ဝဇီေဗဒ ထိတိုင္းရွ၊ ဘယ္သူ႔ကိုမွ မရည္႐ြယ္ပါဘူး ၊ ျမန္မာမွာ အယူအဆ တစ္ခုရွိတယ္

ဝဇီေဗဒ ထိတိုင္းရွ၊ ဘယ္သူ႔ကိုမွ မရည္႐ြယ္ပါဘူး ၊ ျမန္မာမွာ အယူအဆ တစ္ခုရွိတယ္

Zawgyi

ဝဇီေဗဒ ထိတိုင္းရွ၊ ဘယ္သူ႔ကိုမွ မရည္႐ြယ္ပါဘူး ၊ ျမန္မာမွာ အယူအဆ တစ္ခုရွိတယ္

၀ဇီေဗဒထိတိုင္း ရွ ဘယ့္သူကိုမွမရည္႐ြယ္ပါဘူး…ျမန္မာ မွာအယူအဆ တစ္ခုရွိတယ္ စကားေနာက္တရားပါဆိုတာကိုပါ။

ခုေခတ္ လူငယ္ေတြေနာင္ကိုစကားကိုဆင္ျခင္ေျပာဆိုႏိုင္ၾကပါေစ

၄ ရက္ေန႔ကေကာင္ေလး ခ်စ္သူကမေတာ္တဆေကာင္ေလးေသခဲ့ရင္ ဆိုတဲ့စေတးတပ္ တခု တင္ခဲ့တယ္

၈ ရက္ေန႔မွာသူမရဲ႕ ခ်စ္သူေကာင္ေလး တကယ္ေသဆုံးသြားခဲ့တယ္ ဘာေၾကာင့္မွန္းေတာ့မသိ ။ေကာင္မေလးကသူ စေတးတပ္ ေၾကာင့္ ဆုံးတယ္ဆိုၿပီးေကာင္ေလးေနာက္ကိုလိုက္ခဲ့မယ္လို႔ဆိုေနတယ္

ဆိုက္ကို ဝင္သြားတဲ့သေဘာ အားလုံးသတိထားရေအာင္ပါအရမ္းခ်စ္ၾကတဲ့ ခ်စ္သူ ႏွစ္ဦးအခု ေသကြဲ ကြဲခဲ့ရၿပီ ေကာင္မေလးကလည္းခ်စ္သူျခင္းစေနာက္တဲ့သေဘာနဲ႔ ဒီအတိုင္းတင္ခဲ့တာ

ညီေလး ေကာင္းရာမြန္ရာ ဘဝေရာက္ပါေစ မိန္းခေလး အသိမိတ္ေဆြေဆြမ်ိဳးမ်ားကလည္းမိန္းခေလးစိတ္အရမ္းထိခိုက္ေနခ်ိန္အနီးကပ္ ထိန္းသိမ္းေပးၾကပါ။စိတ္မေကာင္းျခင္းမ်ားစြာျဖင့္

Myint Myat Aung

Unicode

ဝဇီေဗဒ ထိတိုင္းရွ၊ ဘယ္သူ႔ကိုမွ မရည္႐ြယ္ပါဘူး ၊ ျမန္မာမွာ အယူအဆ တစ္ခုရွိတယ္

ဝဇီေဗဒထိတိုင္း ရွ ဘယ့္သူကိုမွမရည္႐ြယ္ပါဘူး…ျမန္မာ မွာအယူအဆ တစ္ခုရွိတယ္ စကားေနာက္တရားပါဆိုတာကိုပါ။

ခုေခတ္ လူငယ္ေတြေနာင္ကိုစကားကိုဆင္ျခင္ေျပာဆိုႏိုင္ၾကပါေစ

၄ ရက္ေန႔ကေကာင္ေလး ခ်စ္သူကမေတာ္တဆေကာင္ေလးေသခဲ့ရင္ ဆိုတဲ့စေတးတပ္ တခု တင္ခဲ့တယ္

၈ ရက္ေန႔မွာသူမရဲ႕ ခ်စ္သူေကာင္ေလး တကယ္ေသဆုံးသြားခဲ့တယ္ ဘာေၾကာင့္မွန္းေတာ့မသိ ။ေကာင္မေလးကသူ စေတးတပ္ ေၾကာင့္ ဆုံးတယ္ဆိုၿပီးေကာင္ေလးေနာက္ကိုလိုက္ခဲ့မယ္လို႔ဆိုေနတယ္

ဆိုက္ကို ဝင္သြားတဲ့သေဘာ အားလုံးသတိထားရေအာင္ပါအရမ္းခ်စ္ၾကတဲ့ ခ်စ္သူ ႏွစ္ဦးအခု ေသကြဲ ကြဲခဲ့ရၿပီ ေကာင္မေလးကလည္းခ်စ္သူျခင္းစေနာက္တဲ့သေဘာနဲ႔ ဒီအတိုင္းတင္ခဲ့တာ

ညီေလး ေကာင္းရာမြန္ရာ ဘဝေရာက္ပါေစ မိန္းခေလး အသိမိတ္ေဆြေဆြမ်ိဳးမ်ားကလည္းမိန္းခေလးစိတ္အရမ္းထိခိုက္ေနခ်ိန္အနီးကပ္ ထိန္းသိမ္းေပးၾကပါ။စိတ္မေကာင္းျခင္းမ်ားစြာျဖင့္

Myint Myat Aung


Leave a Reply

Your email address will not be published.