အိမ္မက္ႀကီးႀကီးတစ္ခုကိုစတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္လိုက္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ထားထက္ထက္ေျပာ See More

အိမ္မက္ႀကီးႀကီးတစ္ခုကိုစတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္လိုက္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ထားထက္ထက္ေျပာ See More

အိမ္မက္ႀကီးႀကီးတစ္ခုကိုစတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္လိုက္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ထားထက္ထက္ေျပာၾကား

ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔။

အာဏာသိမ္းစစ္အာဏာရွင္ေတြကို အျမစ္ျပတ္ေအာင္ တိုက္ထုတ္ဖို႔ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးဆိုၿပီး လမ္းေပၚထြက္ ဆႏၵေတြျပခဲ့ၾကရင္း ၊ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ေတာ္လွန္ေရးအရွိန္ျမင့္လာလိုက္တာ ခုဆိုအႏိုင္ပြဲကို နီးသထက္နီးလို႔လာၿပီဆိုတာ ျပည္သူအားလုံးအသိပဲျဖစ္ပါသည္။

အခုေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးမွာ တကယ္ကို အသိမွတ္ျပဳေလးစားမိတဲ့ လူပုဂၢိဳလ္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ဒီလူေတြဟာ ေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ အခရာ ၊ ေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ အသက္‌ေတြျဖစ္ပါတယ္။

CDMers

PDF

ျပည္သူမ်ားနဲ႔

ေထာက္ပို႔ရဲေဘာ္ေတြပါပဲ …..

အခုခ်ိန္ဆို အေရးႀကီးဆုံးအပိုင္းက႑ကိုေရာက္လာတာနဲ႔အမွ် ေတာ္လွန္ေရးအရွိန္ကို ျမႇင့္သထက္ျမႇင့္ေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ ၊ တိုက္ပြဲတိုင္းမွာ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေရွ႕တန္းကေျမျပင္တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕ေတြကို ပိုမိုအားစိုက္ေထာက္ပို႔ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္လာပါသည္။

ျပည္တြင္းျပည္ပက ျပည္သူေတြ ပင္ပန္းေနၾကၿပီဆိုတာသိေပမယ့္ အားေလ်ာ့လိုက္လို႔ (လုံးဝ) မျဖစ္တဲ့အေျခေနပဲျဖစ္ပါသည္။

စစ္ေကာင္စီ ဖက္ကလဲ ဒီအေျခကိုျမင္ ၊ ၾကား ၊ သိေနတာမို႔ သူတို႔ဖက္ကလဲ အရွိန္တိုးျမႇင့္ဖို႔ျပင္ဆင္ေနၾကပါသည္။

အခုလိုအေျခေနမွာ ေထာက္ပို႔ေတြအေနနဲ႔ တစ္သီးပုဂၢလ ႀကိဳၾကားေထာက္ပို႔ေနၾကတာထက္ေဒသအလိုက္ ေထာက္ပို႔မႈကိုအရွိန္ျမႇင့္ဖို႔ ၊ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ပြဲေတြေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ စုစည္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း ၊ စုေပါင္းေထာက္ပို႔ျခင္းဟာ အေရးပါတယ္လို႔ ယူဆပါသည္။

ဒီအေျခေနကို ေအာင္ျမင္စြာေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးသမိုင္းမွာ မွတ္ေက်ာက္တင္ခံႏိုင္မယ့္ ေသြးရင္းေထာက္ပို႔တခ်ိဳ႕နဲ႔ စုစည္းၿပီး ခုဆို အိပ္မက္ႀကီးႀကီးတစ္ခုကို စတင္အေကာင္ထည္ေဖာ္လိုက္ၿပီျဖစ္ပါသည္။

ယခု ရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ရင္ တိုင္းေဒသႀကီးအလိုက္ ဒီေထာက္ပို႔စုေပါင္းအားနဲ႔ အလွည့္က် ေထာက္ပို႔သြားၾကမွာပဲျဖစ္ပါသည္။

ယခု ေပါင္းစည္းျခင္းအား နဲ႔ စုဖြဲ႕မႈသည္ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ အုတ္တစ္ခ်ပ္ သဲတစ္ပြင့္အျဖစ္ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္ပါေစသား။

မိမိတို႔ရဲ႕ “Fund Raiser Network” ကို ထပ္မံခ်ိတ္ဆက္လိုတဲ့ FR တိုင္းကိုလဲ လွိူက္လွိူက္လွဲလွဲႀကိဳဆိုပါတယ္ရွင့္ ဟုဆိုကာ ျပည္သူအမ်ားရဲ႕၊ အားေပးေထာက္ပို႔မႈအျပည့္ျဖင့္ ပထမဆုံးရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ပါေစသားဟု မထားထက္ထက္ကရင္ဖြင့္ေရးသားထားပါသည္။

အိမ္မက္ႀကီးႀကီးတစ္ခုကိုစတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္လိုက္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ထားထက္ထက္ေျပာၾကား

ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔။

အာဏာသိမ္းစစ္အာဏာရွင္ေတြကို အျမစ္ျပတ္ေအာင္ တိုက္ထုတ္ဖို႔ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးဆိုၿပီး လမ္းေပၚထြက္ ဆႏၵေတြျပခဲ့ၾကရင္း ၊ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ေတာ္လွန္ေရးအရွိန္ျမင့္လာလိုက္တာ ခုဆိုအႏိုင္ပြဲကို နီးသထက္နီးလို႔လာၿပီဆိုတာ ျပည္သူအားလုံးအသိပဲျဖစ္ပါသည္။

အခုေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးမွာ တကယ္ကို အသိမွတ္ျပဳေလးစားမိတဲ့ လူပုဂၢိဳလ္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ဒီလူေတြဟာ ေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ အခရာ ၊ ေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ အသက္‌ေတြျဖစ္ပါတယ္။

CDMers

PDF

ျပည္သူမ်ားနဲ႔

ေထာက္ပို႔ရဲေဘာ္ေတြပါပဲ …..

အခုခ်ိန္ဆို အေရးႀကီးဆုံးအပိုင္းက႑ကိုေရာက္လာတာနဲ႔အမွ် ေတာ္လွန္ေရးအရွိန္ကို ျမႇင့္သထက္ျမႇင့္ေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ ၊ တိုက္ပြဲတိုင္းမွာ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေရွ႕တန္းကေျမျပင္တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕ေတြကို ပိုမိုအားစိုက္ေထာက္ပို႔ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္လာပါသည္။

ျပည္တြင္းျပည္ပက ျပည္သူေတြ ပင္ပန္းေနၾကၿပီဆိုတာသိေပမယ့္ အားေလ်ာ့လိုက္လို႔ (လုံးဝ) မျဖစ္တဲ့အေျခေနပဲျဖစ္ပါသည္။

စစ္ေကာင္စီ ဖက္ကလဲ ဒီအေျခကိုျမင္ ၊ ၾကား ၊ သိေနတာမို႔ သူတို႔ဖက္ကလဲ အရွိန္တိုးျမႇင့္ဖို႔ျပင္ဆင္ေနၾကပါသည္။

အခုလိုအေျခေနမွာ ေထာက္ပို႔ေတြအေနနဲ႔ တစ္သီးပုဂၢလ ႀကိဳၾကားေထာက္ပို႔ေနၾကတာထက္ေဒသအလိုက္ ေထာက္ပို႔မႈကိုအရွိန္ျမႇင့္ဖို႔ ၊ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ပြဲေတြေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ စုစည္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း ၊ စုေပါင္းေထာက္ပို႔ျခင္းဟာ အေရးပါတယ္လို႔ ယူဆပါသည္။

ဒီအေျခေနကို ေအာင္ျမင္စြာေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးသမိုင္းမွာ မွတ္ေက်ာက္တင္ခံႏိုင္မယ့္ ေသြးရင္းေထာက္ပို႔တခ်ိဳ႕နဲ႔ စုစည္းၿပီး ခုဆို အိပ္မက္ႀကီးႀကီးတစ္ခုကို စတင္အေကာင္ထည္ေဖာ္လိုက္ၿပီျဖစ္ပါသည္။

ယခု ရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ရင္ တိုင္းေဒသႀကီးအလိုက္ ဒီေထာက္ပို႔စုေပါင္းအားနဲ႔ အလွည့္က် ေထာက္ပို႔သြားၾကမွာပဲျဖစ္ပါသည္။

ယခု ေပါင္းစည္းျခင္းအား နဲ႔ စုဖြဲ႕မႈသည္ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ အုတ္တစ္ခ်ပ္ သဲတစ္ပြင့္အျဖစ္ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္ပါေစသား။

မိမိတို႔ရဲ႕ “Fund Raiser Network” ကို ထပ္မံခ်ိတ္ဆက္လိုတဲ့ FR တိုင္းကိုလဲ လွိူက္လွိူက္လွဲလွဲႀကိဳဆိုပါတယ္ရွင့္ ဟုဆိုကာ ျပည္သူအမ်ားရဲ႕၊ အားေပးေထာက္ပို႔မႈအျပည့္ျဖင့္ ပထမဆုံးရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ပါေစသားဟု မထားထက္ထက္ကရင္ဖြင့္ေရးသားထားပါသည္။

CategoriesNews
Post navigation
တရုတ်ပြည်ကနေ မန္တလေးကို တိုက်ရိုက်လာမယ့် ပထမဆုံး မီးရထား စတင် ထွက်ခွာလာပြီဟုဆို
ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းအနီးမွာ ခ်ိန္းေတြ႕ေနတဲ့သမီးရည္းစားစုံတြဲနွစ္ဦးကို လူတစ္စုမွ…See more


Leave a Reply

Your email address will not be published.