အတိုင္းအတာတစ္ခုထက္ မပိုပါေစနဲ႔

ႏြမ္းပါး သူတစ္ဦးကို ေငြ ၁၀၀ အၿမဲေပးေနၾကျဖစ္ေပမဲ့ တ ေန႔ေတာ့ ေငြ ၂၀၀ ေပးျဖစ္လိုက္တယ္ ။ သူ ေတာ္ေတာ္ေပ်ာ္သြားတယ္ ။

ေနာက္ ေန႔ေတြ ေငြ ၁၀၀ ပဲ ပုံမွန္ေပးျဖစ္ခဲ့ေပမဲ့ သူ႔မ်က္ႏွာမွာ အရင္က ေငြ ၁၀၀ ေပးခဲ့တဲ့ အခ်ိန္တိုင္း ၾကည္လင္ၿပဳံး႐ႊင္တဲ့မ်က္ႏွာမ်ိဳး မျမင္ရ ေတာ့ဘူး ။

သိကြၽမ္းသူတစ္ဦးရဲ႕ဆိုင္ မွာ အလုပ္သမားအခက္အခဲေၾကာင့္ အခမဲ့ ဝင္ကူၿပီး ေန႔လည္ပိုင္း ဆိုင္ကူထိုင္ေပးလိုက္တယ္ ။ သူ ေတာ္ ေတာ္ေပ်ာ္သြားတယ္ ။

တစ္ေန႔ေတာ့ အားလည္းအား ပ်င္းလည္း ပ်င္းေနတာနဲ႔ မနက္က ေန ညအထိ ဆိုင္ ကူထိုင္ေပး လိုက္တယ္ ။

ထိုအတိုင္း မနက္ကေန ညအထိ တပတ္ေက်ာ္ ဆက္တိုက္ ဝိုင္းကူညီေပးလိုက္ေတာ့ေက်းဇူးအထူး တင္ေၾကာင္းေျပာရွာတယ္ ။

ေနာက္ ရက္ေတြကစၿပီး အခ်ိန္လည္းသိပ္မရလို႔အရင္ ကလို ေန႔လည္ခင္းေလာက္သာဝိုင္းကူေပးႏိုင္ေတာ့တယ္ ။ သူ႔မ်က္ႏွာမွာေတာ့ တခ်ိန္က

ကိုယ္ ေန႔လည္ခင္းပိုင္း စကူညီထိုင္ေပးတုန္းကလိုေပ်ာ္႐ႊင္ မႈမ်ိဳး မ ေတြ႕ရ ေတာ့ဘူး ။ ခင္ဗ်ား အေနနဲ႔ဘဝမွာ အရႈပ္အ ေထြးကင္းခ်င္ရင္

ဘယ္သူ႔ကိုမဆို ဘယ္ကိစၥရပ္မွာမဆို အတိုင္း အတာ တခုထက္ ပိုၿပီး မဆက္ဆံတာ မပတ္သက္တာ အေကာင္းဆုံးျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ထင္ပါတယ္..။

Leave a Reply

Your email address will not be published.