သ႐ုပ္ေဆာင္ လူမင္း၊ေျပတီဦး ႏွင့္ေ႐ႊမႈန္ရတီတို႔ကို စစ္ေကာင္စီမွ See More…

သ႐ုပ္ေဆာင္ လူမင္း၊ေျပတီဦး ႏွင့္ေ႐ႊမႈန္ရတီတို႔ကို စစ္ေကာင္စီမွ See More…

သ႐ုပ္ေဆာင္ လူမင္း၊ေျပတီဦး ႏွင့္ေ႐ႊမႈန္ရတီတို႔ကို စစ္ေကာင္စီမွ See More…

ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔တြင္ လူမင္းႏွင့္ေ႐ႊမႈန္ရတီတို႔ သ႐ုပ္ေဆာင္ထားတဲ့ ေဝးမေနခ်င္ဘူး ဇာတ္ ကားကို ႐ုပ္ရွင္႐ုံအားလုံးမွာျပသေတာ့မည္

ဧၿပီလ ၁၇ ရက္ ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔တြင္ လူမင္း ႏွင့္ေ႐ႊမႈန္ရတီ တို႔ သ႐ုပ္ေဆာင္ထားတဲ့ ေဝးမေနခ်င္ဘူး ဇာတ္ကားကို ျပသေတာ့မွာျဖစ္ၿပီး အပတ္စဥ္ေသာၾကာေန႔တိုင္း ဇာတ္ကားအသစ္ လဲလွယ္သြားမယ္လို႔ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ုံးက ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္လိုက္ပါတယ္။

ယေန႔ မတ္လ ၂၅ ရက္မွာ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအေဝးက အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။

ဧၿပီလ ၁၇ ရက္မွာ Triple Six ထုတ္လုပ္ေရးရဲ႕ သ႐ုပ္ေဆာင္ လူမင္းနဲ႔ ေ႐ႊမႈန္ရတီပါဝင္တဲ့ ေဝးမေနခ်င္ဘူး ဇာတ္ကား၊ ဧၿပီလ ၂၉ ရက္မွာ သက္တန္႔အိမ္ထုတ္လုပ္ေရးရဲ႕

သ႐ုပ္ေဆာင္ ေျပတီဦးနဲ႔ ေဖြးေဖြးပါဝင္တဲ့ လိပ္ျပာေထာင္ေခ်ာက္ဇာတ္ကား၊ ေမလ ၆ ရက္မွာ Dream Filming ထုတ္လုပ္ေရးရဲ႕ သ႐ုပ္ေဆာင္ ပိုင္တံခြန္နဲ႔ အိေခ်ာပိုပါဝင္တဲ့ ေမွာင္တိုက္ဇာတ္ကား၊ ေမလ ၁၃ ရက္မွာ ကာလာထုတ္လုပ္ေရးရဲ႕ သ႐ုပ္ေဆာင္ ေျပတီဦးနဲ႔ ဝတ္မႈန္ေ႐ႊရည္ပါဝင္တဲ့

႐ြာေဂၚဇာတ္ကား၊ ေမလ ၂၀ ရက္မွာ ပါဝါကင္းထုတ္လုပ္ေရးရဲ႕ သ႐ုပ္ေဆာင္ ေအာင္ရဲလင္းနဲ႔ အိျႏၵာေက်ာ္ဇင္ပါဝင္တဲ့ အခ်ိဳဆုံး အခ်စ္အျပင္းဆုံးအခ်စ္ ဇာတ္ကားနဲ႔ ေမလ ၂၇ ရက္မွာ နယူးပြိဳင့္ထုတ္လုပ္ေရးရဲ႕ သ႐ုပ္ေဆာင္ ေျပတီဦးနဲ႔ ခိုင္သင္းၾကည္ ပါဝင္တဲ့ ကေမာက္ကမသမီးေယာကၡမ ဇာတ္ကားတို႔ ျပသသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါကာကြယ္ တားဆီးေရးဆိုင္ရာ အစီအမံမ်ားနဲ႔အညီ ျပဳစုထားတဲ့ “႐ုပ္ရွင္ျပသရာတြင္ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရမယ့္ စံျပဳသတ္မွတ္ခ်က္ (Standard Operating Procedures-SOP)”နဲ႔အညီ

လိုက္နာက်င့္သုံး ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ပထမအဆင့္ျပသရန္ လ်ာထားတဲ့ ႐ုပ္ရွင္႐ုံ(၆၀)ခန္႔ကို ၂၀၂၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၁၇) ရက္ေန႔ (ျမန္မာႏွစ္ဆန္း ၁ ရက္ေန႔)တြင္ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ျပသသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနက အသိေပးထားပါတယ္။

အခုလိုအခ်ိန္မွာ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ အေျခအေနသုံးသပ္ခ်က္မ်ားအရ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာသစ္ေတြ႕ရွိမႈ၊ ပိုးေတြ႕မႈႏႈန္းနဲ႔ ေသဆုံးမႈႏႈန္းတို႔မွာ သိသာစြာက်ဆင္းလာေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ေၾကာင္းလည္းရွင္းျပထားပါတယ္။

Credit – original writer

unicode

သ႐ုပ္ေဆာင္ လူမင္း၊ေျပတီဦး ႏွင့္ေ႐ႊမႈန္ရတီတို႔ကို စစ္ေကာင္စီမွ ဧၿပီလတြင္ See More…

ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔တြင္ လူမင္းႏွင့္ေ႐ႊမႈန္ရတီတို႔ သ႐ုပ္ေဆာင္ထားတဲ့ ေဝးမေနခ်င္ဘူး ဇာတ္ ကားကို ႐ုပ္ရွင္႐ုံအားလုံးမွာျပသေတာ့မည္

ဧၿပီလ ၁၇ ရက္ ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔တြင္ လူမင္း ႏွင့္ေ႐ႊမႈန္ရတီ တို႔ သ႐ုပ္ေဆာင္ထားတဲ့ ေဝးမေနခ်င္ဘူး ဇာတ္ကားကို ျပသေတာ့မွာျဖစ္ၿပီး အပတ္စဥ္ေသာၾကာေန႔တိုင္း ဇာတ္ကားအသစ္ လဲလွယ္သြားမယ္လို႔ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ုံးက ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္လိုက္ပါတယ္။

ယေန႔ မတ္လ ၂၅ ရက္မွာ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအေဝးက အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။

ဧၿပီလ ၁၇ ရက္မွာ Triple Six ထုတ္လုပ္ေရးရဲ႕ သ႐ုပ္ေဆာင္ လူမင္းနဲ႔ ေ႐ႊမႈန္ရတီပါဝင္တဲ့ ေဝးမေနခ်င္ဘူး ဇာတ္ကား၊ ဧၿပီလ ၂၉ ရက္မွာ သက္တန္႔အိမ္ထုတ္လုပ္ေရးရဲ႕

သ႐ုပ္ေဆာင္ ေျပတီဦးနဲ႔ ေဖြးေဖြးပါဝင္တဲ့ လိပ္ျပာေထာင္ေခ်ာက္ဇာတ္ကား၊ ေမလ ၆ ရက္မွာ Dream Filming ထုတ္လုပ္ေရးရဲ႕ သ႐ုပ္ေဆာင္ ပိုင္တံခြန္နဲ႔ အိေခ်ာပိုပါဝင္တဲ့ ေမွာင္တိုက္ဇာတ္ကား၊ ေမလ ၁၃ ရက္မွာ ကာလာထုတ္လုပ္ေရးရဲ႕ သ႐ုပ္ေဆာင္ ေျပတီဦးနဲ႔ ဝတ္မႈန္ေ႐ႊရည္ပါဝင္တဲ့

႐ြာေဂၚဇာတ္ကား၊ ေမလ ၂၀ ရက္မွာ ပါဝါကင္းထုတ္လုပ္ေရးရဲ႕ သ႐ုပ္ေဆာင္ ေအာင္ရဲလင္းနဲ႔ အိျႏၵာေက်ာ္ဇင္ပါဝင္တဲ့ အခ်ိဳဆုံး အခ်စ္အျပင္းဆုံးအခ်စ္ ဇာတ္ကားနဲ႔ ေမလ ၂၇ ရက္မွာ နယူးပြိဳင့္ထုတ္လုပ္ေရးရဲ႕ သ႐ုပ္ေဆာင္ ေျပတီဦးနဲ႔ ခိုင္သင္းၾကည္ ပါဝင္တဲ့ ကေမာက္ကမသမီးေယာကၡမ ဇာတ္ကားတို႔ ျပသသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါကာကြယ္ တားဆီးေရးဆိုင္ရာ အစီအမံမ်ားနဲ႔အညီ ျပဳစုထားတဲ့ “႐ုပ္ရွင္ျပသရာတြင္ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရမယ့္ စံျပဳသတ္မွတ္ခ်က္ (Standard Operating Procedures-SOP)”နဲ႔အညီ

လိုက္နာက်င့္သုံး ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ပထမအဆင့္ျပသရန္ လ်ာထားတဲ့ ႐ုပ္ရွင္႐ုံ(၆၀)ခန္႔ကို ၂၀၂၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၁၇) ရက္ေန႔ (ျမန္မာႏွစ္ဆန္း ၁ ရက္ေန႔)တြင္ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ျပသသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနက အသိေပးထားပါတယ္။

အခုလိုအခ်ိန္မွာ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ အေျခအေနသုံးသပ္ခ်က္မ်ားအရ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာသစ္ေတြ႕ရွိမႈ၊ ပိုးေတြ႕မႈႏႈန္းနဲ႔ ေသဆုံးမႈႏႈန္းတို႔မွာ သိသာစြာက်ဆင္းလာေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ေၾကာင္းလည္းရွင္းျပထားပါတယ္။

Credit


Leave a Reply

Your email address will not be published.