အေႂကြး (၇၅၀၀၀) ေၾကာင့္ ဆံပင္ကို ျဖတ္ေရာင္းသူေလး

အေႂကြး (၇၅၀၀၀) ေၾကာင့္ ဆံပင္ကို ျဖတ္ေရာင္းသူေလး

Zawgyi

အေႂကြး (၇၅၀၀၀) ေၾကာင့္ ဆံပင္ကို ျဖတ္ေရာင္းသူေလး

အလႉေလးတစ္ခု ျပဳမိတယ္။အေႂကြး ၇၅၀၀၀/- တင္လို႔ဆိုၿပီး ၊သတ္ေသခ်င္စိတ္ေပါက္ေနပီ ေျပာၿပီး သူ႔ ဆံပင္ေလး လာေရာင္းပါတယ္။

တစ္ကယ္ ျဖတ္ေရာင္း မေရာက္းသိခ်င္လို႔ စိတ္စမ္းေမးျမန္းပီး ၂၅၀၀၀/- ေပးမယ္ေျပာၿပီးဟန္ေဆာင္ လိုက္တာ အားငယ္ပီး ငို လိုက္တာေလ ရင္ထဲ ကိုပါ နင့္တယ္။

ကိုယ္က တာ အဆင္ မေျပဘူး စီးပြားမေကာင္းဘူးညည္းေန တတ္ မိေပမဲ့ေလ။ကိုယ့္ေအာက္မွာ ကိုထက္ ဆိုးတာေတြ အမ်ားႀကီးႀကဳံ ေနရတယ္၊ခံစားရတယ္ ၊ကိုယ့္စိတ္ေတြလဲ ျပန္ျပဳျပင္လို႔ ရသြားတယ္ေလ။

မိန္းခေလး ကို စ လိုက္ မိတာရင္ထဲ မေကာင္းပါဘူးမရင္းႏွီး မျမင္ဘူးဘူး သူတို႔က ေတာ့ ကိုယ့္ကိုသိေနမွာေပါ့ ေနာက္ဆုံးေတာ့ သူ႔ မွာ တင္ေနတဲ့ ေႂကြး ၇၅၀၀၀/- ကိုဆပ္ေပးလိုက္ပါတယ္။

သူ႔ဆံပင္ေလးေတြကို ငါပိုင္ တယ္ ေရာင္းမစားဖို႔ေျပာလိုက္ ရပါတယ္။အမ်ားႀကီးမဟုတ္ ေပ မဲ့ ကာလဒါန အျဖစ္ လိုအပ္ေနခ်ိန္အကူညီ ေပးႏိုင္လိုက္တာ ပီတိျဖစ္ရ စိတ္ခ်မ္းသာရပါတယ္။

ဒီေန႔ အတြက္ အမွတ္ တရ ကုသိုလ္ေလး ကို ပီတိခံစားေစခ်င္လို႔ ေဝငွေျပာျပတာပါေနာ္။ပုံေတ႐ိုက္ မွတ္တမ္းအမိ႐ိုက္ေပးတဲ့ ကိုဘုန္းေနမင္းေက်းဇူးပါ။

Credit: Original writer

 

Unicode

အေႂကြး (၇၅၀၀၀) ေၾကာင့္ ဆံပင္ကို ျဖတ္ေရာင္းသူေလး

အလႉေလးတစ္ခု ျပဳမိတယ္။အေႂကြး ၇၅၀၀၀/- တင္လို႔ဆိုၿပီး ၊သတ္ေသခ်င္စိတ္ေပါက္ေနပီ ေျပာၿပီး သူ႔ ဆံပင္ေလး လာေရာင္းပါတယ္။

တစ္ကယ္ ျဖတ္ေရာင္း မေရာက္းသိခ်င္လို႔ စိတ္စမ္းေမးျမန္းပီး ၂၅၀၀၀/- ေပးမယ္ေျပာၿပီးဟန္ေဆာင္ လိုက္တာ အားငယ္ပီး ငို လိုက္တာေလ ရင္ထဲ ကိုပါ နင့္တယ္။

ကိုယ္က တာ အဆင္ မေျပဘူး စီးပြားမေကာင္းဘူးညည္းေန တတ္ မိေပမဲ့ေလ။ကိုယ့္ေအာက္မွာ ကိုထက္ ဆိုးတာေတြ အမ်ားႀကီးႀကဳံ ေနရတယ္၊ခံစားရတယ္ ၊ကိုယ့္စိတ္ေတြလဲ ျပန္ျပဳျပင္လို႔ ရသြားတယ္ေလ။

မိန္းခေလး ကို စ လိုက္ မိတာရင္ထဲ မေကာင္းပါဘူးမရင္းႏွီး မျမင္ဘူးဘူး သူတို႔က ေတာ့ ကိုယ့္ကိုသိေနမွာေပါ့ ေနာက္ဆုံးေတာ့ သူ႔ မွာ တင္ေနတဲ့ ေႂကြး ၇၅၀၀၀/- ကိုဆပ္ေပးလိုက္ပါတယ္။

သူ႔ဆံပင္ေလးေတြကို ငါပိုင္ တယ္ ေရာင္းမစားဖို႔ေျပာလိုက္ ရပါတယ္။အမ်ားႀကီးမဟုတ္ ေပ မဲ့ ကာလဒါန အျဖစ္ လိုအပ္ေနခ်ိန္အကူညီ ေပးႏိုင္လိုက္တာ ပီတိျဖစ္ရ စိတ္ခ်မ္းသာရပါတယ္။

ဒီေန႔ အတြက္ အမွတ္ တရ ကုသိုလ္ေလး ကို ပီတိခံစားေစခ်င္လို႔ ေဝငွေျပာျပတာပါေနာ္။
ပုံေတ႐ိုက္ မွတ္တမ္းအမိ႐ိုက္ေပးတဲ့ ကိုဘုန္းေနမင္း
ေက်းဇူးပါ။

Credit: Original writer


Leave a Reply

Your email address will not be published.