အမ်ားျပည္သူမ်ားသိေစရန္ ယေန႔မွာ (စကစ)ပိုင္ဗဟိုဘဏ္မွ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္…

႐ုရွား ဗဟိုဘဏ္နဲ႔ ျမန္မာ ဗဟိုဘဏ္တို႔ ဘဏ္လုပ္ငန္းပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားမယ္လို႔ စစ္ေကာင္စီ ထုတ္ျပန္

႐ုရွား ဗဟိုဘဏ္နဲ႔ ျမန္မာ ဗဟိုဘဏ္တို႔ ဘဏ္လုပ္ငန္းပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားမယ္လို႔ စစ္ေကာင္စီက ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

႐ုရွားႏိုင္ငံဗဟိုဘဏ္ႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံဗဟိုဘဏ္တို႔ၾကားဘဏ္လုပ္ငန္းပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈဆိုင္ရာမ်ားအတြက္ ဒုတိယအႀကိမ္

အစည္းအေဝးကို ဗီဒီယိုကြန္ဖရင့္စနစ္ျဖင့္က်င္းပခဲ့ၿပီးျမန္မာ ဗဟိုဘဏ္ ဒု-ဥကၠ႒ ေဒၚသန္းသန္းေဆြႏွင့္တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

အစည္းအေဝးတြင္ ဗဟိုဘဏ္ ဒု-ဥကၠ႒ ေဒၚသန္းသန္းေဆြႏွင့္႐ုရွားႏိုင္ငံဗဟိုဘဏ္ International Cooperation

Department ၏ Director Mr. Andrey Lipin တို႔ က ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

ယင္းအျပင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဘဏ္မ်ားအၾကား စာရင္းဖြင့္လွစ္မႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ VTB Bank ၊ Credit Bank

of Moscow ႏွင့္ PROMSVYAZBANK တို႔မွ ေဆြးေႏြးခဲ့သလို ႏွစ္ႏိုင္ငံဗဟိုဘဏ္မ်ားမွ Financial Messaging

System of the Bank of Russia (SPFS) အတြက္ Infrastructure/Network လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

အလားတူ Accounts ဖြင့္လွစ္မႈတို႔အား ျမန္မာဘဏ္မ်ားမွ သိလိုသည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ SPFS ျဖင့္ေဆာင္႐ြက္ပါက

ျပည္တြင္းသုံးေငြေၾကးျဖင့္သာမက ႏိုင္ငံျခားေငြျဖင့္ စာရင္းဖြင့္လွစ္ႏိုင္မႈတို႔ကိုလည္း အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။

Credit

Zawgyi

႐ုရွား ဗဟိုဘဏ္နဲ႔ ျမန္မာ ဗဟိုဘဏ္တို႔ ဘဏ္လုပ္ငန္းပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားမယ္လို႔ စစ္ေကာင္စီ ထုတ္ျပန္

႐ုရွား ဗဟိုဘဏ္နဲ႔ ျမန္မာ ဗဟိုဘဏ္တို႔ ဘဏ္လုပ္ငန္းပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားမယ္လို႔ စစ္ေကာင္စီက ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

႐ုရွားႏိုင္ငံဗဟိုဘဏ္ႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံဗဟိုဘဏ္တို႔ၾကားဘဏ္လုပ္ငန္းပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈဆိုင္ရာမ်ားအတြက္ ဒုတိယအႀကိမ္

အစည္းအေဝးကို ဗီဒီယိုကြန္ဖရင့္စနစ္ျဖင့္က်င္းပခဲ့ၿပီးျမန္မာ ဗဟိုဘဏ္ ဒု-ဥကၠ႒ ေဒၚသန္းသန္းေဆြႏွင့္တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

အစည္းအေဝးတြင္ ဗဟိုဘဏ္ ဒု-ဥကၠ႒ ေဒၚသန္းသန္းေဆြႏွင့္႐ုရွားႏိုင္ငံဗဟိုဘဏ္ International Cooperation

Department ၏ Director Mr. Andrey Lipin တို႔ က ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

ယင္းအျပင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဘဏ္မ်ားအၾကား စာရင္းဖြင့္လွစ္မႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ VTB Bank ၊ Credit Bank

of Moscow ႏွင့္ PROMSVYAZBANK တို႔မွ ေဆြးေႏြးခဲ့သလို ႏွစ္ႏိုင္ငံဗဟိုဘဏ္မ်ားမွ Financial Messaging

System of the Bank of Russia (SPFS) အတြက္ Infrastructure/Network လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

အလားတူ Accounts ဖြင့္လွစ္မႈတို႔အား ျမန္မာဘဏ္မ်ားမွ သိလိုသည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ SPFS ျဖင့္ေဆာင္႐ြက္ပါက

ျပည္တြင္းသုံးေငြေၾကးျဖင့္သာမက ႏိုင္ငံျခားေငြျဖင့္ စာရင္းဖြင့္လွစ္ႏိုင္မႈတို႔ကိုလည္း အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။

Credit

Leave a Reply

Your email address will not be published.