မ သာအိမ္မွာ ဂါဝန္တလႊားလႊားနဲ႔ လုပ္ျပေနေပမယ့္ နီနီ႔ကို တို႔မ်ားက ခ်စ္ပါတယ္ လို႔ဆိုတဲ့ပန္ဆယ္လို

မ သာအိမ္မွာ ဂါဝန္တလႊားလႊားနဲ႔ လုပ္ျပေနေပမယ့္ နီနီ႔ကို တို႔မ်ားက ခ်စ္ပါတယ္ လို႔ဆိုတဲ့ပန္ဆယ္လို

ေသြးသစၥာတို႔၊ အလိုမရွိတို႔၊ ကမာၻမေၾကဘူးတို႔ကို Cover ျပန္ဆိုဖို႔ နီနီ႔ကို ေတာင္းဆိုေနတာမ်ိဳးက မျဖစ္သင့္ဘူးေလ။

အေမ့ေခတ္မွာတုန္းက ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တစ္စုံတစ္ရာဆိုၿပီး အေမ့အထာနဲ႔ သ႐ုပ္ေဆာင္တာ ၾကည့္ၿပီးလက္အုပ္ခ်ီခ်င္ခဲ့တာမလား။

ႏိုင္ငံတကာပြဲေတြမွာ အေမ့လိုဝတ္ အေမ့လို ပန္းပန္တာ ၾကည့္ၿပီး ၾကက္သီးေတြ ထဖူးတယ္မလား။

အေမ့ေခတ္မွာ RED ဆိုၿပီး အေခြထုတ္သလို ပေထြးေခတ္မွာ GREEN ဆိုၿပီး အေခြမထုတ္တာပဲ ေက်းဇူးတင္။

အတူဒိုင္ထိုင္ခုံမွာ ထိုင္ခဲ့တဲ့ က်ားေပါက္၊ အာဇာနည္၊ ရန္ရန္ခ်မ္းတို႔ ဝရမ္းေျပးဘဝနဲ႔ အႏုပညာမလုပ္ရခ်ိန္မွာ အတိုးခ်ၿပီး ကမ္းေျခမွာသီခ်င္းဆိုေနရရွာတာ။

မသာအိမ္မွာ ဂါဝန္တလႊားလႊားနဲ႔ လုပ္ျပေနေပမယ့္ တို႔မ်ားက ခ်စ္ပါတယ္။ ပန္ဆယ္လို

ေသြးသစၥာတို႔၊ အလိုမရွိတို႔၊ ကမာၻမေၾကဘူးတို႔ကို Cover ျပန္ဆိုဖို႔ နီနီ႔ကို ေတာင္းဆိုေနတာမ်ိဳးက မျဖစ္သင့္ဘူးေလ။

အေမ့ေခတ္မွာတုန္းက ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တစ္စုံတစ္ရာဆိုၿပီး အေမ့အထာနဲ႔ သ႐ုပ္ေဆာင္တာ ၾကည့္ၿပီးလက္အုပ္ခ်ီခ်င္ခဲ့တာမလား။

ႏိုင္ငံတကာပြဲေတြမွာ အေမ့လိုဝတ္ အေမ့လို ပန္းပန္တာ ၾကည့္ၿပီး ၾကက္သီးေတြ ထဖူးတယ္မလား။

အေမ့ေခတ္မွာ RED ဆိုၿပီး အေခြထုတ္သလို ပေထြးေခတ္မွာ GREEN ဆိုၿပီး အေခြမထုတ္တာပဲ ေက်းဇူးတင္။

အတူဒိုင္ထိုင္ခုံမွာ ထိုင္ခဲ့တဲ့ က်ားေပါက္၊ အာဇာနည္၊ ရန္ရန္ခ်မ္းတို႔ ဝရမ္းေျပးဘဝနဲ႔ အႏုပညာမလုပ္ရခ်ိန္မွာ အတိုးခ်ၿပီး ကမ္းေျခမွာသီခ်င္းဆိုေနရရွာတာ။

မသာအိမ္မွာ ဂါဝန္တလႊားလႊားနဲ႔ လုပ္ျပေနေပမယ့္ တို႔မ်ားက ခ်စ္ပါတယ္။ ပန္ဆယ္လို

 

zawgyi

ေသြးသစၥာတို႔၊ အလိုမရွိတို႔၊ ကမာၻမေၾကဘူးတို႔ကို Cover ျပန္ဆိုဖို႔ နီနီ႔ကို ေတာင္းဆိုေနတာမ်ိဳးက မျဖစ္သင့္ဘူးေလ။

အေမ့ေခတ္မွာတုန္းက ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တစ္စုံတစ္ရာဆိုၿပီး အေမ့အထာနဲ႔ သ႐ုပ္ေဆာင္တာ ၾကည့္ၿပီးလက္အုပ္ခ်ီခ်င္ခဲ့တာမလား။

ႏိုင္ငံတကာပြဲေတြမွာ အေမ့လိုဝတ္ အေမ့လို ပန္းပန္တာ ၾကည့္ၿပီး ၾကက္သီးေတြ ထဖူးတယ္မလား။

အေမ့ေခတ္မွာ RED ဆိုၿပီး အေခြထုတ္သလို ပေထြးေခတ္မွာ GREEN ဆိုၿပီး အေခြမထုတ္တာပဲ ေက်းဇူးတင္။

အတူဒိုင္ထိုင္ခုံမွာ ထိုင္ခဲ့တဲ့ က်ားေပါက္၊ အာဇာနည္၊ ရန္ရန္ခ်မ္းတို႔ ဝရမ္းေျပးဘဝနဲ႔ အႏုပညာမလုပ္ရခ်ိန္မွာ အတိုးခ်ၿပီး ကမ္းေျခမွာသီခ်င္းဆိုေနရရွာတာ။

မသာအိမ္မွာ ဂါဝန္တလႊားလႊားနဲ႔ လုပ္ျပေနေပမယ့္ တို႔မ်ားက ခ်စ္ပါတယ္။ ပန္ဆယ္လို


Leave a Reply

Your email address will not be published.