လင္ရဖို႔ အေရးမႀကီးဘူး ရတဲ့ လင္ စိတ္ဓာတ္ေကာင္းဖို႔ အေရးႀကီးတယ္ …

လင္ရဖို႔ အေရးမႀကီးဘူး ရတဲ့ လင္ စိတ္ဓာတ္ေကာင္းဖို႔ အေရးႀကီးတယ္ …

လင္ရဖို႔ အေရးမႀကီးဘူးရတဲ့လင္ စိတ္ဓာတ္ေကာင္းဖို႔အေရးႀကီးတယ္…

လင္ရဖို႔ အေရးမႀကီးဘူး ရတဲ့လင္ စိတ္ဓာတ္ေကာင္းဖို႔ အေရးႀကီးတယ္

မေကာင္းတဲ့ လင္ယူ မိရင္ ထမင္းလည္း ငတ္ႏိုင္တယ္ အ႐ိုက္လည္း ခံရႏိုင္ တယ္။

လင္ယုတ္ရဲ႕ လက္ထဲ ကေနျပန္႐ုန္းထြက္ ရတာက တစ္ကိုယ္တည္း ရပ္တည္ရတာထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ခက္ခဲ တယ္။

ငယ္ငယ္႐ြယ္႐ြယ္နဲ႔အိမ္ေထာင္ျပဳမယ္ ဆိုလင္မေကာင္းရင္ အခ်ိန္မေ႐ြးရဲ တိုင္ ကြာရွင္း ကိုယ္ထမင္းကိုယ္စားၿပီး

ေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီးေနႏို င္ေလာက္ေအာင္ မိသားစုက ေထာက္ပံ့ႏိုင္မွ ယူသင့္တယ္။

မဟုတ္ရင္ ကိုယ္ဘာသာကိုယ္ေကာင္းေကာင္းရပ္တည္ႏိုင္ၿပီးဘာမဆိုရွင္းႏိုင္တဲ့အ႐ြယ္ေရာက္မွယူၾက။

ကြာရွင္းဖို႔လြယ္ေန ရင္ေတာင္ ကြာၿပီးသား လင္အၿမဲလာေရာက္ေႏွာင့္ယွက္ေန တာကို

ရဲတိုင္ ဖမ္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အင္အားမႀကီး ရင္ဘာမွ မထူးဘူး။

အျပင္ပန္းလူေကာင္းပုံေပါက္ရင္ေတာင္ လူမသိေအာင္ ႏွိပ္စက္တာ ခ်ဳပ္ခ်ယ္တာ ခ်ိဳးႏွိမ္တာေတြ လုပ္တတ္တဲ့

လူယုတ္မာဗီဇေတြ တစ္ႏွစ္မျပည့္ခင္ေပၚ လာလို႔ ကေလးတစ္ေယာက္နဲ႔ရပ္တည္ဖို႔ ခက္ခဲကုန္ၾကတာ မ်က္ျမင္ေတြ မ်ားလွၿပီး။

မယူေသးဘူးလား?ေမးတဲ့ သူေတြက အာေခ်ာင္႐ုံ သက္သက္ပဲ လာကူညီမဲ့သူ တစ္ေယာက္မွ မရွိဘူးဦးေႏွာက္သုံးဖို႔ ေျပာတာ

အလကား မဟုတ္ဘူး ညီမေလးဒူးနဲ႔ မ်က္ရည္ သုတ္ၿပီး မွေနာင္တမရေစခ်င္ဘူး။

လူတိုင္းကို မဆိုလိုပါ…ေကာင္းသူရွိသလို/ ဆိုးသူက ပိုမ်ားသားမို႔ သတိမမူ ဂူမျမင္ မျဖစ္ရေအာင္ မွ်ေဝျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ရွယ္ ျခင္းျဖင့္ ကူညီၾကပါေနာ္ ။

Credit

==============

Zawgyi

လင္ရဖို႔ အေရးမႀကီးဘူးရတဲ့လင္ စိတ္ဓာတ္ေကာင္းဖို႔အေရးႀကီးတယ္…

လင္ရဖို႔ အေရးမႀကီးဘူး ရတဲ့လင္ စိတ္ဓာတ္ေကာင္းဖို႔ အေရးႀကီးတယ္ မေကာင္းတဲ့

လင္ယူ မိရင္ ထမင္းလည္း ငတ္ႏိုင္တယ္ အ႐ိုက္လည္း ခံရႏိုင္ တယ္။

လင္ယုတ္ရဲ႕ လက္ထဲ ကေနျပန္႐ုန္းထြက္ ရတာက တစ္ကိုယ္တည္း ရပ္တည္ရတာထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ခက္ခဲ တယ္။

ငယ္ငယ္႐ြယ္႐ြယ္နဲ႔အိမ္ေထာင္ျပဳမယ္ ဆိုလင္မေကာင္းရင္ အခ်ိန္မေ႐ြးရဲ တိုင္ ကြာရွင္း ကိုယ္ထမင္းကိုယ္စားၿပီး

ေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီးေနႏို င္ေလာက္ေအာင္ မိသားစုက ေထာက္ပံ့ႏိုင္မွ ယူသင့္တယ္။

မဟုတ္ရင္ ကိုယ္ဘာသာကိုယ္ေကာင္းေကာင္းရပ္တည္ႏိုင္ၿပီးဘာမဆိုရွင္းႏိုင္တဲ့အ႐ြယ္ေရာက္မွယူၾက။

ကြာရွင္းဖို႔လြယ္ေန ရင္ေတာင္ ကြာၿပီးသား လင္အၿမဲလာေရာက္ေႏွာင့္ယွက္ေန တာကို

ရဲတိုင္ ဖမ္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အင္အားမႀကီး ရင္ဘာမွ မထူးဘူး။

အျပင္ပန္းလူေကာင္းပုံေပါက္ရင္ေတာင္ လူမသိေအာင္ ႏွိပ္စက္တာ ခ်ဳပ္ခ်ယ္တာ ခ်ိဳးႏွိမ္တာေတြ လုပ္တတ္တဲ့

လူယုတ္မာဗီဇေတြ တစ္ႏွစ္မျပည့္ခင္ေပၚ လာလို႔ ကေလးတစ္ေယာက္နဲ႔ရပ္တည္ဖို႔ ခက္ခဲကုန္ၾကတာ မ်က္ျမင္ေတြ မ်ားလွၿပီး။

မယူေသးဘူးလား?ေမးတဲ့ သူေတြက အာေခ်ာင္႐ုံ သက္သက္ပဲ လာကူညီမဲ့သူ တစ္ေယာက္မွ မရွိဘူးဦးေႏွာက္သုံးဖို႔ ေျပာတာ

အလကား မဟုတ္ဘူး ညီမေလးဒူးနဲ႔ မ်က္ရည္ သုတ္ၿပီး မွေနာင္တမရေစခ်င္ဘူး။

လူတိုင္းကို မဆိုလိုပါ…ေကာင္းသူရွိသလို/ ဆိုးသူက ပိုမ်ားသားမို႔ သတိမမူ ဂူမျမင္ မျဖစ္ရေအာင္ မွ်ေဝျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

Credit


Leave a Reply

Your email address will not be published.