အမ်ားျပည္သူသုံးေသာက္ေရကန္ကိုမွ လုပ္ရက္ၾကတာ

အမ်ားျပည္သူသုံးေသာက္ေရကန္ကိုမွ လုပ္ရက္ၾကတာ

မေကြးတိုင္း၊ ေဆာၿမိဳ႕နယ္ အၾကည္႐ြာတြင္ေနထိုင္တဲ့ ျပည္သူမ်ားဟာ ဗိုက္နာ၊ ဝမ္းပ်က္ ဝမ္းေလွ်ာ္ျဖစ္လို႔ ေရတြင္းကို သန႔္ရွင္းရာ

စစ္ေကာင္စီတပ္မ်ားကခ်ထားတဲ့ အသုံးမျပဳရေသးေသာ လက္နက္ႀကီးက်ည္မ်ားကို ဇြန္ ၂၁ ရက္ကေတြ႕ရွိတယ္လို႔သတင္းရရွိပါတယ္

ျဖစ္စဥ္မွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေမလ(၂၂)ရက္ဝန္းက်င္က ေက်ာက္ထု-ပခုကၠဴၿမိဳ႕ျပန္ဆင္းလာတဲ့ စစ္ေကာင္စီယာဥ္တန္းကို လုံၿခဳံေရးကင္းယူထားတဲ့

စစ္ေကာင္စီတပ္သားေတြဟာ ေဆာၿမိဳ႕နယ္ အၾကည္႐ြာမွာစခန္းခ်စဥ္ ျပည္သူမ်ားအသုံးျပဳတဲ့ ေရတြင္း ၂ ခုတြင္ လက္နက္ႀကီးက်ည္ခ်ထားျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ ေဒသခံေတြထံကသိရပါတယ္။

႐ြာထဲမွာ စစ္ေကာင္စီတပ္သားေတြ စခန္းလာခ်လို႔ ႐ြာသားအားလုံးလည္း ေဘးလြတ္ရာသို႔တိမ္းေရွာင္ၾကၿပီး စစ္ေကာင္စီတပ္သားေတြျပန္လွည့္ၿပီးေနာက္ ႐ြာသားေတြလည္း ႐ြာထဲသို႔ျပန္ဝင္လာခဲ့ပါတယ္။

႐ြာသားေတြဟာ အဲ့ဒီေရတြင္းထဲက ေရေတြကိုေသာက္သုံးၾကာရာ ဗိုက္နာ၊ ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာ္ျဖစ္ၾကတာေၾကာင့္ ေရတြင္းကိုသန႔္ရွင္းေရးလုပ္တဲ့ခ်ိန္မွာ အခုလို လက္နက္ႀကီးက်ည္ေတြေတြ႕ရွိခဲ့တာျဖစ္တယ္။ Crd- Zalen

မေကြးတိုင္း၊ ေဆာၿမိဳ႕နယ္ အၾကည္႐ြာတြင္ေနထိုင္တဲ့ ျပည္သူမ်ားဟာ ဗိုက္နာ၊ ဝမ္းပ်က္ ဝမ္းေလွ်ာ္ျဖစ္လို႔ ေရတြင္းကို သန႔္ရွင္းရာ

စစ္ေကာင္စီတပ္မ်ားကခ်ထားတဲ့ အသုံးမျပဳရေသးေသာ လက္နက္ႀကီးက်ည္မ်ားကို ဇြန္ ၂၁ ရက္ကေတြ႕ရွိတယ္လို႔သတင္းရရွိပါတယ္

ျဖစ္စဥ္မွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေမလ(၂၂)ရက္ဝန္းက်င္က ေက်ာက္ထု-ပခုကၠဴၿမိဳ႕ျပန္ဆင္းလာတဲ့ စစ္ေကာင္စီယာဥ္တန္းကို လုံၿခဳံေရးကင္းယူထားတဲ့

စစ္ေကာင္စီတပ္သားေတြဟာ ေဆာၿမိဳ႕နယ္ အၾကည္႐ြာမွာစခန္းခ်စဥ္ ျပည္သူမ်ားအသုံးျပဳတဲ့ ေရတြင္း ၂ ခုတြင္ လက္နက္ႀကီးက်ည္ခ်ထားျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ ေဒသခံေတြထံကသိရပါတယ္။

႐ြာထဲမွာ စစ္ေကာင္စီတပ္သားေတြ စခန္းလာခ်လို႔ ႐ြာသားအားလုံးလည္း ေဘးလြတ္ရာသို႔တိမ္းေရွာင္ၾကၿပီး စစ္ေကာင္စီတပ္သားေတြျပန္လွည့္ၿပီးေနာက္ ႐ြာသားေတြလည္း ႐ြာထဲသို႔ျပန္ဝင္လာခဲ့ပါတယ္။

႐ြာသားေတြဟာ အဲ့ဒီေရတြင္းထဲက ေရေတြကိုေသာက္သုံးၾကာရာ ဗိုက္နာ၊ ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာ္ျဖစ္ၾကတာေၾကာင့္ ေရတြင္းကိုသန႔္ရွင္းေရးလုပ္တဲ့ခ်ိန္မွာ အခုလို လက္နက္ႀကီးက်ည္ေတြေတြ႕ရွိခဲ့တာျဖစ္တယ္။ Crd- Zalen

ေကြးတိုင္း၊ ေဆာၿမိဳ႕နယ္ အၾကည္႐ြာတြင္ေနထိုင္တဲ့ ျပည္သူမ်ားဟာ ဗိုက္နာ၊ ဝမ္းပ်က္ ဝမ္းေလွ်ာ္ျဖစ္လို႔ ေရတြင္းကို သန႔္ရွင္းရာ

စစ္ေကာင္စီတပ္မ်ားကခ်ထားတဲ့ အသုံးမျပဳရေသးေသာ လက္နက္ႀကီးက်ည္မ်ားကို ဇြန္ ၂၁ ရက္ကေတြ႕ရွိတယ္လို႔သတင္းရရွိပါတယ္

ျဖစ္စဥ္မွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေမလ(၂၂)ရက္ဝန္းက်င္က ေက်ာက္ထု-ပခုကၠဴၿမိဳ႕ျပန္ဆင္းလာတဲ့ စစ္ေကာင္စီယာဥ္တန္းကို လုံၿခဳံေရးကင္းယူထားတဲ့

စစ္ေကာင္စီတပ္သားေတြဟာ ေဆာၿမိဳ႕နယ္ အၾကည္႐ြာမွာစခန္းခ်စဥ္ ျပည္သူမ်ားအသုံးျပဳတဲ့ ေရတြင္း ၂ ခုတြင္ လက္နက္ႀကီးက်ည္ခ်ထားျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ ေဒသခံေတြထံကသိရပါတယ္။

႐ြာထဲမွာ စစ္ေကာင္စီတပ္သားေတြ စခန္းလာခ်လို႔ ႐ြာသားအားလုံးလည္း ေဘးလြတ္ရာသို႔တိမ္းေရွာင္ၾကၿပီး စစ္ေကာင္စီတပ္သားေတြျပန္လွည့္ၿပီးေနာက္ ႐ြာသားေတြလည္း ႐ြာထဲသို႔ျပန္ဝင္လာခဲ့ပါတယ္။

႐ြာသားေတြဟာ အဲ့ဒီေရတြင္းထဲက ေရေတြကိုေသာက္သုံးၾကာရာ ဗိုက္နာ၊ ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာ္ျဖစ္ၾကတာေၾကာင့္ ေရတြင္းကိုသန႔္ရွင္းေရးလုပ္တဲ့ခ်ိန္မွာ အခုလို လက္နက္ႀကီးက်ည္ေတြေတြ႕ရွိခဲ့တာျဖစ္တယ္။ Crd- Zalen


Leave a Reply

Your email address will not be published.