“မိန္းမေ႐ြးနည္း.. အႏုပညာ”(မွတ္ထားၾက ေဂါင္းၾကီးတို႕)

“မိန္းမေ႐ြးနည္း.. အႏုပညာ”(မွတ္ထားၾက ေဂါင္းၾကီးတို႕)

မိန္းမ ယူတဲ့အခါ ယူမယ့္ မိန္းမထက္ ေယာကၡမကို အရင္ၾကည့္ပါ ။ ႏႈတ္ခမ္းျပာေနတဲ့ မိန္းမကို မယူမိေစနဲ႔။

မင္းရွာႏိုင္တုန္း ေကာင္းလိမ့္မယ္ ။ မရွာႏိုင္တဲ့တစ္ေန႔ ထမင္းအိုး ေမွာက္ထား တတ္တယ္။ နဖူးကေမာက္ ၊ ဖင္ကေကာက္ ၊ ဖေနာင့္တိုေနတဲ့ မိန္းမမ်ားၾကေတာ့ ေဝးေဝးကသာေရွာင္ပါ ။

မင္းစားမယ့္ ထမင္းလုပ္တိုင္း သရဏဂုံ႐ြတ္ၿပီး စားေန ရလိမ့္မယ္ ။ေနာက္တခါ ညီအမ ေတြထဲက အလတ္မကို ေရွာင္ပါ။ မင္းအေမ ေမြးတုံးက ဆံပင္အေမႊးေလး မေျပာင္ခ်င္ရင္ေပါ့… ။

သူက်ေတာ့ မိသားစုထဲမွာ မရခဲ့တဲ့ အခြင့္အေရးကို မင္းနဲ႔ က်မွ အျပည့္အဝ ယူလို႔ မင္းခံရလိမ့္မယ္။ မိသားစုထဲ ေနတုန္းက အငယ္အတြက္ ဦးစားေပးရ ၊ အႀကီးအတြက္ ငဲ့ရနဲ႔ေလ ၊ အဲဒီဟာကို လင္ရမွ အတိုးခ်ၿပီး ဂ်ီေတာ့ တာပဲ။

တစ္ဦးတည္းေသာ သမီးက်ေတာ့ လူတိုင္း မဟုတ္ေပမယ့္ အမ်ားအားျဖင့္ ငါ့ မိဘအိမ္မွာ ေျခေမႊး မီးမေလာင္ လက္ေမႊး မီးမေလာင္ ေနခဲ့တာဆိုၿပီး အခြင့္အေရးလည္း ယူတတ္ပါ့။

စကားမ်ားတဲ့ မိန္းကေလး… ရည္းစားဘဝသာ စကားမ်ားတာေလးက ခ်စ္စရာ ထင္တာပါ ။ ယူၿပီးရင္ သြားၿပီ ။ မီးသတ္ကား ရပ္ကြက္ထဲ ျဖတ္သလို ေန႔စဥ္ နားပူၿပီသာ မွတ္ေတာ့ေဟ့ ။

ေနာက္တစ္မ်ိဳးက… ဆိတ္ပါးစပ္ ေမ်ာက္လက္ မိန္းမမ်ိဳးလည္း ေရွာင္ေဟ့ ။ ဟိုဟာ စားလိုက္ ဒီဟာဝယ္လိုက္နဲ႔ ေမာင္ရင္ရွာလို႔ ေလာက္မွ ာမဟုတ္ဘူး ။

ေနာက္တစ္မ်ိဳးက… မိန္းမကပ္ပါး… မိန္းမကပ္ပါးကိုလည္း ေရွာင္ရမယ္ ။ေမာင္ရင္ သြားေလရာ ၾကက္သားအုပ္မလို ခါးထစ္ခြင္ လက္ဆြဲ ဗိုက္ထဲ မက်န္ အကုန္ေခၚၿပီး တေကာက္ေကာက္ လိုက္မယ္ ။

အၿမဲ ဟိုစစ္ ဒီေမးနဲ႔ မယုံမၾကည္နဲ႔ လုပ္ေနတတ္တယ္ ။ ဒါက သေဘာေလးပဲ ..ေျပာျပေသးတာပါ။ဒီေလာက္ပဲ ေရွာင္ရင္ ေမာင္ရင္တို႔ ေကာင္းပါၿပီ ။

မိန္းမ အယူမွားရင္ ..ေလျဖတ္ေနရတာထက္ အေနဆိုးတယ္ ေမာင္ရင္ေရ …!…။Credit ~original

Unicode

“မိန္းမေ႐ြးနည္း.. အႏုပညာ”(မွတ္ထားၾက ေဂါင္းႀကီးတို႔)
မိန္းမ ယူတဲ့အခါ ယူမယ့္ မိန္းမထက္ ေယာကၡမကို အရင္ၾကည့္ပါ ။ ႏႈတ္ခမ္းျပာေနတဲ့ မိန္းမကို မယူမိေစနဲ႔။

မင္းရွာႏိုင္တုန္း ေကာင္းလိမ့္မယ္ ။ မရွာႏိုင္တဲ့တစ္ေန႔ ထမင္းအိုး ေမွာက္ထား တတ္တယ္။ နဖူးကေမာက္ ၊ ဖင္ကေကာက္ ၊ ဖေနာင့္တိုေနတဲ့ မိန္းမမ်ားၾကေတာ့ ေဝးေဝးကသာေရွာင္ပါ ။

မင္းစားမယ့္ ထမင္းလုပ္တိုင္း သရဏဂုံ႐ြတ္ၿပီး စားေန ရလိမ့္မယ္ ။ေနာက္တခါ ညီအမ ေတြထဲက အလတ္မကို ေရွာင္ပါ။ မင္းအေမ ေမြးတုံးက ဆံပင္အေမႊးေလး မေျပာင္ခ်င္ရင္ေပါ့… ။

သူက်ေတာ့ မိသားစုထဲမွာ မရခဲ့တဲ့ အခြင့္အေရးကို မင္းနဲ႔ က်မွ အျပည့္အဝ ယူလို႔ မင္းခံရလိမ့္မယ္။ မိသားစုထဲ ေနတုန္းက အငယ္အတြက္ ဦးစားေပးရ ၊ အႀကီးအတြက္ ငဲ့ရနဲ႔ေလ ၊ အဲဒီဟာကို လင္ရမွ အတိုးခ်ၿပီး ဂ်ီေတာ့ တာပဲ။

တစ္ဦးတည္းေသာ သမီးက်ေတာ့ လူတိုင္း မဟုတ္ေပမယ့္ အမ်ားအားျဖင့္ ငါ့ မိဘအိမ္မွာ ေျခေမႊး မီးမေလာင္ လက္ေမႊး မီးမေလာင္ ေနခဲ့တာဆိုၿပီး အခြင့္အေရးလည္း ယူတတ္ပါ့။

စကားမ်ားတဲ့ မိန္းကေလး… ရည္းစားဘဝသာ စကားမ်ားတာေလးက ခ်စ္စရာ ထင္တာပါ ။ ယူၿပီးရင္ သြားၿပီ ။ မီးသတ္ကား ရပ္ကြက္ထဲ ျဖတ္သလို ေန႔စဥ္ နားပူၿပီသာ မွတ္ေတာ့ေဟ့ ။

ေနာက္တစ္မ်ိဳးက… ဆိတ္ပါးစပ္ ေမ်ာက္လက္ မိန္းမမ်ိဳးလည္း ေရွာင္ေဟ့ ။ ဟိုဟာ စားလိုက္ ဒီဟာဝယ္လိုက္နဲ႔ ေမာင္ရင္ရွာလို႔ ေလာက္မွ ာမဟုတ္ဘူး ။

ေနာက္တစ္မ်ိဳးက… မိန္းမကပ္ပါး… မိန္းမကပ္ပါးကိုလည္း ေရွာင္ရမယ္ ။ေမာင္ရင္ သြားေလရာ ၾကက္သားအုပ္မလို ခါးထစ္ခြင္ လက္ဆြဲ ဗိုက္ထဲ မက်န္ အကုန္ေခၚၿပီး တေကာက္ေကာက္ လိုက္မယ္ ။

အၿမဲ ဟိုစစ္ ဒီေမးနဲ႔ မယုံမၾကည္နဲ႔ လုပ္ေနတတ္တယ္ ။ ဒါက သေဘာေလးပဲ ..ေျပာျပေသးတာပါ။ဒီေလာက္ပဲ ေရွာင္ရင္ ေမာင္ရင္တို႔ ေကာင္းပါၿပီ ။

မိန္းမ အယူမွားရင္ ..ေလျဖတ္ေနရတာထက္ အေနဆိုးတယ္ ေမာင္ရင္ေရ …!…။Credit ~original


Leave a Reply

Your email address will not be published.