ခ်စ္သူအခ်င္းခ်င္း စကားမ်ားရာမွ မိန္းကေလးကို ဓ ါးႏွင့္ အ ခ်က္ ေပါင္းမ်ားစြာ ထို းသြင္းၿပီး သူ႔ကိုယ့္ကိုသူလည္း……..Seemore

ခ်စ္သူအခ်င္းခ်င္း စကားမ်ားရာမွ မိန္းကေလးကို ဓ ါးႏွင့္ အ ခ်က္ ေပါင္းမ်ားစြာ ထို းသြင္းၿပီး သူ႔ကိုယ့္ကိုသူလည္း……..Seemore

ခ်စ္သူအခ်င္းခ်င္း စကားမ်ားရာမွ မိန္းကေလးကို ဓ ါးႏွင့္ အ ခ်က္ ေပါင္းမ်ားစြာ ထို းသြင္းၿပီး သူ႔ကိုယ့္ကိုသူလည္း……..Seemore

ဖားကန္႔ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္ ကလပ္ကုန္းမွာ ခ်စ္သူအခ်င္းခ်င္း စကားမ်ားရာမွ ဓားထိုးမႉ ျဖစ္ပြား

ေကာင္မေလးကိုလဲ ဓားနဲ႔ အခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာ ထိုးၿပီး သူ႔ကိုသူလဲ ဗိုက္ကို ၁ခ်က္ ရင္ဘက္ကို ၁ ခ်က္ လက္ေအာက္ဝတ္ ကိုလဲ ဓားနဲ႔ သူကိုသူ လွီးတာတဲ့

ဖားကန္႔ ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊ကလပ္ကုန္း၊ ေမ စက္ခ်ဳပ္ဆိုင္တြင္ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ၊ ညေန ၁၅၄၅ အခ်ိန္ခန္႔တြင္ ေမ စက္ခ်ဳပ္ဆိုင္သို႔ ဘိုဘိုလြင္ ေရာက္လာၿပီးေမစက္ခ်ဳပ္ဆိုင္ပိုင္ရွင္မေမသူလွဝင္း နဲ႔ ခ်စ္သူရည္းစားကိစၥစကားမ်ားရန္ျဖစ္ ၾကၿပီး

ဘိုဘိုလြင္ မွေက်ာပိုးအိတ္ထဲတြင္ အသင့္ပါလာေသာ အ႐ိုးအသြား(၁)ေပခန္႔ရွိ သစ္သား႐ိုးတပ္ဓါးျဖင့္ အေရအတြက္မမွတ္မိဓါးျဖင့္ထိုး၍

မိမိကိုယ္ကိုယ္ကိုလဲ ၎ဓါးျဖင့္ဝမ္းဗိုက္အား(၁)ခ်က္၊ဝဲဘက္ရင္အုံအား(၁)ခ်က္၊ဝဲဘက္လက္ေအာက္ဝတ္အား ဓါးျဖင့္လွီးခဲ့ သည္

ဆိုင္ထဲတြင္ တစ္ေယာက္တစ္ခြန္းစကားမ်ားၾကစဥ္ဆိုင္အတြင္း ၌ မေမသူ၏မိခင္ျဖစ္သူ၊ ညီမျဖစ္သူႏွင့္သင္တန္းသူ (၃)ေယာက္ဆိုင္အတြင္း၌ ရွိေနပါသည္။

ဘိုဘိုလြင္ (၃၂)ႏွစ္၊(ဘ)ဦး ျမင့္လြင္+ေဒၚစန္းစန္းေဝ

မွတ္ပုံတင္ (ရွိ မမွတ္မိ)ဗမာ/ဗုဒၶေရာင္းဝယ္၊

ယခုေနရပ္. ရပ္ကြက္(၂)ဆိပ္မူေက်း႐ြာ၊ ဖားကန္႔ ၿမိဳ႕

ဇာတိ. ေအာင္ခ်မ္းသာရပ္ကြက္၊ မိုးညႇင္း ၿမိဳ႕

ေအာင္ေဇာ္မိုး(ဖားကန္႔)

Unicode

ခ်စ္သူအခ်င္းခ်င္း စကားမ်ားရာမွ မိန္းကေလးကို ဓ ါးႏွင့္ အ ခ်က္ ေပါင္းမ်ားစြာ ထို းသြင္းၿပီး သူ႔ကိုယ့္ကိုသူလည္း……..Seemore

ဖားကန္႔ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္ ကလပ္ကုန္းမွာ ခ်စ္သူအခ်င္းခ်င္း စကားမ်ားရာမွ ဓားထိုးမႉ ျဖစ္ပြား

ေကာင္မေလးကိုလဲ ဓားနဲ႔ အခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာ ထိုးၿပီး သူ႔ကိုသူလဲ ဗိုက္ကို ၁ခ်က္ ရင္ဘက္ကို ၁ ခ်က္ လက္ေအာက္ဝတ္ ကိုလဲ ဓားနဲ႔ သူကိုသူ လွီးတာတဲ့

ဖားကန္႔ ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊ကလပ္ကုန္း၊ ေမ စက္ခ်ဳပ္ဆိုင္တြင္ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ၊ ညေန ၁၅၄၅ အခ်ိန္ခန္႔တြင္ ေမ စက္ခ်ဳပ္ဆိုင္သို႔ ဘိုဘိုလြင္ ေရာက္လာၿပီးေမစက္ခ်ဳပ္ဆိုင္ပိုင္ရွင္မေမသူလွဝင္း နဲ႔ ခ်စ္သူရည္းစားကိစၥစကားမ်ားရန္ျဖစ္ ၾကၿပီး

ဘိုဘိုလြင္ မွေက်ာပိုးအိတ္ထဲတြင္ အသင့္ပါလာေသာ အ႐ိုးအသြား(၁)ေပခန္႔ရွိ သစ္သား႐ိုးတပ္ဓါးျဖင့္ အေရအတြက္မမွတ္မိဓါးျဖင့္ထိုး၍

မိမိကိုယ္ကိုယ္ကိုလဲ ၎ဓါးျဖင့္ဝမ္းဗိုက္အား(၁)ခ်က္၊ဝဲဘက္ရင္အုံအား(၁)ခ်က္၊ဝဲဘက္လက္ေအာက္ဝတ္အား ဓါးျဖင့္လွီးခဲ့ သည္

ဆိုင္ထဲတြင္ တစ္ေယာက္တစ္ခြန္းစကားမ်ားၾကစဥ္ဆိုင္အတြင္း ၌ မေမသူ၏မိခင္ျဖစ္သူ၊ ညီမျဖစ္သူႏွင့္သင္တန္းသူ (၃)ေယာက္ဆိုင္အတြင္း၌ ရွိေနပါသည္။

ဘိုဘိုလြင္ (၃၂)ႏွစ္၊(ဘ)ဦး ျမင့္လြင္+ေဒၚစန္းစန္းေဝ

မွတ္ပုံတင္ (ရွိ မမွတ္မိ)ဗမာ/ဗုဒၶေရာင္းဝယ္၊

ယခုေနရပ္. ရပ္ကြက္(၂)ဆိပ္မူေက်း႐ြာ၊ ဖားကန္႔ ၿမိဳ႕

ဇာတိ. ေအာင္ခ်မ္းသာရပ္ကြက္၊ မိုးညႇင္း ၿမိဳ႕

ေအာင္ေဇာ္မိုး(ဖားကန္႔)

Credit – Original Writer


Leave a Reply

Your email address will not be published.