မဂၤလာပြဲၿပီးခ်ိန္တြင္ သားမက္အား သမီးျဖစ္သူက မလိမၼာခဲ့လို႔ စိတ္ပ်က္လာခဲ့လွ်င္လည္း ႐ိုက္ႏွက္ျခင္းမရွိဘဲ သူ႔ဆီကိုသာ

မဂၤလာပြဲဆိုသည္မွာ မိန္းကေလးတိုင္း၏ဘဝအတြက္ ႀကီးက်ယ္အခမ္းနားဆုံးေသာ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ေလးတစ္ေန႔ျဖစ္ပါတယ္။သတိုးသမီးေလး၏ ဘဝအသစ္စတင္ေတာ့မည့္ အခ်ိန္ေန႔ရက္ေလးမွာ မိဘတို႔၏စိတ္ထဲတြင္လည္း ေပ်ာ္႐ြင္ျခင္းဝမ္းနည္းျခင္းတို႔ျပည့္ႏွက္ေနခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။

ယခုတြင္လည္း ဖခင္ျဖစ္သူတစ္ဦး၏ သမီးအေပၚစိတ္မခ်ျခင္းေၾကာင့္ သားမက္ျဖစ္သူအေပၚမွာၾကားေနပုံဟာ မိဘတိုင္း၏ေစတနာကို ထင္ေပၚေစခဲ့ပါတယ္။

ဖခင္ျဖစ္သူဟာ မဂၤလာေဆာင္ၿပီးလို႔ ညေနအခ်ိန္တြင္ သမီးျဖစ္သူက မလိမၼာသည့္အခ်ိန္ႏွင့္ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ရာမ်ားႀကဳံလာခဲ့ရလို႔ မလိုခ်င္ေတာ့လွ်င္ သူ႔ဆီကိုသာ ျပန္လာအပ္ေပးရန္ သားမက္ျဖစ္သူအား မ်က္ရည္မ်ားျဖင့္ မွာၾကားေနခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

S h o o n ( C e l e D a i l y )

Zawgyi

မဂၤလာပြဲၿပီးခ်ိန္တြင္ သားမက္အား သမီးျဖစ္သူက မလိမၼာခဲ့လို႔ စိတ္ပ်က္လာခဲ့လွ်င္လည္း ႐ိုက္ႏွက္ျခင္းမရွိဘဲ သူ႔ဆီကိုသာ ျပန္လာအပ္ေပးဖို႔ မ်က္ရည္မ်ားျဖင့္ ေတာင္းဆိုေနရွာသည့္ ဖခင္၏ေမတၱာ

မဂၤလာပြဲဆိုသည္မွာ မိန္းကေလးတိုင္း၏ဘဝအတြက္ ႀကီးက်ယ္အခမ္းနားဆုံးေသာ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ေလးတစ္ေန႔ျဖစ္ပါတယ္။သတိုးသမီးေလး၏ ဘဝအသစ္စတင္ေတာ့မည့္ အခ်ိန္ေန႔ရက္ေလးမွာ မိဘတို႔၏စိတ္ထဲတြင္လည္း ေပ်ာ္႐ြင္ျခင္းဝမ္းနည္းျခင္းတို႔ျပည့္ႏွက္ေနခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။

ယခုတြင္လည္း ဖခင္ျဖစ္သူတစ္ဦး၏ သမီးအေပၚစိတ္မခ်ျခင္းေၾကာင့္ သားမက္ျဖစ္သူအေပၚမွာၾကားေနပုံဟာ မိဘတိုင္း၏ေစတနာကို ထင္ေပၚေစခဲ့ပါတယ္။

ဖခင္ျဖစ္သူဟာ မဂၤလာေဆာင္ၿပီးလို႔ ညေနအခ်ိန္တြင္ သမီးျဖစ္သူက မလိမၼာသည့္အခ်ိန္ႏွင့္ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ရာမ်ားႀကဳံလာခဲ့ရလို႔ မလိုခ်င္ေတာ့လွ်င္ သူ႔ဆီကိုသာ ျပန္လာအပ္ေပးရန္ သားမက္ျဖစ္သူအား မ်က္ရည္မ်ားျဖင့္ မွာၾကားေနခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

S h o o n ( C e l e D a i l y )

Leave a Reply

Your email address will not be published.