ကင္ဆာေရာဂါေနာက္ဆုံးအဆင့္ကို ခံစားေနေရသာ မိခင္ျဖစ္သူဧ။္ဆႏၵကို ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့သည့္ သားလိမ္မာေလး..See more. ..

ကင္ဆာေရာဂါေနာက္ဆုံးအဆင့္ကို ခံစားေနေရသာ မိခင္ျဖစ္သူဧ။္ဆႏၵကို ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့သည့္ သားလိမ္မာေလး

လူသားတိုင္းက ေသျခင္းတရားကို လြန္ဆန္၍မရေသာ္လည္း ေနာက္ဆုံးလက္က်န္အခ်ိန္ေလးတြင္ သူတို႔ခ်စ္ေသာ မိသားစု သူငယ္ခ်င္း စသျဖင့္ ျမင္ခ်င္ေတြ႕ၾကၿပီး သားသမီးေတြရွိလွ်င္လည္း သူတို႔ေကာင္းစားေနတာေလးကို ျမင္ေတြ႕ခ်င္ၾကသည္။

ယခုအခါတြင္လည္း စကၤာပူႏိုင္ငံမွ အသက္ ၇၁ႏွစ္အ႐ြယ္ မိခင္တစ္ဦးသည္ ကံဆိုးစြာျဖင့္ ပန္းကရိယက္ကင္ဆာေရာဂါေဝဒနာကို ေနာက္ဆုံးအဆင့္ျဖင့္ ခံစားေနရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဆရာဝန္မွ မိခင္ျဖစ္သူကို အသက္ရွင္ဖို႔ရာ လပိုင္းအနည္းငယ္သာလိုေတာ့သည္ဟု အသိေပးလိုက္ေသာအခါ သူမရဲ႕စိတ္ထဲမွာ သူ႔သားအေၾကာင္းပဲ စဥ္းစားေနခဲ့သည္။

အေၾကာင္းမွာ မိခင္ျဖစ္သူသည္ မေသခင္အခ်ိန္ေလးတြင္ အသက္ ၃၅ႏွစ္အ႐ြယ္ သားျဖစ္သူဧ။္ မဂၤလာေဆာင္ကို ျမင္သြားခ်င္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုစဥ္ သားျဖစ္သူသည္ မိခင္မရွိခ်ိန္မွ ေနာင္တမရခ်င္၍ သူခ်စ္ေသာမိန္းကေလးမွာလည္း အဆင္သင့္ရွိေန၍ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္လက္ထပ္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ မိခင္ျဖစ္သူကို လူနာကုတင္ႏွင့္အတူ လွပေသာ အဝတ္အစားေလးဝတ္ဆင္ေပးကာ မဂၤလာပြဲအား ေပ်ာ္ေပ်ာ္႐ႊင္႐ႊင္က်င္းပရင္း မိခင္ဧ။္ေနာက္ဆုံး ဆႏၵကို ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့သည္။

Zawgyi

ကင္ဆာေရာဂါေနာက္ဆုံးအဆင့္ကို ခံစားေနေရသာ မိခင္ျဖစ္သူဧ။္ဆႏၵကို ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့သည့္ သားလိမ္မာေလး

လူသားတိုင္းက ေသျခင္းတရားကို လြန္ဆန္၍မရေသာ္လည္း ေနာက္ဆုံးလက္က်န္အခ်ိန္ေလးတြင္ သူတို႔ခ်စ္ေသာ မိသားစု သူငယ္ခ်င္း စသျဖင့္ ျမင္ခ်င္ေတြ႕ၾကၿပီး သားသမီးေတြရွိလွ်င္လည္း သူတို႔ေကာင္းစားေနတာေလးကို ျမင္ေတြ႕ခ်င္ၾကသည္။

ယခုအခါတြင္လည္း စကၤာပူႏိုင္ငံမွ အသက္ ၇၁ႏွစ္အ႐ြယ္ မိခင္တစ္ဦးသည္ ကံဆိုးစြာျဖင့္ ပန္းကရိယက္ကင္ဆာေရာဂါေဝဒနာကို ေနာက္ဆုံးအဆင့္ျဖင့္ ခံစားေနရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဆရာဝန္မွ မိခင္ျဖစ္သူကို အသက္ရွင္ဖို႔ရာ လပိုင္းအနည္းငယ္သာလိုေတာ့သည္ဟု အသိေပးလိုက္ေသာအခါ သူမရဲ႕စိတ္ထဲမွာ သူ႔သားအေၾကာင္းပဲ စဥ္းစားေနခဲ့သည္။

အေၾကာင္းမွာ မိခင္ျဖစ္သူသည္ မေသခင္အခ်ိန္ေလးတြင္ အသက္ ၃၅ႏွစ္အ႐ြယ္ သားျဖစ္သူဧ။္ မဂၤလာေဆာင္ကို ျမင္သြားခ်င္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုစဥ္ သားျဖစ္သူသည္ မိခင္မရွိခ်ိန္မွ ေနာင္တမရခ်င္၍ သူခ်စ္ေသာမိန္းကေလးမွာလည္း အဆင္သင့္ရွိေန၍ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္လက္ထပ္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ မိခင္ျဖစ္သူကို လူနာကုတင္ႏွင့္အတူ လွပေသာ အဝတ္အစားေလးဝတ္ဆင္ေပးကာ မဂၤလာပြဲအား ေပ်ာ္ေပ်ာ္႐ႊင္႐ႊင္က်င္းပရင္း မိခင္ဧ။္ေနာက္ဆုံး ဆႏၵကို ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့သည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published.