ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံအား ေမြးေန႔ ဆုေတာင္းစကားပါးလိုက္တဲ့ စင္ကာပူႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဗီဗီယန္ဘလာခရစ္ရွ္နန္

ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံအား ေမြးေန႔ ဆုေတာင္းစကားပါးလိုက္တဲ့ စင္ကာပူႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဗီဗီယန္ဘလာခရစ္ရွ္နန္

ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံအား ေမြးေန႔ ဆုေတာင္းစကားပါးလိုက္တဲ့ စင္ကာပူႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဗီဗီယန္ဘလာခရစ္ရွ္နန္

စင္ကာပူႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဗီဗီယန္ဘလာခရစ္ရွ္နန္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ၇၇ ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန႔အတြက္ ျမန္မာ တႏိုင္ငံလုံးက ျပည္သူေတြ နဲ႔ ထပ္တူ

ေမြးေန႔ဆုေတာင္းစကားကိုသူရဲ႕ facebook စာမ်က္ႏွာ ကေနတဆင့္ ယေန႔ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ေမြးေန႔မွာ ေဖာ္ျပထားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

အာဆီယံေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရး တိုးတက္မႈဟာ ေမွ်ာ္လင့္ထားသေလာက္ ထိေရာက္မႈ မရွိဘူး လို႔

စင္ကာပူႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဗီဗီယန္ဘလာခရစ္ရွ္နန္က ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္ ေသာၾကာေန႔မွာ အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုမွာ ေဝဖန္ ေျပာဆိုခဲ့ပါေသးတယ္။

စင္ကာပူႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဗီဗီယန္ဘလာခရစ္ရွ္နန္ရဲ႕ facebook စာမ်က္ႏွာ ေမြးေန႔ဆုေတာင္း ပို႔စ္မွာေတာ့ ျမန္မာ ျပည္သူေတြက ျပန္လည္ၿပီး ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ကိုလည္း မွတ္ခ်က္ျပဳၾကပါေသးတယ္။

နိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံအား ေမြးေန႕ ဆုေတာင္းစကားဏားလိုက္တဲ့ စင္ကာပူနိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဗီဗီယန္ဘလာခရစ္ရွ္နန္

စင္ကာပူနိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဗီဗီယန္ဘလာခရစ္ရွ္နန္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ၇၇ ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန႕အတြက္ ျမန္မာ တနိုင္ငံလုံးက ျပည္သူေတြ နဲ႕ ထပ္တူ

ေမြးေန႕ဆုေတာင္းစကားကိုသူရဲ႕ facebook စာမ်က္ႏွာ ကေနတဆင့္ ယေန႕ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ေမြးေန႕မွာ ေဖာ္ျပထားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

အာဆီယံေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံအေရး တိုးတက္မႈဟာ ေမွ်ာ္လင့္ထားသေလာက္ ထိေရာက္မႈ မရွိဘူး လို႔

စင္ကာပူနိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဗီဗီယန္ဘလာခရစ္ရွ္နန္က ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္ ေသာၾကာေန႕မွာ အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုမွာ ေဝဖန္ ေျပာဆိုခဲ့ပါေသးတယ္။

စင္ကာပူနိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဗီဗီယန္ဘလာခရစ္ရွ္နန္ရဲ႕ facebook စာမ်က္ႏွာ ေမြးေန႕ဆုေတာင္း ပို႔စ္မွာေတာ့ ျမန္မာ ျပည္သူေတြက ျပန္လည္ၿပီး ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ကိုလည္း မွတ္ခ်က္ျပဳၾကပါေသးတယ္။

Credit – Original Writer


Leave a Reply

Your email address will not be published.