ျမင္ေတြ႕သူတိုင္း၏ႏွလုံးသားကိုအရည္ေပ်ာ္သြားေစခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံျခားသို႔အလုပ္သြားလုပ္ၿပီး၂၂ႏွစ္ၾကာမွအိမ္ျပန္လာသည့္ဇနီးျဖစ္သူကိုေတြ႕လိုက္ရေသာခင္ပြန္းသည္၏အလြမ္းမ်က္ရည္

၂၂ႏွစ္ၾကာေအာင္ဇနီးသည္ကိုေစာင့္ေမွ်ာ္ေနခဲ့ရေသာခင္ပြန္းသည္တစ္ေယာက္၏အလြမ္းေတြကို လူတိုင္းကစာနာသနားမိလိမ့္မွာေသခ်ာပါတယ္။

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမွNguyen Kim Hon ဆိုသည့္အမ်ိဳးသမီးဟာ၂၁ႏွစ္အ႐ြယ္တည္းကပင္ အလုပ္လုပ္ဖို႔အတြက္ႏိုင္ငံျခားသို႔ထြက္ခြာသြားခဲ့ၿပီးခ်စ္ရသည့္ခင္ပြန္းသည္ကိုခ်န္ထားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ထို႔ေနာက္ႏိုင္ငံျခားသို႔ထြက္ခြာသြားခဲ့ၿပီး၂၂ႏွစ္ၾကာေသာအခါမွ ေနအိမ္သို႔ျပန္လာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ထိုအခါမွဇနီးသည္၏မ်က္ႏွာကိုျပန္ေတြ႕လိုက္ရေသာအခါ ဝမ္းသာလြန္ၿပီးငိုေႂကြးေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ခင္ပြန္းျဖစ္သူ၏ဇနီးသည္ကိုျမင္ေတြ႕လိုက္ေသာအခါငိုေႂကြးေနပုံေတြဟာ အျခားျမင္ေတြ႕သူမ်ားကိုပင္ဝမ္းနည္းသနားမိေစခဲ့ပါတယ္။

 

Shoon (Cele Daily)

Unicode

ျမင္ေတြ႕သူတိုင္း၏ႏွလုံးသားကိုအရည္ေပ်ာ္သြားေစခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံျခားသို႔အလုပ္သြားလုပ္ၿပီး၂၂ႏွစ္ၾကာမွအိမ္ျပန္လာသည့္ဇနီးျဖစ္သူကိုေတြ႕လိုက္ရေသာခင္ပြန္းသည္၏အလြမ္းမ်က္ရည္

၂၂ႏွစ္ၾကာေအာင္ဇနီးသည္ကိုေစာင့္ေမွ်ာ္ေနခဲ့ရေသာခင္ပြန္းသည္တစ္ေယာက္၏အလြမ္းေတြကို လူတိုင္းကစာနာသနားမိလိမ့္မွာေသခ်ာပါတယ္။ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမွNguyen Kim Hon ဆိုသည့္အမ်ိဳးသမီးဟာ၂၁ႏွစ္အ႐ြယ္တည္းကပင္ အလုပ္လုပ္ဖို႔အတြက္ႏိုင္ငံျခားသို႔ထြက္ခြာသြားခဲ့ၿပီးခ်စ္ရသည့္ခင္ပြန္းသည္ကိုခ်န္ထားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ထို႔ေနာက္ႏိုင္ငံျခားသို႔ထြက္ခြာသြားခဲ့ၿပီး၂၂ႏွစ္ၾကာေသာအခါမွ ေနအိမ္သို႔ျပန္လာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ထိုအခါမွဇနီးသည္၏မ်က္ႏွာကိုျပန္ေတြ႕လိုက္ရေသာအခါ ဝမ္းသာလြန္ၿပီးငိုေႂကြးေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

 

ခင္ပြန္းျဖစ္သူ၏ဇနီးသည္ကိုျမင္ေတြ႕လိုက္ေသာအခါငိုေႂကြးေနပုံေတြဟာ အျခားျမင္ေတြ႕သူမ်ားကိုပင္ဝမ္းနည္းသနားမိေစခဲ့ပါတယ္။

Shoon (Cele Daily)

ေလးစာလ်က္

Leave a Reply

Your email address will not be published.