စစ္ကိုင္းတိုင္းမွာ ဘာလို႔ PDF ေတြ အဆမတန္ အင္အားသိပ္ေကာင္းလာၾကတာလဲ ? တဲ့။

စစ္ကိုင္းတိုင္းမွာ ဘာလို႔ PDF ေတြ အဆမတန္ အင္အားသိပ္ေကာင္းလာၾကတာလဲ ? တဲ့။

စစ္ကိုင္းတိုင္းမွာ ဘာလို႔ PDF ေတြ အဆမတန္ အင္အားသိပ္ေကာင္းလာၾကတာလဲ ? တဲ့။

ေတာ္လွန္ေရး မိတ္ေဆြေတြက က်ေနာ့္ကိုလာေမးတတ္ၾကတယ္။

က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္လဲလက္ရွိ စစ္ကိုင္း Front Line Battle ေတြက PDF တစ္ေယာက္မို႔ အေျဖ အတိအက်ရွိတယ္ဗ်ား။

ရွင္းရွင္းေလးပါ။ခုေနာက္ပိုင္း လပ္တီး က ႐ြာေတြကိုမီးရႈိ႕ဖို႔သက္သက္အတြက္ ပုဇဥ္းနဲ႔ေတာင္ စခ ေတြလာခ်သြားတာရွိတယ္။

ေျမျပင္မွာဆို ေတာက္ေလွ်ာက္အုန္းခံေနရလို႔ေဝဟင္ကေန လာပို႔သြားတဲ့ သေဘာမ်ိဳးေပါ့ဗ်ာ။

ဒါေတာင္ က်ေနာ္တို႔ဖက္က လနႀကီးစာ မိမွာေၾကာက္ၿပီးႏွစ္စီး၊ သုံးစီး လာတယ္။ တစ္စီးက ပစ္ကူဆိုရင္တစ္စီးက စခေတြ ခ်သြားတယ္။

အရင္လို ပလိန္းႀကီးေျမျပင္နား မကပ္ရဲေတာ့ဘူး။

ဆိုေတာ့ …

႐ြာေတြကို လပ္တီးက မီးဝင္ရႈိ႕တယ္။ ႐ြာခံျပည္သူေတြကလဲ နပ္ေနၿပီ။

ခုေနာက္ပိုင္းလေတြမွာ PDF ေတြကခနေတာ့ ေရွာင္ေပးရပါမယ္ ေျပာရင္ ခ်က္ခ်င္းအေ႐ြ႕ကိုျမင္ရတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ႐ြာေတြထဲမွာတင္ ျပည္သူမရွိဘဲထိေတြ႕မႈ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္သြားတယ္။

( ဒီအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ EAOs ေတြနဲ႔လဲ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိၿပီး။ )

တခ်ိဳ႕ပြဲေတြဆိုရင္ အျမန္ကိစၥျဖတ္ႏိုင္သြားလို႔ ႐ြာခံျပည္သူေတြရဲ႕အိမ္္ေတြ မီးေလာင္မယ့္ေဘးကေန ကာကြယ္ႏိုင္သြားတယ္။

အဲ့မွာ PDF ေတြနဲ႔ ျပည္သူေတြ တသားထဲ ပိုျဖစ္။ ပိုမိုအေထာက္အပံ့ေတြ ရသြားတယ္။

ပြဲၿပီးေတာ့ PDF ျဖစ္ျခင္လို႔ အဝတ္တထည္ ကိုယ္တခုနဲ႔ လိုက္လာသူေတြဆိုတာလဲ ဒုနဲ႔ေဒး။

ေနာက္တစ္ခ်က္ကက်ေတာ့ …႐ြာလုံးကြၽတ္မီးရႈိ႕ခံလိုက္ရတဲ့ ႐ြာေတြ။

အဲ့က ျပည္သူေတြက်ေတာ့ နာက်ည္းစိတ္နဲ႔ ေတာင္ယာ၊ႏွမ္၊ ပဲ အလုပ္ကိုစြန္႔ၿပီး PDF တပ္ရင္းေတြထဲ ေျခစုံပစ္ဝင္လာၾကတယ္။

ဒီလိုျပည္သူမ်ိဳး က်ျပန္ေတာ့သူတို႔မွာ ေထာက္စရာ၊ ငဲ့စရာ ဘာမွရွိမေနေတာ့ဘူး။

႐ြပ္႐ြပ္႐ြပ္ခြၽံခြၽံ တိုက္ပြဲဝင္ၾကတယ္။လပ္တီးက ဥာဏ္ရည္ တထြာတမိုက္ေလာက္နဲ႔ PDF နဲ႔ ျပည္သူကို ေသြးခြဲဖို႔ႀကိဳးစားတယ္။

စဥ္းစားေတြးေခၚႏိုင္စြမ္းျမင့္မားတဲ့ ေက်းလက္ေနျပည္သူေတြေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔က ပိုၿပီး စည္းလုံးညီၫြတ္သြားၾကတယ္။

ဒီေန႔အိမ္ကို မီးရႈိ႔ခံလိုက္ရတဲ့ျပည္သူေတြဟာ မနက္ျဖန္ေတြမွာ PDF အျဖစ္ေျပာင္းလဲသြားတယ္

ေတာ္ဝင္ေနာင္ (MasK.)

စစ္ကိုင္းတိုင္းမွာ ဘာလို႔ PDF ေတြ အဆမတန္ အင္အားသိပ္ေကာင္းလာၾကတာလဲ ? တဲ့။

ေတာ္လွန္ေရး မိတ္ေဆြေတြက က်ေနာ့္ကိုလာေမးတတ္ၾကတယ္။

က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္လဲလက္ရွိ စစ္ကိုင္း Front Line Battle ေတြက PDF တစ္ေယာက္မို႔ အေျဖ အတိအက်ရွိတယ္ဗ်ား။

ရွင္းရွင္းေလးပါ။ခုေနာက္ပိုင္း လပ္တီး က ႐ြာေတြကိုမီးရႈိ႕ဖို႔သက္သက္အတြက္ ပုဇဥ္းနဲ႔ေတာင္ စခ ေတြလာခ်သြားတာရွိတယ္။

ေျမျပင္မွာဆို ေတာက္ေလွ်ာက္အုန္းခံေနရလို႔ေဝဟင္ကေန လာပို႔သြားတဲ့ သေဘာမ်ိဳးေပါ့ဗ်ာ။

ဒါေတာင္ က်ေနာ္တို႔ဖက္က လနႀကီးစာ မိမွာေၾကာက္ၿပီးႏွစ္စီး၊ သုံးစီး လာတယ္။ တစ္စီးက ပစ္ကူဆိုရင္တစ္စီးက စခေတြ ခ်သြားတယ္။

အရင္လို ပလိန္းႀကီးေျမျပင္နား မကပ္ရဲေတာ့ဘူး။

ဆိုေတာ့ …

႐ြာေတြကို လပ္တီးက မီးဝင္ရႈိ႕တယ္။ ႐ြာခံျပည္သူေတြကလဲ နပ္ေနၿပီ။

ခုေနာက္ပိုင္းလေတြမွာ PDF ေတြကခနေတာ့ ေရွာင္ေပးရပါမယ္ ေျပာရင္ ခ်က္ခ်င္းအေ႐ြ႕ကိုျမင္ရတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ႐ြာေတြထဲမွာတင္ ျပည္သူမရွိဘဲထိေတြ႕မႈ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္သြားတယ္။

( ဒီအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ EAOs ေတြနဲ႔လဲ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိၿပီး။ )

တခ်ိဳ႕ပြဲေတြဆိုရင္ အျမန္ကိစၥျဖတ္ႏိုင္သြားလို႔ ႐ြာခံျပည္သူေတြရဲ႕အိမ္ေတြ မီးေလာင္မယ့္ေဘးကေန ကာကြယ္ႏိုင္သြားတယ္။

အဲ့မွာ PDF ေတြနဲ႔ ျပည္သူေတြ တသားထဲ ပိုျဖစ္။ ပိုမိုအေထာက္အပံ့ေတြ ရသြားတယ္။

ပြဲၿပီးေတာ့ PDF ျဖစ္ျခင္လို႔ အဝတ္တထည္ ကိုယ္တခုနဲ႔ လိုက္လာသူေတြဆိုတာလဲ ဒုနဲ႔ေဒး။

ေနာက္တစ္ခ်က္ကက်ေတာ့ …႐ြာလုံးကြၽတ္မီးရႈိ႕ခံလိုက္ရတဲ့ ႐ြာေတြ။

အဲ့က ျပည္သူေတြက်ေတာ့ နာက်ည္းစိတ္နဲ႔ ေတာင္ယာ၊ႏွမ္၊ ပဲ အလုပ္ကိုစြန႔္ၿပီး PDF တပ္ရင္းေတြထဲ ေျခစုံပစ္ဝင္လာၾကတယ္။

ဒီလိုျပည္သူမ်ိဳး က်ျပန္ေတာ့သူတို႔မွာ ေထာက္စရာ၊ ငဲ့စရာ ဘာမွရွိမေနေတာ့ဘူး။

႐ြပ္႐ြပ္႐ြပ္ခြၽံခြၽံ တိုက္ပြဲဝင္ၾကတယ္။လပ္တီးက ဉာဏ္ရည္ တထြာတမိုက္ေလာက္နဲ႔ PDF နဲ႔ ျပည္သူကို ေသြးခြဲဖို႔ႀကိဳးစားတယ္။

စဥ္းစားေတြးေခၚႏိုင္စြမ္းျမင့္မားတဲ့ ေက်းလက္ေနျပည္သူေတြေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔က ပိုၿပီး စည္းလုံးညီၫြတ္သြားၾကတယ္။

ဒီေန႔အိမ္ကို မီးရႈိ႕ခံလိုက္ရတဲ့ျပည္သူေတြဟာ မနက္ျဖန္ေတြမွာ PDF အျဖစ္ေျပာင္းလဲသြားတယ္

ေတာ္ဝင္ေနာင္ (MasK.)


Leave a Reply

Your email address will not be published.