အသက္ (၈၇)ႏွစ္အ႐ြယ္ အဖြားအိုအား အသက္(၂၀) ခန႔္ လူငယ္မွ သားျဖစ္သူ ငါးရွာထြက္ေနခ်ိန္တြင္ … See more

အသက္ (၈၇)ႏွစ္အ႐ြယ္ အဖြားအိုအား အသက္(၂၀) ခန႔္ လူငယ္မွ သားျဖစ္သူ ငါးရွာထြက္ေနခ်ိန္တြင္ … See more

Zawgyi

အသက္ (၈၇)ႏွစ္အ႐ြယ္ အဖြားအိုအား အသက္(၂၀) ခန႔္ လူငယ္မွ သားျဖစ္သူ ငါးရွာထြက္ေနခ်ိန္တြင္ … See more

ည (၈ )နာရီအခ်ိန္ လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္
အုန္းတပင္ေက်း႐ြာအုပ္စု ေအာင္လွ ေက်း႐ြာ ေနအဖြားအို ေဒၚ——- အသက္ (၈၇)ႏွစ္အား

အဓမၼျပဳက်င့္မႈျဖစ္ပြား…ျဖစ္စဥ္ မွာအဖြားအိုမွ သားရွိရာ လယ္ကြင္းသို႔ သြားေရာက္ေနထိုင္ၿပီး ၎ညမွာပဲသားျဖစ္သူမွ စားရင္းငွါးျဖစ္သူႏွင့္ အတူ

ငါးရွာထြက္ခဲ့ၿပီး ည ၈နာရီ အခ်ိန္တြင္ လယ္တဲထဲတြင္အဖြားအို တစ္ေယာက္ထဲ က်န္ခဲ့အခ်ိန္တြင္အိမ္နီးခ်င္းျဖစ္လူငယ္ အသက္(၂၀)ခန႔္မွန္းျဖစ္သူမွ

အဖြားအိုးအား အတင္းအဓမၼႏွစ္ႀကိမ္တိုင္တိုင္ ျပဳက်င့္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။အဓမၼျပဳ က်င့္ခံရေသာ အဖြားအို လူနာအားက႐ုဏာမ်က္ဝန္းလူမႈကူညီေရးအဖြဲ႕လပြတၱာမွ၃မိုင္ေဆး႐ုံ သို႔ ကုသိုလ္ျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ပါေၾကာင္း

Credit:က႐ုဏာမ်က္ဝန္းလူမႈကူညီေရးအဖြဲ႕ကိုးနဝင္းပရိယတၱိစာသင္တိုက္
လျပတၱာၿမိဳ႕။09784455200၊09780081729

Unicode

အသက္ (၈၇)ႏွစ္အ႐ြယ္ အဖြားအိုအား အသက္(၂၀) ခန႔္ လူငယ္မွ သားျဖစ္သူ ငါးရွာထြက္ေနခ်ိန္တြင္ … See more

ည (၈ )နာရီအခ်ိန္ လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္
အုန္းတပင္ေက်း႐ြာအုပ္စု ေအာင္လွ ေက်း႐ြာ ေနအဖြားအို ေဒၚ——- အသက္ (၈၇)ႏွစ္အား

အဓမၼျပဳက်င့္မႈျဖစ္ပြား…ျဖစ္စဥ္ မွာအဖြားအိုမွ သားရွိရာ လယ္ကြင္းသို႔ သြားေရာက္ေနထိုင္ၿပီး ၎ညမွာပဲသားျဖစ္သူမွ စားရင္းငွါးျဖစ္သူႏွင့္ အတူ

ငါးရွာထြက္ခဲ့ၿပီး ည ၈နာရီ အခ်ိန္တြင္ လယ္တဲထဲတြင္အဖြားအို တစ္ေယာက္ထဲ က်န္ခဲ့အခ်ိန္တြင္အိမ္နီးခ်င္းျဖစ္လူငယ္ အသက္(၂၀)ခန႔္မွန္းျဖစ္သူမွ

အဖြားအိုးအား အတင္းအဓမၼႏွစ္ႀကိမ္တိုင္တိုင္ ျပဳက်င့္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။အဓမၼျပဳ က်င့္ခံရေသာ အဖြားအို လူနာအားက႐ုဏာမ်က္ဝန္းလူမႈကူညီေရးအဖြဲ႕လပြတၱာမွ၃မိုင္ေဆး႐ုံ သို႔ ကုသိုလ္ျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ပါေၾကာင္း

Credit:က႐ုဏာမ်က္ဝန္းလူမႈကူညီေရးအဖြဲ႕ကိုးနဝင္းပရိယတၱိစာသင္တိုက္
လပြတၱာၿမိဳ႕။09784455200၊09780081729


Leave a Reply

Your email address will not be published.