မိန္းမလ်ာ စိတ္အား ျပဳျပင္ေနထိုင္ရန္ ဖခင္မွဆုံးမသည္ကို စိတ္ဆိုးၿပီး သားျဖစ္သူမွ… See more

မိန္းမလ်ာ စိတ္အား ျပဳျပင္ေနထိုင္ရန္ ဖခင္မွဆုံးမသည္ကို စိတ္ဆိုးၿပီး သားျဖစ္သူမွ… See more

Zawgyi

မိန္းမလ်ာ စိတ္အား ျပဳျပင္ေနထိုင္ရန္ ဖခင္မွဆုံးမသည္ကို စိတ္ဆိုးၿပီး သားျဖစ္သူမွ… See more

မိန္းမလ်ာစိတ္အား ျပဳျပင္ေနထိုင္ရန္ ဖခင္ျဖစ္သူမွ ဆုံးမစကားေျပာၾကားသည္ကို စိတ္ဆိုးၿပီး မိမိကိုယ္ ႀကိဳးဆြဲခ် ေသဆုံးသြားခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္ ယမန္ေန႔ည ၁၁ နာရီအခ်ိန္က အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျဖစ္​ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ေတာင္ငူခ႐ိုင္ ၊ အုတ္တြင္းၿမိဳ႕ ၊ သာဂရေက်း႐ြာတြင္ ေမာင္ ———-အား ဖခင္ျဖစ္သူမွ ထိုေန႔ ည ၇ နာရီဝန္းက်င္တြင္ မိန္းမလ်ာစိတ္ေပါက္သည့္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး

ျပဳျပင္ေနထိုင္ရန္ ဆုံးမစကား ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး ည ၁၁ နာရီေက်ာ္အခ်ိန္တြင္ ေမာင္ ———–မွ စိတ္ဆိုးၿပီး မိမိကိုယ္ ႀကိဳးဆြဲခ် ေသဆုံးခဲ့တာလည္းျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

ဖခင္၏ ဆုံးမစကားအား စိတ္ဆိုးၿပီး ေမာင္ ————သည္ ၄င္း၏ အိမ္အေပၚထပ္ ထုတ္တန္းတြင္ ႏိုင္လြန္ႀကိဳးအား အသုံးျပဳကာ မိမိကိုယ္ ႀကိဳးဆြဲခ် ေသဆုံးခဲ့တာလည္းျဖစ္သည္ဟု ဖခင္၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေမာင္———-ေသဆုံးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဓမၼတာအတိုင္း ေသဆုံးျခင္း ဟုတ္/မဟုတ္ အုတ္တြင္းၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းတြင္ ေသမႈေသခင္းစစ္ေဆးေဆာင္႐ြက္ထားေၾကာင္းသိရသည္။

ဓာတ္ပုံ – ရင္ခုံသံ ရွင္ေရးကူညီမႈအသင္း

Unicode

မိန္းမလ်ာ စိတ္အား ျပဳျပင္ေနထိုင္ရန္ ဖခင္မွဆုံးမသည္ကို စိတ္ဆိုးၿပီး သားျဖစ္သူမွ… See more

မိန္းမလ်ာစိတ္အား ျပဳျပင္ေနထိုင္ရန္ ဖခင္ျဖစ္သူမွ ဆုံးမစကားေျပာၾကားသည္ကို စိတ္ဆိုးၿပီး မိမိကိုယ္ ႀကိဳးဆြဲခ် ေသဆုံးသြားခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္ ယမန္ေန႔ည ၁၁ နာရီအခ်ိန္က အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ေတာင္ငူခ႐ိုင္ ၊ အုတ္တြင္းၿမိဳ႕ ၊ သာဂရေက်း႐ြာတြင္ ေမာင္ ———-အား ဖခင္ျဖစ္သူမွ ထိုေန႔ ည ၇ နာရီဝန္းက်င္တြင္ မိန္းမလ်ာစိတ္ေပါက္သည့္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး

ျပဳျပင္ေနထိုင္ရန္ ဆုံးမစကား ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး ည ၁၁ နာရီေက်ာ္အခ်ိန္တြင္ ေမာင္ ———–မွ စိတ္ဆိုးၿပီး မိမိကိုယ္ ႀကိဳးဆြဲခ် ေသဆုံးခဲ့တာလည္းျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

ဖခင္၏ ဆုံးမစကားအား စိတ္ဆိုးၿပီး ေမာင္ ————သည္ ၎၏ အိမ္အေပၚထပ္ ထုတ္တန္းတြင္ ႏိုင္လြန္ႀကိဳးအား အသုံးျပဳကာ မိမိကိုယ္ ႀကိဳးဆြဲခ် ေသဆုံးခဲ့တာလည္းျဖစ္သည္ဟု ဖခင္၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေမာင္———-ေသဆုံးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဓမၼတာအတိုင္း ေသဆုံးျခင္း ဟုတ္/မဟုတ္ အုတ္တြင္းၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းတြင္ ေသမႈေသခင္းစစ္ေဆးေဆာင္႐ြက္ထားေၾကာင္းသိရသည္။

ဓာတ္ပုံ – ရင္ခုံသံ ရွင္ေရးကူညီမႈအသင္း


Leave a Reply

Your email address will not be published.