ဂျပန်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ရှင်ဆိုဘာဘေးလုပ်ကြံခံရမှုကိုစစ်ကောင်စီဥက္ကဌပြော

ဂျပန်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ရှင်ဆိုဘာဘေးလုပ်ကြံခံရမှုကိုစစ်ကောင်စီဥက္ကဌပြော

ဂျပန်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ရှင်ဆိုဘာဘေးလုပ်ကြံခံရမှုကို ဝမ်းနည်းရပြီး

အကြမ်းဖက် လုပ်ရပ်ကို ရှုပ်ချပါတယ်ဆိုပြီး စစ်ကောင်စီဥက္ကဌပြော

…………..
ဇူလိုင် ၉

ဂျပန်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ရှင်ဆိုဘာဘေးလုပ်ကြံခံရမှုကို အံ့ဩဝမ်းနည်းရပြီး

အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်ကို ပြင်းထန်စွာရှုပ်ချပါလို့စစ်ကောင်စီဥက္ကဌ ကပြောကြား လိုက်ပါတယ်။

 

ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းသည် မြန်မာအတွက် မိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်ခဲ့သလို

မိတ်ဆွေ ဟောင်းတစ်ဦးလည်းဖြစ်ကာ ဝမ်းနည်းကြောင်း စာကိုလည်း ပေးပို့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

သတင်းအပြည့်အစုံဖတ်ရှုရန် >>>

https://www.myanmaplatform.com/a/61275.html

ဂျပန်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ရှင်ဆိုဘာဘေးလုပ်ကြံခံရမှုကိုစစ်ကောင်စီဥက္ကဌပြော

ဂျပန်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ရှင်ဆိုဘာဘေးလုပ်ကြံခံရမှုကို ဝမ်းနည်းရပြီး

အကြမ်းဖက် လုပ်ရပ်ကို ရှုပ်ချပါတယ်ဆိုပြီး စစ်ကောင်စီဥက္ကဌပြော

…………..
ဇူလိုင် ၉

ဂျပန်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ရှင်ဆိုဘာဘေးလုပ်ကြံခံရမှုကို အံ့ဩဝမ်းနည်းရပြီး

အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်ကို ပြင်းထန်စွာရှုပ်ချပါလို့စစ်ကောင်စီဥက္ကဌ ကပြောကြား လိုက်ပါတယ်။

 

ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းသည် မြန်မာအတွက် မိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်ခဲ့သလို

မိတ်ဆွေ ဟောင်းတစ်ဦးလည်းဖြစ်ကာ ဝမ်းနည်းကြောင်း စာကိုလည်း ပေးပို့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

သတင်းအပြည့်အစုံဖတ်ရှုရန် >>>

https://www.myanmaplatform.com/a/61275.html

ဂျပန်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ရှင်ဆိုဘာဘေးလုပ်ကြံခံရမှုကိုစစ်ကောင်စီဥက္ကဌပြော

ဂျပန်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ရှင်ဆိုဘာဘေးလုပ်ကြံခံရမှုကို ဝမ်းနည်းရပြီး

အကြမ်းဖက် လုပ်ရပ်ကို ရှုပ်ချပါတယ်ဆိုပြီး စစ်ကောင်စီဥက္ကဌပြော

…………..
ဇူလိုင် ၉

ဂျပန်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ရှင်ဆိုဘာဘေးလုပ်ကြံခံရမှုကို အံ့ဩဝမ်းနည်းရပြီး

အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်ကို ပြင်းထန်စွာရှုပ်ချပါလို့စစ်ကောင်စီဥက္ကဌ ကပြောကြား လိုက်ပါတယ်။

 

ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းသည် မြန်မာအတွက် မိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်ခဲ့သလို

မိတ်ဆွေ ဟောင်းတစ်ဦးလည်းဖြစ်ကာ ဝမ်းနည်းကြောင်း စာကိုလည်း ပေးပို့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

သတင်းအပြည့်အစုံဖတ်ရှုရန် >>>

https://www.myanmaplatform.com/a/61275.html

ဂျပန်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ရှင်ဆိုဘာဘေးလုပ်ကြံခံရမှုကိုစစ်ကောင်စီဥက္ကဌပြော

ဂျပန်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ရှင်ဆိုဘာဘေးလုပ်ကြံခံရမှုကို ဝမ်းနည်းရပြီး

အကြမ်းဖက် လုပ်ရပ်ကို ရှုပ်ချပါတယ်ဆိုပြီး စစ်ကောင်စီဥက္ကဌပြော

…………..
ဇူလိုင် ၉

ဂျပန်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ရှင်ဆိုဘာဘေးလုပ်ကြံခံရမှုကို အံ့ဩဝမ်းနည်းရပြီး

အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်ကို ပြင်းထန်စွာရှုပ်ချပါလို့စစ်ကောင်စီဥက္ကဌ ကပြောကြား လိုက်ပါတယ်။

 

ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းသည် မြန်မာအတွက် မိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်ခဲ့သလို

မိတ်ဆွေ ဟောင်းတစ်ဦးလည်းဖြစ်ကာ ဝမ်းနည်းကြောင်း စာကိုလည်း ပေးပို့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

သတင်းအပြည့်အစုံဖတ်ရှုရန် >>>

https://www.myanmaplatform.com/a/61275.html

Leave a Reply

Your email address will not be published.