၁၄/အင္းလ်ား အိမ္နဲ႔ၿခံ အစုရွယ္ယာ ၃၀၀ အထိ ဝယ္ယူတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတစ္ဦး ေပၚလာ

၁၄/အင္းလ်ား အိမ္နဲ႔ၿခံ အစုရွယ္ယာ ၃၀၀ အထိ ဝယ္ယူတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတစ္ဦး ေပၚလာ

၁၄/အင္းလ်ား အိမ္နဲ႔ၿခံ အစုရွယ္ယာ ၃၀၀ အထိ ဝယ္ယူတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတစ္ဦး ေပၚလာ

မင္းေအာင္လႈိင္ မတရားသိမ္းထားတဲ့ ၁၄/အင္းလ်ားအိမ္နဲ႔ၿခံေလလံပြဲမွာ အစုရွယ္ယာ ၃၀၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ သုံးေသာင္း) အထိ ဝယ္ယူတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတစ္ဦး ေပၚထြက္လာခဲ့ၿပီလို႔ သိရပါတယ္။

 

 

အစုရွယ္ယာ ၃၀၀ ဝယ္ယူသူဟာ စင္ကာပူႏိုင္ငံက ျဖစ္တယ္လို႔ ေလလံအစီအစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့( The End of Dictatorship- EOD) က မေန႔ညက ထုတ္ျပန္ပါတယ္။

 

၁၄/အင္းလ်ား အစုရွယ္ယာကို PDF ဖြဲ႕စည္းျခင္း တစ္ႏွစ္ျပည့္ျဖစ္တဲ့ ေမ ၅ ရက္မွာ စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အေရာင္းစတင္တဲ့ရက္မွာ အစုရွယ္ယာ၂၀၀၊ ၁၅၀ နဲ႔ ၁၀၀ ဝယ္ယူခဲ့သူေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။

၁၄/အင္းလ်ားအိမ္နဲ႔ၿခံ ေရာင္းခ်မႈ ၅ ရက္ေျမာက္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ သန္းဖိုး ဝယ္ယူၿပီးၿပီလို႔ သိရပါတယ္။

အစုရွယ္ယာ ဝယ္ယူၾကသူေတြဟာ မင္းေအာင္လႈိင္ကိုတိုက္႐ိုက္ထိတယ္လို႔ ယူဆတာေၾကာင့္ ဝယ္ယူသူေတြ ရွိသလို အာဏာရွင္စနစ္ကို မႀကိဳက္လို႔၊ ေတာ္လွန္ေရးကာလကို မၾကာရွည္ေစခ်င္တာေၾကာင့္နဲ႔ ၁၄/အင္းလ်ားဝယ္ယူမႈဟာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တစ္ခုလို ျဖစ္ေနတာရယ္ေၾကာင့္လို႔ ဆိုၾကေၾကာင္း EOD က ထုတ္ျပန္ပါတယ္။

 

အေစာင္ေရ မမ်ားလွေပမဲ့ ျပည္တြင္းကေန လွမ္းဝယ္တဲ့ အၿငိမ္းစား ဝန္ထမ္းတဦးက ‘အစ္မ လႉဖို႔စုထားတာေလးနဲ႔ ဝယ္တာ၊ ၁၄ /အင္းလ်ားကို ျပန္ေရာင္းတဲ့တစ္ေန႔ စစ္ကိုင္းက မီးရႈိ႕ခံရတဲ့႐ြာေတြ ျပန္လည္ထူေထာင္ဖို႔ အကုန္လႉမယ္’ လို႔ ေျပာပါတယ္။

အမိေျမကေန အာဏာရွင္စနစ္ အၿပီးတိုင္ အဆုံးသတ္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားဖို႔ အာဏာရွင္ စစ္အုပ္စုက မတရားသျဖင့္ ရယူ ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြကို ဝယ္ယူအားေပးျခင္းနဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးကို တစ္တပ္တအား ပါဝင္ၾကပါလို႔ EOD က တိုက္တြန္းထားပါတယ္။DNA

 

၁၄/အင္းလ်ား အိမ္နဲ႔ၿခံ အစုရွယ္ယာ ၃၀၀ အထိ ဝယ္ယူတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတစ္ဦး ေပၚလာ

မင္းေအာင္လႈိင္ မတရားသိမ္းထားတဲ့ ၁၄/အင္းလ်ားအိမ္နဲ႔ၿခံေလလံပြဲမွာ အစုရွယ္ယာ ၃၀၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ သုံးေသာင္း) အထိ ဝယ္ယူတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတစ္ဦး ေပၚထြက္လာခဲ့ၿပီလို႔ သိရပါတယ္။

အစုရွယ္ယာ ၃၀၀ ဝယ္ယူသူဟာ စင္ကာပူႏိုင္ငံက ျဖစ္တယ္လို႔ ေလလံအစီအစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့( The End of Dictatorship- EOD) က မေန႔ညက ထုတ္ျပန္ပါတယ္။

၁၄/အင္းလ်ား အစုရွယ္ယာကို PDF ဖြဲ႕စည္းျခင္း တစ္ႏွစ္ျပည့္ျဖစ္တဲ့ ေမ ၅ ရက္မွာ စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အေရာင္းစတင္တဲ့ရက္မွာ အစုရွယ္ယာ၂၀၀၊ ၁၅၀ နဲ႔ ၁၀၀ ဝယ္ယူခဲ့သူေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။

၁၄/အင္းလ်ားအိမ္နဲ႔ၿခံ ေရာင္းခ်မႈ ၅ ရက္ေျမာက္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ သန္းဖိုး ဝယ္ယူၿပီးၿပီလို႔ သိရပါတယ္။

အစုရွယ္ယာ ဝယ္ယူၾကသူေတြဟာ မင္းေအာင္လႈိင္ကိုတိုက္႐ိုက္ထိတယ္လို႔ ယူဆတာေၾကာင့္ ဝယ္ယူသူေတြ ရွိသလို အာဏာရွင္စနစ္ကို မႀကိဳက္လို႔၊ ေတာ္လွန္ေရးကာလကို မၾကာရွည္ေစခ်င္တာေၾကာင့္နဲ႔ ၁၄/အင္းလ်ားဝယ္ယူမႈဟာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တစ္ခုလို ျဖစ္ေနတာရယ္ေၾကာင့္လို႔ ဆိုၾကေၾကာင္း EOD က ထုတ္ျပန္ပါတယ္။

အေစာင္ေရ မမ်ားလွေပမဲ့ ျပည္တြင္းကေန လွမ္းဝယ္တဲ့ အၿငိမ္းစား ဝန္ထမ္းတဦးက ‘အစ္မ လႉဖို႔စုထားတာေလးနဲ႔ ဝယ္တာ၊ ၁၄ /အင္းလ်ားကို ျပန္ေရာင္းတဲ့တစ္ေန႔ စစ္ကိုင္းက မီးရႈိ႕ခံရတဲ့႐ြာေတြ ျပန္လည္ထူေထာင္ဖို႔ အကုန္လႉမယ္’ လို႔ ေျပာပါတယ္။

အမိေျမကေန အာဏာရွင္စနစ္ အၿပီးတိုင္ အဆုံးသတ္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားဖို႔ အာဏာရွင္ စစ္အုပ္စုက မတရားသျဖင့္ ရယူ ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြကို ဝယ္ယူအားေပးျခင္းနဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးကို တစ္တပ္တအား ပါဝင္ၾကပါလို႔ EOD က တိုက္တြန္းထားပါတယ္။DNA

၁၄/အင္းလ်ား အိမ္နဲ႔ၿခံ အစုရွယ္ယာ ၃၀၀ အထိ ဝယ္ယူတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတစ္ဦး ေပၚလာ

မင္းေအာင္လႈိင္ မတရားသိမ္းထားတဲ့ ၁၄/အင္းလ်ားအိမ္နဲ႔ၿခံေလလံပြဲမွာ အစုရွယ္ယာ ၃၀၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ သုံးေသာင္း) အထိ ဝယ္ယူတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတစ္ဦး ေပၚထြက္လာခဲ့ၿပီလို႔ သိရပါတယ္။

အစုရွယ္ယာ ၃၀၀ ဝယ္ယူသူဟာ စင္ကာပူႏိုင္ငံက ျဖစ္တယ္လို႔ ေလလံအစီအစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့( The End of Dictatorship- EOD) က မေန႔ညက ထုတ္ျပန္ပါတယ္။

၁၄/အင္းလ်ား အစုရွယ္ယာကို PDF ဖြဲ႕စည္းျခင္း တစ္ႏွစ္ျပည့္ျဖစ္တဲ့ ေမ ၅ ရက္မွာ စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အေရာင္းစတင္တဲ့ရက္မွာ အစုရွယ္ယာ၂၀၀၊ ၁၅၀ နဲ႔ ၁၀၀ ဝယ္ယူခဲ့သူေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။

၁၄/အင္းလ်ားအိမ္နဲ႔ၿခံ ေရာင္းခ်မႈ ၅ ရက္ေျမာက္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ သန္းဖိုး ဝယ္ယူၿပီးၿပီလို႔ သိရပါတယ္။

အစုရွယ္ယာ ဝယ္ယူၾကသူေတြဟာ မင္းေအာင္လႈိင္ကိုတိုက္႐ိုက္ထိတယ္လို႔ ယူဆတာေၾကာင့္ ဝယ္ယူသူေတြ ရွိသလို အာဏာရွင္စနစ္ကို မႀကိဳက္လို႔၊ ေတာ္လွန္ေရးကာလကို မၾကာရွည္ေစခ်င္တာေၾကာင့္နဲ႔ ၁၄/အင္းလ်ားဝယ္ယူမႈဟာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တစ္ခုလို ျဖစ္ေနတာရယ္ေၾကာင့္လို႔ ဆိုၾကေၾကာင္း EOD က ထုတ္ျပန္ပါတယ္။

အေစာင္ေရ မမ်ားလွေပမဲ့ ျပည္တြင္းကေန လွမ္းဝယ္တဲ့ အၿငိမ္းစား ဝန္ထမ္းတဦးက ‘အစ္မ လႉဖို႔စုထားတာေလးနဲ႔ ဝယ္တာ၊ ၁၄ /အင္းလ်ားကို ျပန္ေရာင္းတဲ့တစ္ေန႔ စစ္ကိုင္းက မီးရႈိ႕ခံရတဲ့႐ြာေတြ ျပန္လည္ထူေထာင္ဖို႔ အကုန္လႉမယ္’ လို႔ ေျပာပါတယ္။

အမိေျမကေန အာဏာရွင္စနစ္ အၿပီးတိုင္ အဆုံးသတ္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားဖို႔ အာဏာရွင္ စစ္အုပ္စုက မတရားသျဖင့္ ရယူ ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြကို ဝယ္ယူအားေပးျခင္းနဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးကို တစ္တပ္တအား ပါဝင္ၾကပါလို႔ EOD က တိုက္တြန္းထားပါတယ္။DNA


Leave a Reply

Your email address will not be published.