ဒီကိစၥကို အေမသိရင္ အရမ္းစိတ္မေကာင္း ျဖစ္ေနမွာ

ဒီကိစၥကို အေမသိရင္ အရမ္းစိတ္မေကာင္း ျဖစ္ေနမွာ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေနျပည္ေတာ္တြင္ တည္ထားသည့္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေစတီေတာ္ေစာင့္ေရွာက္သူမဲ့ေနသျဖင့္ ပ်က္စီးယိုယြင္းေနမႈမ်ားရွိေနသည္။

ေနျပည္ေတာ္ေလဆိပ္သို႔ သြားရာ အဓိကလမ္းမႀကီးျဖစ္သည့္ ရာဇသဂၤဟလမ္းေပၚမွ အဝင္လမ္းမွာ ပ်က္စီးေနၿပီး သစ္တုံးမ်ားျဖင့္ ပိတ္ထားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေစတီေတာ္သို႔ ေဘးဘက္ဝင္ေပါက္မွသာ ဝင္ထြက္ႏိုင္သည္။

ေစတီေတာ္ ပရိဝုဏ္အတြင္း ထားရွိသည့္ ေဒါင္း႐ုပ္ႀကီးမ်ား၏ ေအာက္ခံကြန္ကရစ္မ်ားမွာလည္း ကြဲအက္ေနသည္။

စစ္တပ္က အာဏာမသိမ္းမီ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ ၂၀၁၉၊ ႏိုဝင္ဘာတြင္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေစတီ ထီးေတာ္တင္၊

ဌာပနာသြင္း အခမ္းအနားကို ခမ္းခမ္းနားနားက်င္းပခဲ့သည္။

အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအဝင္

၎တို႔အား ဆန္႔က်င္သူမ်ားကို စစ္ေကာင္စီက ဖမ္းဆီး၊ သတ္ျဖတ္ေနခ်ိန္၊ ျပည္သူမ်ားအၾကား အေၾကာက္တရား ေရခ်ိန္ျမင့္ေနခ်ိန္တြင္

ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးေစတီသို႔ လာေရာက္ဖူးေမွ်ာ္သူ နည္းပါးသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

အခါႀကီး၊ ရက္ႀကီးမ်ားမွသာ ဘုရားဖူး မ်ားမ်ားလာေလ့ရွိသည္ဟု ေဈးသည္အခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။

ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေစတီကို နံနက္ ၅နာရီမွ ည ၈ နာရီအထိ ပုံမွန္ဖြင့္လွစ္ထားသည္ဆိုေသာ္လည္း

ဘုရားဖူးမရွိလွ်င္ အခ်ိန္ေစာ၍ ပိတ္တတ္သည္ဟု စုံစမ္းသိရွိရသည္။

Credit

unicode

ဒီကိစၥကို အေမသိရင္ အရမ္းစိတ္မေကာင္း ျဖစ္ေနမွာ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေနျပည္ေတာ္တြင္ တည္ထားသည့္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေစတီေတာ္ေစာင့္ေရွာက္သူမဲ့ေနသျဖင့္ ပ်က္စီးယိုယြင္းေနမႈမ်ားရွိေနသည္။

ေနျပည္ေတာ္ေလဆိပ္သို႔ သြားရာ အဓိကလမ္းမႀကီးျဖစ္သည့္ ရာဇသဂၤဟလမ္းေပၚမွ အဝင္လမ္းမွာ ပ်က္စီးေနၿပီး သစ္တုံးမ်ားျဖင့္ ပိတ္ထားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေစတီေတာ္သို႔ ေဘးဘက္ဝင္ေပါက္မွသာ ဝင္ထြက္ႏိုင္သည္။

ေစတီေတာ္ ပရိဝုဏ္အတြင္း ထားရွိသည့္ ေဒါင္း႐ုပ္ႀကီးမ်ား၏ ေအာက္ခံကြန္ကရစ္မ်ားမွာလည္း ကြဲအက္ေနသည္။

စစ္တပ္က အာဏာမသိမ္းမီ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ ၂၀၁၉၊ ႏိုဝင္ဘာတြင္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေစတီ ထီးေတာ္တင္၊

ဌာပနာသြင္း အခမ္းအနားကို ခမ္းခမ္းနားနားက်င္းပခဲ့သည္။

အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအဝင္

၎တို႔အား ဆန႔္က်င္သူမ်ားကို စစ္ေကာင္စီက ဖမ္းဆီး၊ သတ္ျဖတ္ေနခ်ိန္၊ ျပည္သူမ်ားအၾကား အေၾကာက္တရား ေရခ်ိန္ျမင့္ေနခ်ိန္တြင္

ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးေစတီသို႔ လာေရာက္ဖူးေမွ်ာ္သူ နည္းပါးသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

အခါႀကီး၊ ရက္ႀကီးမ်ားမွသာ ဘုရားဖူး မ်ားမ်ားလာေလ့ရွိသည္ဟု ေဈးသည္အခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။

ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေစတီကို နံနက္ ၅နာရီမွ ည ၈ နာရီအထိ ပုံမွန္ဖြင့္လွစ္ထားသည္ဆိုေသာ္လည္း

ဘုရားဖူးမရွိလွ်င္ အခ်ိန္ေစာ၍ ပိတ္တတ္သည္ဟု စုံစမ္းသိရွိရသည္။

Credit

Leave a Reply

Your email address will not be published.