကား ေသြးကြဲေစမည့္ လုပ္ရပ္မ်ားစြာ ဖန္တီးေနသည္။

Credit


Leave a Reply

Your email address will not be published.