“မိုးႀကိဳး ပစ္ပုံ ပစ္နည္း (၄) မ်ိဳးႏွင့္ မိန္းမေတြထက္ ေယာက်္ားေတြဟာ အပစ္ခံရႏိုင္ေျခပိုမ်ား…”

“မိုးႀကိဳး ပစ္ပုံ ပစ္နည္း (၄) မ်ိဳးႏွင့္ မိန္းမေတြထက္ ေယာက်္ားေတြဟာ အပစ္ခံရႏိုင္ေျခပိုမ်ား…”

မိုးႀကိဳးပစ္ခံရတယ္ဆိုတာက… ရာသီဥတုအေပၚ အမ်ားစု အေျခခံၿပီး တစ္ခါတေလမွာေတာ့ အေၾကာင္းျပခ်က္မဲ့ ကြင္းထဲ၊ လမ္းထဲမွာ ပစ္ခံရတတ္ပါတယ္။

အဓိက အေနနဲ႔အပူ၊ အေအး ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆုံမႈမွာ မိုးႀကိဳးဟာ ျဖစ္ေပၚတာျဖစ္ၿပီး ျဖစ္ပြားခ်ိန္မွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အေနနဲ႔ ေျမျပင္ကို ပစ္လႊတ္ပါတယ္။

လူေတြကို မိုးႀကိဳးပစ္တဲ့အခါနည္းေပါင္းဘယ္ႏွမ်ိဳးနဲ႔ ပစ္ေလ့ရွိၾကလဲ ဆိုတာ မွတ္တမ္းတစ္ခုရွိပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အခု စာရင္းျပဳေဖာ္ျပလိုက္တဲ့ မိုးႀကိဳးပစ္ပုံ အမ်ိဳးအစားေတြထဲက ဘယ္ပုံစံနဲ႔ပဲ ပစ္ခဲ့ပစ္ခဲ့ ေသေစႏိုင္ပါတယ္။

အကယ္၍ မိုးႀကိဳးပစ္ခံရတဲ့ အေျခအေနတစ္ခုနဲ႔ ေတြ႕ႀကဳံခဲ့ရရင္လည္း မိုးႀကိဳးပစ္ခံခဲ့ရသူကို အသက္ဆက္လက္ရွင္သန္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆးဝါးကုသေစာင့္ေလွ်ာက္မႈ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္မယ့္ ဌာနဆိုင္ရာေတြကို ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားေပးသင့္ပါတယ္။

၁။ တိုက္႐ိုက္ ပစ္ျခင္း

ပင္မ လွ်ပ္စီးေၾကာင္း ထုတ္လႊတ္မႈလမ္းေၾကာင္းရဲ႕အစိတ္ အပိုင္း တစ္ခုကေန ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ လွ်ပ္စီးေၾကာင္းဟာ လူကို တိုက္႐ိုက္ ထိခိုက္ႏိုင္ပါတယ္။ ဆိုလိုတာက… လူေတြေပၚမွာ မိုးႀကိဳးပစ္ျခင္း တိုက္႐ိုက္သက္ေရာက္ေစႏိုင္ပါတယ္။

မ်ားေသာအားျဖင့္ေတာ့ အမိုးအကာ မရွိတဲ့ ကြင္းျပင္ (သို႔) ဟင္းလင္းျပင္လို ေနရာမ်ိဳးေတြမွာ လူရွိေနမယ္ဆိုရင္ မိုးႀကိဳး ပစ္ခတ္မႈ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။

၂။ လွ်ပ္စီး စက္ကြင္း

အနီးအနားမွာရွိတဲ့ သစ္ပင္ အျမင့္ႀကီးေတြကို မိုးႀကိဳးပစ္တဲ့အခါ လွ်ပ္စီးစက္ကြင္းကို ျဖစ္ေပၚေစၿပီး လွ်ပ္စီးေၾကာင္းရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုက အပင္စတဲ့ ျမင့္မားတဲ့အရာေတြကို ေက်ာ္သြားၿပီးလူဆီကို လာေရာက္ ထိမွန္ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အဓိကအားျဖင့္ေတာ့… လူကို လွ်ပ္စီး ထုတ္လႊတ္မႈမွာ ရွိေနတဲ့ စြမ္းအင္အခ်ိဳ႕က “short circuit” တစ္ခုအျဖစ္နဲ႔ လုပ္ေဆာင္ပါတယ္။

၃။ ေျမေအာက္ လွ်ပ္စီးေၾကာင္း

သစ္ပင္ (သို႔) အျခားေသာ အရာဝတၳဳတစ္ခု ကို မိုးႀကိဳးပစ္တဲ့အခါ၊ စြမ္းအင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ မိုးႀကိဳးပစ္တဲ့ ေနရာကေန ေျမမ်က္ႏွာျပင္တစ္ေလွ်ာက္ကို ေလွ်ာက္သြားေစပါတယ္။

ဒါကို…ေျမအာက္ လွ်ပ္စီးေၾကာင္းလို႔ ေခၚပါတယ္။ မိုးႀကိဳးပစ္လိုက္တဲ့ေနရာနဲ႔ အနီးအနား တစ္ဝိုက္မွာ တစ္ေယာက္ေယာက္ ရွိေနခဲ့မယ္ဆိုရင္ ေျမေအာက္ လွ်ပ္စီးေၾကာင္းရဲ႕ စီးကူးမႈေၾကာင့္ မိုးႀကိဳး ပစ္ခံရႏိုင္ေျခ ရွိပါတယ္။

၄။ လွ်ပ္ကူးျခင္

လွ်ပ္စီးေၾကာင္းေတြဟာ ဝါယာႀကိဳး (သို႔) အျခားေသာ သတၱဳမ်က္ႏွာျပင္ေတြ တစ္ေလွ်ာက္လုံးကို စီးကူးသြား ႏိုင္ပါတယ္။ သတၱဳေတြက လွ်ပ္စီးေၾကာင္းေတြကို မဆြဲငင္ႏိုင္ၾကပါဘူး။

ဒါေပမဲ့…လွ်ပ္စီးေၾကာင္းေတြ ေရာက္လာဖို႔ရာအတြက္ေတာ့ လမ္းေၾကာင္း တစ္ခုအျဖစ္နဲ႔ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးပါတယ္။သတင္းစာ အမ်ားစုမွာ ပါေနက်ျဖစ္တဲ့ မိုးႀကိဳးပစ္ခံရမႈ ေသဆုံးသြားသူမ်ားဆိုတဲ့ သတင္းေတြ အမ်ားစုဟာ

ထူးဆန္းမႈအေနနဲ႔ ေယာက်္ားေလးေတြ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ထိေအာင္လဲဆိုရင္ (၈၀) ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ ေယာက္်ားေလးေတြပဲ ျဖစ္ေနတတ္ၿပီး၊ (၁၀) ေယာက္မွာ (၂) ေယာက္သာ ပွ်မ္းမွ်က မိန္းကေလးျဖစ္ေနတတ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဘာေၾကာင့္ပါလဲ…

ဒီအေၾကာင္း ကို အေျဖရွာထားတဲ့ အေမရိကန္က သုေတသန စာတမ္းတစ္ေစာင္မွာေတာ့ အေျခခံက်က်ပဲ အခ်က္နဲ႔ ရွင္းထားတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။

မိုးႀကိဳးပစ္ခံရတဲ့ အေနအထားရွိသူ အမ်ားစုဟာပင္လယ္၊ ျမစ္ေခ်ာင္းအနီးမွာရွိတဲ့သူေတြ ျဖစ္တတ္ၿပီး၊ အမ်ားစုက ငါးဖမ္းေနခ်ိန္၊ ပင္လယ္ထဲမွာ ရွိေနခ်ိန္ေတြမွာ အပစ္ခံရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကြင္းလယ္ေခါင္ႀကီးမွာ ေဂါက္႐ိုက္ေနခ်ိန္၊ ကြင္းျပင္ထီးထီးႀကီးမွာ အလုပ္လုပ္ေနခ်ိန္မ်ိဳးေတြလို႔ ဆိုပါတယ္။

ေျပာခဲ့တဲ့အလုပ္ေတြကို အဓိကလုပ္တဲ့သူေတြက ေယာက်္ားေလးေတြျဖစ္ၿပီး… အမ်ားစုဟာ ေၾကာက္႐ြံ႕ျခင္း မရွိၾကသလို သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားရင္ေတာင္ ဂ႐ုမစိုက္ဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခ်ိန္က မိုးႀကိဳးရွိခ်ိန္၊ မုန္တိုင္းရွိခ်ိန္ေတြမွာစူးစမ္းဖို႔သြားတဲ့လူအမ်ားစုနဲ႔ မိုးႀကိဳးထိမွန္ၿပီး ေသဆုံးသူဟာ ေယာက်္ားေလးေတြပဲျဖစ္ၿပီး၊ တခ်ိဳ႕က ဗီဒီယို လိုက္႐ိုက္ရင္း အသက္ေသဆုံးတာေတြ ရွိပါတယ္။

ဆိုရရင္ေတာ့ မိုးႀကိဳးပစ္ႏိုင္တဲ့ အေနအထားရွိတဲ့ဘယ္အခ်ိန္ေတြမဆိုေယာက်္ားေလးေတြဟာ မေၾကာက္မလန႔္နဲ႔ ပုံမွန္အတိုင္းသြားလာေနၾကခ်ိန္ မိန္းကေလးေတြက မိုးေရထြက္ခ်ိဳးတာေတာင္ မလုပ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဒီအခ်က္ဟာ ဆင္ျခင္ရမယ့္အခ်က္ျဖစ္ၿပီး… ဒီေနရာမွာ မိန္းကေလးေတြရဲ႕ အႏၲရာယ္ရွိတဲ့ေနရာကို သတိထားတဲ့ စိတ္ကို လိုက္နာက်င့္သုံးရမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ အမႈမဲ့ အမွတ္မဲ့ အမ်ားစုကေနတတ္ၾကၿပီးအႏၲရယ္ရွိခ်ိန္ေတြကိုမွာ စြန႔္စားၿပီး ျပဳလုပ္သူေတြ ရွိေနတာေၾကာင့္ မိုးႀကိဳးပစ္ခံရတဲ့ စာရင္းမွာ ေယာက်္ားေလးေတြက မ်ားေနမွာ ျဖစ္ၿပီး…

မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ထက္ ေယာက်္ားေလးတစ္ေယာက္ဟာ မိုးႀကိဳးပစ္ခံရဖို႔ အခြင့္အေရး (၆) ဆပိုမ်ားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

မူရင္းေရးသားသူအား ေလးစားစြာျဖင့္ ခရက္ဒစ္ေပးပါသည္။ျပန္လည္ေမွ်)ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published.