သူမ်ားကသနားၿပီး အလႉေငြေတြအမ်ားအျပားလာေပးေစဖို႔အတြက္ လိမ္လည္ၿပီး တံတားေပၚမွ ခုန္ခ်ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ေကာင္မေလးအဖမ္းခံခဲ့ရ

သူမ်ားကသနားၿပီး အလႉေငြေတြအမ်ားအျပားလာေပးေစဖို႔အတြက္ လိမ္လည္ၿပီး တံတားေပၚမွ ခုန္ခ်ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ေကာင္မေလးအဖမ္းခံခဲ့ရ

သူတစ္ပါး၏ေခြၽးနည္းစားကို မသမာေသာနည္းျဖင့္ရယူၿပီး ေငြေၾကးကိုရွာေဖြျခင္းသည္ စားရေသာထမင္းတစ္နပ္အတြက္ စိတ္မသက္မသာျဖစ္ေစမွာေသခ်ာပါတယ္။သို႔ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕လူသားမ်ားသည္ ကိုယ္တိုင္ႀကိဳးစားၿပီး ဝင္ေငြရွာေဖြဖို႔ထက္ ကလိမ္ကက်စ္နည္းျဖင့္ ပိုက္ဆံအလြယ္တကူရရန္ စဥ္းစားေနတတ္ၾကပါတယ္။

ယခုတြင္လည္း ေကာင္မေလးတစ္ဦးသည္ တံတားအျမင့္ေပၚမွ ခုန္ခ်ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနခဲ့ၿပီး အျခားသူမ်ားက မလုပ္ဖို႔ တားျမစ္ခ်ိန္မွာေတာ့ သူကေငြေၾကးအခက္အခဲျဖစ္ေနပုံကို သနားေအာင္ေျပာၿပီး အလႉေငြေတြရယူေနခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ေကာင္မေလးသည္ ထိုကဲ့သို႔ ၈ႀကိမ္တိတိလုပ္ေဆာင္ၿပီး ပိုက္ဆံရွာေဖြကာ လိမ္လည္ခဲ့ရာမွာေတာ့ တာဝန္ရွိသူမ်ားက သိသြားခဲ့ၿပီး ဖမ္းဆီးကာအေရးယူသြားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

Shoon (Cele Daily)

Zawgyi

 

သူမ်ားကသနားၿပီး အလႉေငြေတြအမ်ားအျပားလာေပးေစဖို႔အတြက္ လိမ္လည္ၿပီး တံတားေပၚမွ ခုန္ခ်ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ေကာင္မေလးအဖမ္းခံခဲ့ရ

သူတစ္ပါး၏ေခြၽးနည္းစားကို မသမာေသာနည္းျဖင့္ရယူၿပီး ေငြေၾကးကိုရွာေဖြျခင္းသည္ စားရေသာထမင္းတစ္နပ္အတြက္ စိတ္မသက္မသာျဖစ္ေစမွာေသခ်ာပါတယ္။သို႔ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕လူသားမ်ားသည္ ကိုယ္တိုင္ႀကိဳးစားၿပီး ဝင္ေငြရွာေဖြဖို႔ထက္ ကလိမ္ကက်စ္နည္းျဖင့္ ပိုက္ဆံအလြယ္တကူရရန္ စဥ္းစားေနတတ္ၾကပါတယ္။

ယခုတြင္လည္း ေကာင္မေလးတစ္ဦးသည္ တံတားအျမင့္ေပၚမွ ခုန္ခ်ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနခဲ့ၿပီး အျခားသူမ်ားက မလုပ္ဖို႔ တားျမစ္ခ်ိန္မွာေတာ့ သူကေငြေၾကးအခက္အခဲျဖစ္ေနပုံကို သနားေအာင္ေျပာၿပီး အလႉေငြေတြရယူေနခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ေကာင္မေလးသည္ ထိုကဲ့သို႔ ၈ႀကိမ္တိတိလုပ္ေဆာင္ၿပီး ပိုက္ဆံရွာေဖြကာ လိမ္လည္ခဲ့ရာမွာေတာ့ တာဝန္ရွိသူမ်ားက သိသြားခဲ့ၿပီး ဖမ္းဆီးကာအေရးယူသြားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

Shoon (Cele Daily)

ေလးစားလ်က္


Leave a Reply

Your email address will not be published.