ကံၾကမၼာ ဝဋ္ေႂကြး ေျပးမလြတ္ပါ.See more. .

ကံၾကမၼာ ဝဋ္ေႂကြး ေျပးမလြတ္ပါ

လူ႔ဘဝမွာ မေကာင္းမႈေတြ လုပ္ခဲ့သမွ်ဟာ ဘဝသံသရာ အတြက္ ဝဋ္ေႂကြးေတြခ်ည္း ပါပဲ။

ကံၾကမၼာ ဝဋ္ေႂကြး ဆိုတာ အႏႈိင္းမဲ့ ျမတ္ဗုဒၶေတာင္မွ ေျပးမလြတ္ခဲ့ပါဘူး။

ဘယ္သူပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္လို ပုဂၢိဳလ္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ မိမိ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ လြဲမွားတဲ့ အရာမွန္သမွ်ဟာ

ဘယ္လို ဆင္ေျခမ်ိဳးေတြပဲ ေပးေပး
မိမိ သႏၲာန္မွာ မေပ်ာက္မပ်က္ ရွိေနမွာ ျဖစ္ၿပီး

ဒီဝဋ္ေႂကြးေတြက လြတ္ေအာင္ ေျပးဖို႔ဆိုတာ ဘယ္သံသရာမွာမွ မရွိပါဘူး။

ဒီေတာ့ကာ ကံၾကမၼာ ဝဋ္ေႂကြးေတြ
သံသရာမွာ မတင္ရွိဖို႔ မေပးဆပ္ ၾကရဖို႔အတြက္

မေကာင္းတဲ့ စိတ္ေတြ မေကာင္းတဲ့ အျပဳအမူေတြ မေကာင္းတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြကို လက္ေတြ႕ မေျပာနဲ႔

စိတ္ အႀကံေလးနဲ႔ေတာင္ မေတြးၾကပါနဲ႔ မႀကံၾကပါနဲ႔ မေျပာၾကပါနဲ႔ မလုပ္ၾကပါနဲ႔။

တစ္ဘဝစာ တစ္ခဏတာ အေရးၾကည့္ၿပီး မေကာင္းမႈေတြ မျပဳၾကပါနဲ႔

မေကာင္းတဲ့ အေတြးအေခၚ အယူအဆနဲ႔ လုပ္ရပ္ေတြဟာ ဘဝဝဋ္ေႂကြး ေတြခ်ည္းပဲ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ

သတိထား ေရွာင္ၾကဥ္ ႀကိဳးစား အားထုတ္ ေတာ္မူႏိုင္ ၾကပါေစ။

ေဒါက္တာ အရွင္ နႏၵမာလာဘိဝံသ။

လူ႔ဘဝမွာ မေကာင္းမႈေတြ လုပ္ခဲ့သမွ်ဟာ ဘဝသံသရာ အတြက္ ဝဋ္ေႂကြးေတြခ်ည္း ပါပဲ။

ကံၾကမၼာ ဝဋ္ေႂကြး ဆိုတာ အႏႈိင္းမဲ့ ျမတ္ဗုဒၶေတာင္မွ ေျပးမလြတ္ခဲ့ပါဘူး။

ဘယ္သူပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္လို ပုဂၢိဳလ္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ မိမိ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ လြဲမွားတဲ့ အရာမွန္သမွ်ဟာ

ဘယ္လို ဆင္ေျခမ်ိဳးေတြပဲ ေပးေပး
မိမိ သႏၲာန္မွာ မေပ်ာက္မပ်က္ ရွိေနမွာ ျဖစ္ၿပီး

ဒီဝဋ္ေႂကြးေတြက လြတ္ေအာင္ ေျပးဖို႔ဆိုတာ ဘယ္သံသရာမွာမွ မရွိပါဘူး။

ဒီေတာ့ကာ ကံၾကမၼာ ဝဋ္ေႂကြးေတြ
သံသရာမွာ မတင္ရွိဖို႔ မေပးဆပ္ ၾကရဖို႔အတြက္

မေကာင္းတဲ့ စိတ္ေတြ မေကာင္းတဲ့ အျပဳအမူေတြ မေကာင္းတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြကို လက္ေတြ႕ မေျပာနဲ႔

စိတ္ အႀကံေလးနဲ႔ေတာင္ မေတြးၾကပါနဲ႔ မႀကံၾကပါနဲ႔ မေျပာၾကပါနဲ႔ မလုပ္ၾကပါနဲ႔။

တစ္ဘဝစာ တစ္ခဏတာ အေရးၾကည့္ၿပီး မေကာင္းမႈေတြ မျပဳၾကပါနဲ႔

မေကာင္းတဲ့ အေတြးအေခၚ အယူအဆနဲ႔ လုပ္ရပ္ေတြဟာ ဘဝဝဋ္ေႂကြး ေတြခ်ည္းပဲ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ

သတိထား ေရွာင္ၾကဥ္ ႀကိဳးစား အားထုတ္ ေတာ္မူႏိုင္ ၾကပါေစ။

ေဒါက္တာ အရွင္ နႏၵမာလာဘိဝံသ။

Credit

Leave a Reply

Your email address will not be published.