အလုပ်ကိစ္စဖြင့်တခြားမြို့သို့သွားခဲ့ရပြီး အလုပ်ပြီးလို့တစ်ရက်ကြိုပြန်လာခဲ့သောအခါ နေအိမ်တွင်ဇနီးသည်က

အလုပ်ကိစ္စဖြင့်တခြားမြို့သို့သွားခဲ့ရပြီးအလုပ်ပြီးလို့တစ်ရက်ကြိုပြ န်လာခဲ့သောအခါနေအိမ်တွင်ဇနီးသည်ကအခြားအမျိုးသားတစ်ဦးနှင့်ဖောက်ပြန်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ရသည့် အမျိုးသား

အိမ်ထောင်ရေးတစ်ခုတွင်သာယာပျော်ရွင်မှုတို့နှင့် ဘဝတစ်ခုလုံးတည်မြဲရေးတို့အတွက်သစ္စရှိမှုသည်အဓိကအရေးကြီးဆုံးသောအ ရာတစ်ခုပင်ဖြစ်ပါတယ်။

တစ်ဦးတစ်ယောက်ကသာသစ္စာဖောက်ခဲ့ပါက ထိုအိမ်ထောင်ရေးသည်ပြိုကွဲသွားတော့မှာသေချာပါတယ်။ယခုတွင်လည်းတရုတ်နိုင်ငံJ i a n g s u ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင်နေ ထိုင်သောမစ္စတာလီဆိုသည့်အမျိုးသားဟာအလုပ်ကိစ္စဖြင့်အခြားမြို့သို့ရက်အနည်းငယ်ကြာအောင်သွားအောင်ခဲ့ရပါတယ်။

ထို့နောက်တွင်အလုပ်ကိစ္စပြီး၍ခန့်မှန်းထားသောရက်ထက်တစ်ရက်စော၍ပြန်ခဲ့ရပါတယ်။ထိုအခါအမျိုးသားကလည်းဇနီးသည်ကိုမပြောဘဲပြန်သွားခဲ့ရာမှာတော့ဇနီးဖြစ်သူဟာနေအိမ်၌ပင်အခြားအမျို းသားတစ်ဦးနှင့် အဝတ်အစားများပင်မဝတ်ထားဘဲဖောက်ပြန်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။

# C r e d i t

 

Unicode

အလုပ်ကိစ္စဖြင့်တခြားမြို့သို့သွားခဲ့ရပြီး အလုပ်ပြီးလို့တစ်ရက်ကြိုပြန်လာခဲ့သောအခါ နေအိမ်တွင်ဇနီးသည်ကအ

 

ခြားအမျိုးသားတစ်ဦးနှင့်ဖောက်ပြန်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ရသည့် အမျိုးသားအိမ်ထောင်ရေးတစ်ခုတွင် သာယာပျော်ရွင်မှုတို့နှင့် ဘဝတစ်ခုလုံးတည်မြဲရေးတို့အတွက်သစ္စရှိမှုသည်အဓိကအရေးကြီးဆုံးသော အရာတစ်ခုပင်ဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဦးတစ်ယောက်ကသာသစ္စာဖောက်ခဲ့ပါက ထိုအိမ်ထောင်ရေးသည်ပြိုကွဲသွားတော့မှာသေချာပါတယ်။

ယခုတွင်လည်း တရုတ်နိုင်ငံ J i a n g s u ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင်နေထိုင်သော မစ္စတာလီဆိုသည့်အမျိုးသားဟာ အလုပ်ကိစ္စဖြင့်အခြားမြို့သို့ရက်အနည်းငယ်ကြာအောင်သွားအောင်ခဲ့ရပါတယ်။

ထို့နောက်တွင်အလုပ်ကိစ္စပြီး၍ ခန့်မှန်းထားသောရက်ထက်တစ်ရက်စော၍ပြန်ခဲ့ရပါတယ်။

C r e d i t

 

အလုပ်ကိစ္စဖြင့်တခြားမြို့သို့သွားခဲ့ရပြီးအလုပ်ပြီးလို့တစ်ရက်ကြိုပြ န်လာခဲ့သောအခါနေအိမ်တွင်ဇနီးသည်ကအခြားအမျိုးသားတစ်ဦးနှင့်ဖောက်ပြန်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ရသည့် အမျိုးသား

အိမ်ထောင်ရေးတစ်ခုတွင်သာယာပျော်ရွင်မှုတို့နှင့် ဘဝတစ်ခုလုံးတည်မြဲရေးတို့အတွက်သစ္စရှိမှုသည်အဓိကအရေးကြီးဆုံးသောအ ရာတစ်ခုပင်ဖြစ်ပါတယ်။

တစ်ဦးတစ်ယောက်ကသာသစ္စာဖောက်ခဲ့ပါက ထိုအိမ်ထောင်ရေးသည်ပြိုကွဲသွားတော့မှာသေချာပါတယ်။ယခုတွင်လည်းတရုတ်နိုင်ငံJ i a n g s u ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင်နေ ထိုင်သောမစ္စတာလီဆိုသည့်အမျိုးသားဟာအလုပ်ကိစ္စဖြင့်အခြားမြို့သို့ရက်အနည်းငယ်ကြာအောင်သွားအောင်ခဲ့ရပါတယ်။

ထို့နောက်တွင်အလုပ်ကိစ္စပြီး၍ခန့်မှန်းထားသောရက်ထက်တစ်ရက်စော၍ပြန်ခဲ့ရပါတယ်။ထိုအခါအမျိုးသားကလည်းဇနီးသည်ကိုမပြောဘဲပြန်သွားခဲ့ရာမှာတော့ဇနီးဖြစ်သူဟာနေအိမ်၌ပင်အခြားအမျို းသားတစ်ဦးနှင့် အဝတ်အစားများပင်မဝတ်ထားဘဲဖောက်ပြန်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။

# C r e d i t

 

Unicode

အလုပ်ကိစ္စဖြင့်တခြားမြို့သို့သွားခဲ့ရပြီး အလုပ်ပြီးလို့တစ်ရက်ကြိုပြန်လာခဲ့သောအခါ နေအိမ်တွင်ဇနီးသည်ကအ

 

ခြားအမျိုးသားတစ်ဦးနှင့်ဖောက်ပြန်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ရသည့် အမျိုးသားအိမ်ထောင်ရေးတစ်ခုတွင် သာယာပျော်ရွင်မှုတို့နှင့် ဘဝတစ်ခုလုံးတည်မြဲရေးတို့အတွက်သစ္စရှိမှုသည်အဓိကအရေးကြီးဆုံးသော အရာတစ်ခုပင်ဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဦးတစ်ယောက်ကသာသစ္စာဖောက်ခဲ့ပါက ထိုအိမ်ထောင်ရေးသည်ပြိုကွဲသွားတော့မှာသေချာပါတယ်။

ယခုတွင်လည်း တရုတ်နိုင်ငံ J i a n g s u ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင်နေထိုင်သော မစ္စတာလီဆိုသည့်အမျိုးသားဟာ အလုပ်ကိစ္စဖြင့်အခြားမြို့သို့ရက်အနည်းငယ်ကြာအောင်သွားအောင်ခဲ့ရပါတယ်။

ထို့နောက်တွင်အလုပ်ကိစ္စပြီး၍ ခန့်မှန်းထားသောရက်ထက်တစ်ရက်စော၍ပြန်ခဲ့ရပါတယ်။

C r e d i t

Leave a Reply

Your email address will not be published.