၀ပ္ေရွာ့လာေရာက္ျပဳျပင္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္ရဲမႉး ၏ ကားကို PDF က သိမ္းဆည္း

၀ပ္ေရွာ့လာေရာက္ျပဳျပင္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္ရဲမႉး ၏ ကားကို PDF က သိမ္းဆည္း

၀ပ္ေရွာ့လာေရာက္ျပဳျပင္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္ရဲမႉး ၏ ကားကို PDF က သိမ္းဆည္း

ပခုကၠဴၿမိဳ႕၊ “ခိုင္မာ” ေနာ္ဇယ္ပန႔္ျပဳျပင္ေရးဆိုင္တြင္ လာေရာက္ျပဳျပင္သည့္ ေရစႀကိဳ ၿမိဳ႕နယ္ရဲမႉး ၏ ကားကို PDF က သိမ္းဆည္း၊ ဝပ္ေရွာ့ ပိုင္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားကို ဖမ္းဆီး

ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၁၈

မေကြးတိုင္း၊ ပခုကၠဴၿမိဳ႕၊ “ခိုင္မာ” ေနာ္ဇယ္ပန႔္ျပဳျပင္ေရးဆိုင္တြင္ဇြန္လ ၁၇ ရက္ ေန႔ မြန္းလြဲပိုင္း လာေရာက္ အပ္ႏွံျပဳျပင္ထားထား ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ရဲမႉး၏ ကားကို PDF က သိမ္းဆည္းလိုက္ၿပီး ရဲက ဝပ္ေရွာ့ဆိုင္မွ ပိုင္ရွင္၊ အလုပ္ သမား မ်ားကို ဖမ္းဆီးလိုက္ေၾကာင္း ေဒသသတင္းရင္းျမစ္ႏွင့္ ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရွိရသည္။

ဇြန္လ ၁၇ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ပခုကၠဴၿမိဳ႕၊ အမွတ္ ၆ ရပ္ကြက္ရွိ ခိုင္မာ ဝပ္ေရွာ့ ထံတြင္ ေရစႀကိဳ ၿမိဳ႕နယ္မႉး ရဲမႉး၏ ကားကို လာေရာက္ ျပဳျပင္ ေၾကာင္း၊ အဆိုပါကားကို PDF မ်ားက ရဲမႉးကား မွန္၊ မွန္ေသခ်ာစစ္ေဆးၿပီး သိမ္းဆည္း သြားေၾကာင္း၊ ကားအမ်ိဳးအစားမွာ MAZDA BT 50 Extra CUB အျဖဴေရာင္ ကားျဖစ္ေၾကာင္း စစ္တပ္သတင္းဌာန တစ္ခုက ဆိုသည္။

“ဟုတ္တယ္။ ရဲမႉးကားကို PDF ေတြ သိမ္းသြားလို႔ အစစ္အေဆးေတြ ၾကမ္း တယ္။ ၿမိဳ႕အဝင္ေရာ အထြက္ေရာ စစ္တယ္။ ျဖစ္တာက မေန႔က ျဖစ္တာ။ ဒီေန႔ စစ္ကားေတြလည္း ပခုကၠဴကေန ေရစႀကိဳဘက္ကို ထြက္သြားတာ ျမင္ရ တယ္။ ” ဟု ေဒသခံ တစ္ဦးက ေျပာဆိုသည္ ။

ပခုကၠဴသတင္းရင္းျမစ္ကလည္း ရဲမႉးကာ သိမ္းဆည္းခံရသည့္ျဖစ္စဥ္ကို အတည္ ျပဳထားၿပီး “ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္မႉးကားအား မေန႔မနက္ပိုင္းက ပခုကၠဴ ကားဝပ္ေရွာ့တစ္ခုတြင္ အပ္ထားခဲ့တုန္း လူငယ္အခ်ိဳ႕ေရာက္လာၿပီး ေသနတ္ ေထာက္လုယူသြားတာျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။

ယခု ကားဝပ္ေရွာ့ဆရာနဲ႔ တပည့္ ၃ေယာက္အား ရခမ်ားမွ ဖမ္းထားေၾကာင္းသိရပါတယ္။လုပ္သြား သူ မ်ား မွာ PDF အဖြဲ႕ ဝင္မ်ားျဖစ္ၿပီး အဖြဲ႕အစည္းကမထုတ္ျပန္လို႔ အဖြဲ႕ အမည့္ မထည့္ ေတာ့ပါ။ စခရခပ်ဴခမ်ားမွ အနီးအနားလမ္းေတြရွိ CCTV ေတြမွာ လိုက္ စစ္ေနေၾကာင္းသိရပါတယ္။ယေန႔ေရာၿမိဳ႕ေပၚ အစစ္အေဆး တင္းက်ပ္ ထားပါ တယ္” ဟု သတင္းေဖာ္ျပထားသည္။

၀ပ္ေရွာ့လာေရာက္ျပဳျပင္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္ရဲမႉး ၏ ကားကို PDF က သိမ္းဆည္း

ပခုကၠဴၿမိဳ႕၊ “ခိုင္မာ” ေနာ္ဇယ္ပန႔္ျပဳျပင္ေရးဆိုင္တြင္ လာေရာက္ျပဳျပင္သည့္ ေရစႀကိဳ ၿမိဳ႕နယ္ရဲမႉး ၏ ကားကို PDF က သိမ္းဆည္း၊ ဝပ္ေရွာ့ ပိုင္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားကို ဖမ္းဆီး

ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၁၈

မေကြးတိုင္း၊ ပခုကၠဴၿမိဳ႕၊ “ခိုင္မာ” ေနာ္ဇယ္ပန႔္ျပဳျပင္ေရးဆိုင္တြင္ဇြန္လ ၁၇ ရက္ ေန႔ မြန္းလြဲပိုင္း လာေရာက္ အပ္ႏွံျပဳျပင္ထားထား ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ရဲမႉး၏ ကားကို PDF က သိမ္းဆည္းလိုက္ၿပီး ရဲက ဝပ္ေရွာ့ဆိုင္မွ ပိုင္ရွင္၊ အလုပ္ သမား မ်ားကို ဖမ္းဆီးလိုက္ေၾကာင္း ေဒသသတင္းရင္းျမစ္ႏွင့္ ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရွိရသည္။

ဇြန္လ ၁၇ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ပခုကၠဴၿမိဳ႕၊ အမွတ္ ၆ ရပ္ကြက္ရွိ ခိုင္မာ ဝပ္ေရွာ့ ထံတြင္ ေရစႀကိဳ ၿမိဳ႕နယ္မႉး ရဲမႉး၏ ကားကို လာေရာက္ ျပဳျပင္ ေၾကာင္း၊ အဆိုပါကားကို PDF မ်ားက ရဲမႉးကား မွန္၊ မွန္ေသခ်ာစစ္ေဆးၿပီး သိမ္းဆည္း သြားေၾကာင္း၊ ကားအမ်ိဳးအစားမွာ MAZDA BT 50 Extra CUB အျဖဴေရာင္ ကားျဖစ္ေၾကာင္း စစ္တပ္သတင္းဌာန တစ္ခုက ဆိုသည္။

“ဟုတ္တယ္။ ရဲမႉးကားကို PDF ေတြ သိမ္းသြားလို႔ အစစ္အေဆးေတြ ၾကမ္း တယ္။ ၿမိဳ႕အဝင္ေရာ အထြက္ေရာ စစ္တယ္။ ျဖစ္တာက မေန႔က ျဖစ္တာ။ ဒီေန႔ စစ္ကားေတြလည္း ပခုကၠဴကေန ေရစႀကိဳဘက္ကို ထြက္သြားတာ ျမင္ရ တယ္။ ” ဟု ေဒသခံ တစ္ဦးက ေျပာဆိုသည္ ။

ပခုကၠဴသတင္းရင္းျမစ္ကလည္း ရဲမႉးကာ သိမ္းဆည္းခံရသည့္ျဖစ္စဥ္ကို အတည္ ျပဳထားၿပီး “ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္မႉးကားအား မေန႔မနက္ပိုင္းက ပခုကၠဴ ကားဝပ္ေရွာ့တစ္ခုတြင္ အပ္ထားခဲ့တုန္း လူငယ္အခ်ိဳ႕ေရာက္လာၿပီး ေသနတ္ ေထာက္လုယူသြားတာျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။

ယခု ကားဝပ္ေရွာ့ဆရာနဲ႔ တပည့္ ၃ေယာက္အား ရခမ်ားမွ ဖမ္းထားေၾကာင္းသိရပါတယ္။လုပ္သြား သူ မ်ား မွာ PDF အဖြဲ႕ ဝင္မ်ားျဖစ္ၿပီး အဖြဲ႕အစည္းကမထုတ္ျပန္လို႔ အဖြဲ႕ အမည့္ မထည့္ ေတာ့ပါ။ စခရခပ်ဴခမ်ားမွ အနီးအနားလမ္းေတြရွိ CCTV ေတြမွာ လိုက္ စစ္ေနေၾကာင္းသိရပါတယ္။ယေန႔ေရာၿမိဳ႕ေပၚ အစစ္အေဆး တင္းက်ပ္ ထားပါ တယ္” ဟု သတင္းေဖာ္ျပထားသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published.