သင့္ဆႏၵေတြ ျပည့္ဝလာမလားဆိုတာ အေျဖထုတ္ေပးမယ့္ ကတ္ေဗဒင္ ။သင့္စိတ္ကို တိမ္းညြတ္မႈအျဖစ္ေစဆံုး ကတ္တစ္ကတ္ကို ေရြးခ်ယ္လုိက္ပါ…

သင့္ဆႏၵေတြ ျပည့္ဝလာမလားဆိုတာ အေျဖထုတ္ေပးမယ့္ ကတ္ေဗဒင္ ။သင့္စိတ္ကို တိမ္းညြတ္မႈအျဖစ္ေစဆံုး ကတ္တစ္ကတ္ကို ေရြးခ်ယ္လုိက္ပါ…

ကတ္နံပါတ္ (၁)

သင္သာ ကတ္နံပါတ္ (၁) ကို ေရြးခ်ယ္လိုက္တယ္ဆိုရင္ သင့္ရဲ႕လတ္တေလာ အိပ္မက္ဆႏၵေတြကို ျပည့္ဝလာဖို႔ အလားအလာေတြ မ်ားေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခ်ိန္နည္းနည္းေတာ့ ေစာင့္ရမွာမွာျဖစ္ၿပီး ေလာလို႔ မျဖစ္ပါဘူး။ ေလာမိလိုက္တာနဲ႔ အရာအားလံုးပ်က္စီးသြားႏုိင္တာမို႔ စိတ္ရွည္ဖို႔သာ လုိပါတယ္။ သင္မေမွ်ာ္လင့္ထားဆံုးအခ်ိန္မွာ သင့္ဆႏၵေတြ ျဖစ္သြားႏုိင္ပါတယ္။

ကတ္နံပါတ္ (၂)

သင္သာ ကတ္နံပါတ္ (၂)ကို ေရြးခ်ယ္လုိက္တယ္ဆိုရင္ သင္ႀကိဳးစားအားထုတ္ထားတဲ့ အရာေတြအတြက္ အခ်ိန္ကာလရွည္ၾကာစြာ ေစာင့္ေနခဲ့ရတဲ့ ဆုလာဒ္တစ္ခု သင္ရရိွပါေတာ့မယ္။ သင္လိုခ်င္တာရမယ္၊ ဒါေပမယ့္ သင္ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ ပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ေတာ့ ျဖစ္ခ်င္မွ ျဖစ္မွာပါ။ ဒါေပမယ့္ ဒါဟာ သင့္အတြက္ ပိုေကာင္းတာ ျဖစ္ေနႏုိင္ၿပီး သင္စိတ္ပ်က္ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ကတ္နံပါတ္ (၃)

သင္သာ ကတ္နံပါတ္ (၃) ကို ေရြးလိုက္တယ္ဆိုရင္ သင္ရဲ႕ေတာင့္တမႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ စၾကဝဠာႀကီးက အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးဘူးဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ပါ။ သင့္ဆႏၵေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ သင္ျပန္စဥ္းစားၾကည့္သင့္ၿပီး အားထုတ္မႈကို ေသခ်ာအေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ လိုေနပါတယ္။ သင္သာ သင္ျဖစ္ခ်င္တာေတြအတြက္ တစိုက္မတ္မတ္ႀကိဳးစားမယ္ဆုိရင္ သင္လိုခ်င္တာ ေပးဖို႔ စၾကဝဠာႀကီးက ျငင္းဆန္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အခုခ်ိန္ ပ်င္းေနတာေတြ ရပ္လုိက္သင့္ပါၿပီ။

ကတ္နံပါတ္ (၄)

သင္သာ ကတ္နံပါတ္ (၄) ကို ေရြးခ်ယ္လုိက္တယ္ဆုိရင္ သင္လိုခ်င္တဲ့ အရာေတြကို ထင္ထားတာထက္ ပိုၿပီးကို ရလာႏုိင္ေခ် ရိွေနပါတယ္။ အဓိကမေမ့ဖို႔ကေတာ့ လိုခ်င္တာရၿပီးလို႔ အဲ့ဒီ့ေနရာမွာ မရပ္လုိက္ဖို႔ပါပဲ။ ဆႏၵတစ္ခုျပည့္သြား႐ံုနဲ႔ မေရာင့္ရဲသင့္ဘဲ ပန္းတုိင္အသစ္ေတြ ထပ္ထားရိွဖို႔လိုပါတယ္။ သင္ဟာ ႀကိဳးစားရင္ ႀကိဳးစားသေလာက္ ေအာင္ျမင္ႏုိင္မယ့္သူ ျဖစ္တဲ့အတြက္ပါ။

#Credit

Leave a Reply

Your email address will not be published.