ကိုဂ်င္မီနဲ႔ေဇယ်ာေသာ္တို႔ကို သက္ညႇာေပးမွာလား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္းထြန္း ေျပာဆိုခ်က္

ကိုဂ်င္မီနဲ႔ေဇယ်ာေသာ္တို႔ကို သက္ညႇာေပးမွာလား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္းထြန္း ေျပာဆိုခ်က္

ကိုဂ်င္မီနဲ႔ေဇယ်ာေသာ္တို႔ကို သက္ညႇာေပးမွာလား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္းထြန္း ေျပာဆိုခ်က္

ႏိုင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီ (နစက) ၏ (၁၇) ႀကိမ္ေျမာက္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ဇြန္ ၁၆ ရက္ (16-June-2022) တြင္ ျပဳလုပ္သည္။

သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ အၾကမ္းဖက္ဥပေဒျဖင့္ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခံထားရသည့္ ကိုဂ်င္မီႏွင့္ ေဇယ်ာေသာ္တို႔ကို

အမွတ္တကယ္ ေသဒဏ္ေပးေတာ့မည့္သဖြယ္ ေျပာဆိုမႈမ်ားရွိေနသည့္အတြက္ သတင္းေထာက္တဦးက ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္းထြန္းက ယခုကဲ့သို႔ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေသဒဏ္ျပစ္ဒဏ္ကို တရားဝင္ဖိက္သိမ္းထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ ေသဒဏ္မေပးေတာ့သည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ အတန္ၾကာေနၿပီျဖစ္သည္။

ယင္းေၾကာင့္ ယခုတႀကိမ္တြင္မွ ေသဒဏ္ အမွန္တကယ္ေပးေတာ့မလားဆိုသည့္အေပၚ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းအပါအဝင္ အမ်ားျပည္သူက ေစာင့္ၾကည့္နားစြင့္ေနၾကသည္။

#Crd

ကိုဂ်င္မီနဲ႔ေဇယ်ာေသာ္တို႔ကို သက္ညႇာေပးမွာလား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္းထြန္း ေျပာဆိုခ်က္

ႏိုင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီ (နစက) ၏ (၁၇) ႀကိမ္ေျမာက္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ဇြန္ ၁၆ ရက္ (16-June-2022) တြင္ ျပဳလုပ္သည္။

သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ အၾကမ္းဖက္ဥပေဒျဖင့္ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခံထားရသည့္ ကိုဂ်င္မီႏွင့္ ေဇယ်ာေသာ္တို႔ကို

အမွတ္တကယ္ ေသဒဏ္ေပးေတာ့မည့္သဖြယ္ ေျပာဆိုမႈမ်ားရွိေနသည့္အတြက္ သတင္းေထာက္တဦးက ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္းထြန္းက ယခုကဲ့သို႔ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေသဒဏ္ျပစ္ဒဏ္ကို တရားဝင္ဖိက္သိမ္းထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ ေသဒဏ္မေပးေတာ့သည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ အတန္ၾကာေနၿပီျဖစ္သည္။

ယင္းေၾကာင့္ ယခုတႀကိမ္တြင္မွ ေသဒဏ္ အမွန္တကယ္ေပးေတာ့မလားဆိုသည့္အေပၚ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းအပါအဝင္ အမ်ားျပည္သူက ေစာင့္ၾကည့္နားစြင့္ေနၾကသည္။

#Crd


Leave a Reply

Your email address will not be published.