ဇနီးျဖစ္သူမွ ထမင္းခ်က္ေနာက္က်သျဖင့္ လင္မယားခ်င္းအျပန္အလွန္စကားမ်ားၾကရာ ခင္ပြန္းျဖစ္သူမွ.. See more

ဇနီးျဖစ္သူမွ ထမင္းခ်က္ေနာက္က်သျဖင့္ လင္မယားခ်င္းအျပန္အလွန္စကားမ်ားၾကရာ ခင္ပြန္းျဖစ္သူမွ.. See more

Zawgyi

ဇနီးျဖစ္သူမွ ထမင္းခ်က္ေနာက္က်သျဖင့္ လင္မယားခ်င္းအျပန္အလွန္စကားမ်ားၾကရာ ခင္ပြန္းျဖစ္သူမွ.. See more

နံနက္ ၅ နာရီခြဲအခ်ိန္ခန့္တြင္ ထမင္းခ်က္ေနာက္က်ေသာကိစၥျဖင့္ လင္မယား စကားမ်ားၾကျပီး ခင္ပြန္းျဖစ္သူမွ ဇနီးျဖစ္သူကိို ဓားျဖင့္ခုတ္သတ္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ျဖစ္စဥ္မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕ေဟာင္းေက်းရြာေန ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ေရနီထြန္းသည္ ေတာတတ္အလုပ္လုပ္ရန္ ထမင္းစားခန္းတြင္ ျပင္ဆင္ေနစဥ္ ဇနီးျဖစ္သူမွ

ထမင္းခ်က္ေနာက္က်သျဖင့္ လင္မယားခ်င္း အျပန္အလွန္စကားမ်ား ရန္ျဖစ္ၾကရာ ခင္ပြန္းျဖစ္သူမွ

စိတ္မထိန္းႏိုင္ဘဲ ဇႏွီးျဖစ္သူအား အနီးတြင္အသင့္ရွိေသာ ေတာခုတ္ဓါးျဖင့္ ခု-တ္သ-တ္လိုက္သည္ ဟု သိရသည္ ။

ျပည္သူမ်ားရဲ့တိုင္တန္းမႈေၾကာင့္ ေတာင္ကုန္ရဲစခန္းမွ လာေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ျပီး ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ေနေသာခင္ပြန္းျဖစ္သူကို ရဲမ်ားက အခ်ိန္တိုအတြင္း ဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲေၾကာင္း သိရသည္ ။

အဆိုပါျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး တရားခံ ေရနီထြန္းအား ေတာင္ကုတ္ရဲစခန္းမွ (ပ)၂၇၆ ရာဇသတ္ၾကီးပုဒ္မ ၃၀၂ ျဖင့္ အေရးယူ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ ။

#Credit

Unicode

ဇနီးျဖစ္သူမွ ထမင္းခ်က္ေနာက္က်သျဖင့္ လင္မယားခ်င္းအျပန္အလွန္စကားမ်ားၾကရာ ခင္ပြန္းျဖစ္သူမွ.. See more……..

နံနက္ ၅ နာရီခြဲအခ်ိန္ခန႔္တြင္ ထမင္းခ်က္ေနာက္က်ေသာကိစၥျဖင့္ လင္မယား စကားမ်ားၾကၿပီး ခင္ပြန္းျဖစ္သူမွ ဇနီးျဖစ္သူကို ဓားျဖင့္ခုတ္သတ္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ျဖစ္စဥ္မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕ေဟာင္းေက်း႐ြာေန ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ေရနီထြန္းသည္ ေတာတတ္အလုပ္လုပ္ရန္ ထမင္းစားခန္းတြင္ ျပင္ဆင္ေနစဥ္ ဇနီးျဖစ္သူမွ

ထမင္းခ်က္ေနာက္က်သျဖင့္ လင္မယားခ်င္း အျပန္အလွန္စကားမ်ား ရန္ျဖစ္ၾကရာ ခင္ပြန္းျဖစ္သူမွ

စိတ္မထိန္းႏိုင္ဘဲ ဇႏွီးျဖစ္သူအား အနီးတြင္အသင့္ရွိေသာ ေတာခုတ္ဓါးျဖင့္ ခု-တ္သ-တ္လိုက္သည္ ဟု သိရသည္ ။

ျပည္သူမ်ားရဲ႕တိုင္တန္းမႈေၾကာင့္ ေတာင္ကုန္ရဲစခန္းမွ လာေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ေနေသာခင္ပြန္းျဖစ္သူကို ရဲမ်ားက အခ်ိန္တိုအတြင္း ဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲေၾကာင္း သိရသည္ ။

အဆိုပါျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တရားခံ ေရနီထြန္းအား ေတာင္ကုတ္ရဲစခန္းမွ (ပ)၂၇၆ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၀၂ ျဖင့္ အေရးယူ စစ္ေဆးေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္ ။

#Credit


Leave a Reply

Your email address will not be published.