ဖခင္က ရည္းစားထားသည့္ သမီးကို အေနထိုင္အသြားလာဆင္ျခင္ရန္ ေျပာဆိုရာမွ စကားမ်ားၾကျပီး ေဒါသထြက္ကာ…see more

ဖခင္က ရည္းစားထားသည့္ သမီးကို အေနထိုင္အသြားလာဆင္ျခင္ရန္ ေျပာဆိုရာမွ စကားမ်ားၾကျပီး ေဒါသထြက္ကာ…see more

Zawgyi

ဖခင္က ရည္းစားထားသည့္ သမီးကို အေနထိုင္အသြားလာဆင္ျခင္ရန္ ေျပာဆိုရာမွ စကားမ်ားၾကျပီး ေဒါသထြက္ကာ…see more

ပုသိမ္ၿမိဳ႕တြင္ ဖခင္ျဖစ္သူက ရည္းစားထားသည့္သမီးကိုေျပာဆိုဆုံးမရာမွ ေဒါသထြက္ကာ

သမီးျဖစ္သူအားဓားျဖင့္ထိုးခဲ့သည္ဆိုမႈကို ဖမ္းဆီးအေရးယူထားေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕မွသိရသည္။ျဖစ္စဥ္မွာ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ ေဆး႐ုံႀကီးတြင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ဝမ္းဗိုက္တြင္

ထိုးသြင္းဒဏ္ရာ ျဖင့္ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း သတင္းအရ ရဲအုပ္ထြန္းထြန္းဝင္းႏွင့္အဖြဲ႕က သြားေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့သည္။ဒဏ္ရာရရွိသူမွာ ဥမၼာဒႏၲီ (၇)လမ္းေန မမိုးသႏၲာေအး(၂၃)ႏွစ္ ျဖစ္ၿပီး

ဖခင္ျဖစ္သူႏွင့္ စကားမ်ားၾကရာမွ ဖခင္က ဓါးျဖင့္ထိုးေၾကာင္းသိရ၍ အေရးယူေပးရန္ နယ္ထိန္း ေခါင္းေဆာင္ ဒုရဲအုပ္ မင္းမင္းထြန္း ကတိုင္ၾကားခဲ့သည္။ပုသိမ္နယ္ေျမရဲစခန္း ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၂၆ ျဖင့္အမႈဖြင့္ကာ ဦးတင္ျမင့္(၅၁) ႏွစ္ကိုစစ္ေဆးခဲ့သည္။

စစ္ေဆးခ်က္အရ ၎၏သမီးျဖစ္သူသည္ ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ႏွင့္အတူတြဲသြားလာေနျခင္းအေပၚမႀကိဳက္ေၾကာင္း၊ အေနထိုင္အသြားလာဆင္ျခင္ရန္ ေျပာဆိုဆုံးမရာက

အျပန္အလွန္ေျပာဆိုစကားမ်ားခဲ့ၿပီး ေဒါသထြက္ကာ အနီးရွိ ဓါးႏွင့္ေျခာက္လွန႔္ရင္း သမီးျဖစ္သူ၏ဝမ္းဗိုက္ကို မေတာ္တဆထိုးမိေၾကာင္းဝန္ခံထြက္ဆိုခဲ့သည္။

Unicode

ဖခင္က ရည္းစားထားသည့္ သမီးကို အေနထိုင္အသြားလာဆင္ျခင္ရန္ ေျပာဆိုရာမွ စကားမ်ားၾကၿပီး ေဒါသထြက္ကာ…see more

ပုသိမ္ၿမိဳ႕တြင္ ဖခင္ျဖစ္သူက ရည္းစားထားသည့္သမီးကိုေျပာဆိုဆုံးမရာမွ ေဒါသထြက္ကာ

သမီးျဖစ္သူအားဓားျဖင့္ထိုးခဲ့သည္ဆိုမႈကို ဖမ္းဆီးအေရးယူထားေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕မွသိရသည္။ျဖစ္စဥ္မွာ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ ေဆး႐ုံႀကီးတြင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ဝမ္းဗိုက္တြင္

ထိုးသြင္းဒဏ္ရာ ျဖင့္ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း သတင္းအရ ရဲအုပ္ထြန္းထြန္းဝင္းႏွင့္အဖြဲ႕က သြားေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့သည္။ဒဏ္ရာရရွိသူမွာ ဥမၼာဒႏၲီ (၇)လမ္းေန မမိုးသႏၲာေအး(၂၃)ႏွစ္ ျဖစ္ၿပီး

ဖခင္ျဖစ္သူႏွင့္ စကားမ်ားၾကရာမွ ဖခင္က ဓါးျဖင့္ထိုးေၾကာင္းသိရ၍ အေရးယူေပးရန္ နယ္ထိန္း ေခါင္းေဆာင္ ဒုရဲအုပ္ မင္းမင္းထြန္း ကတိုင္ၾကားခဲ့သည္။ပုသိမ္နယ္ေျမရဲစခန္း ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၂၆ ျဖင့္အမႈဖြင့္ကာ ဦးတင္ျမင့္(၅၁) ႏွစ္ကိုစစ္ေဆးခဲ့သည္။

စစ္ေဆးခ်က္အရ ၎၏သမီးျဖစ္သူသည္ ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ႏွင့္အတူတြဲသြားလာေနျခင္းအေပၚမႀကိဳက္ေၾကာင္း၊ အေနထိုင္အသြားလာဆင္ျခင္ရန္ ေျပာဆိုဆုံးမရာက

အျပန္အလွန္ေျပာဆိုစကားမ်ားခဲ့ၿပီး ေဒါသထြက္ကာ အနီးရွိ ဓါးႏွင့္ေျခာက္လွန႔္ရင္း သမီးျဖစ္သူ၏ဝမ္းဗိုက္ကို မေတာ္တဆထိုးမိေၾကာင္းဝန္ခံထြက္ဆိုခဲ့သည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published.