အိပ္ေနသည့္ မိန္းကေလးကို အိမ္နီးခ်င္း ျဖစ္သူက မိဘမ်ားမွေခၚခိုင္း၍ဟုဆိုကာ ေခၚသြားျပီးေနာက္တြင္… See more

အိပ္ေနသည့္ မိန္းကေလးကို အိမ္နီးခ်င္း ျဖစ္သူက မိဘမ်ားမွေခၚခိုင္း၍ဟုဆိုကာ ေခၚသြားျပီးေနာက္တြင္… See more

Zawgyi

အိပ္ေနသည့္ မိန္းကေလးကို အိမ္နီးခ်င္း ျဖစ္သူက မိဘမ်ားမွေခၚခိုင္း၍ဟုဆိုကာ ေခၚသြားျပီးေနာက္တြင္… See more

ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္၌ ေနအိမ္တြင္ အိပ္ေနသည့္ အသက္ ၁၃ ႏွစ္အ႐ြယ္ မိန္းကေလးကို မိဘမ်ားေခၚခိုင္းသည္ဟု ေျပာဆိုကာ အိမ္နီးခ်င္းက လိမ္လည္ေခၚေဆာင္ၿပီး သားမယားျပဳက်င့္ခဲ့ သည္ဆိုမႈကို အမႈဖြင့္စစ္ေဆးလ်က္ရွိသည္။

ယမန္ေန႔ည ၇ နာရီခြဲအခ်ိန္ခန႔္တြင္ ဒဂုံ(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္ ၆၀ ရပ္ကြက္ေန အသက္ ၄၇ ႏွစ္အ႐ြယ္ တိုင္တန္းသူအမ်ိဳးသမီးသည္ အသက္ ၁၃ ႏွစ္အ႐ြယ္ သမီးျဖစ္သူကို ေနအိမ္တြင္ ထားခဲ့ၿပီး အလုပ္သို႔ ထြက္လာခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ၎ေနအိမ္သို႔ အိမ္နီးခ်င္းျဖစ္သူ မူသီး(ခ)ေမာင္သန္း(၂၄ ႏွစ္) ေရာက္လာၿပီး အိပ္ေပ်ာ္ေနသည့္ သမီးျဖစ္သူအား မိဘမ်ားက ေခၚခိုင္းသည္ဟုဆိုကာ လႈပ္ႏႈိး ေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ထို႔ေနာက္ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္(၆၀)ရပ္ကြက္၊ ဧရာဝဏ္လမ္းေဘးရွိ ခ်ဳံပုတ္အနီးသို႔ အေရာက္

မူးသီး(ခ)ေမာင္သန္းက သမီးျဖစ္သူကို သားမယားအျဖစ္ ျပဳက်င့္ခဲ့ၿပီး ၆၀ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး႐ုံးအနီး ေ႐ႊလီလမ္းေဘး၌ ထားကာ ထြက္သြားခဲ့သည္။တိုင္ၾကားသူက အလုပ္မွ ေနအိမ္သို႔ ျပန္လာစဥ္ သမီးျဖစ္သူက အက်ိဳးအေၾကာင္း ေျပာျပသိရသည္ဆိုကာ

ညေန ၄ နာရီ ၁၅ တြင္ သက္ဆိုင္ရာ ရဲစခန္းသို႔ လာေရာက္ အမႈဖြင့္တိုင္ၾကားခဲ့သည္။ဒဂုံ(ဆိပ္ကမ္း)ရဲစခန္းက ဥပေဒပုဒ္မ ၃၇၆/ ၃၆၃ အရ မူးသီး (ခ) ေမာင္သန္းအား ဖမ္းဆီး၍ ဆက္လက္စစ္ေဆးလ်က္ရွိသည္။

Unicode

အိပ္ေနသည့္ မိန္းကေလးကို အိမ္နီးခ်င္း ျဖစ္သူက မိဘမ်ားမွေခၚခိုင္း၍ဟုဆိုကာ ေခၚသြားၿပီးေနာက္တြင္… See more

ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္၌ ေနအိမ္တြင္ အိပ္ေနသည့္ အသက္ ၁၃ ႏွစ္အ႐ြယ္ မိန္းကေလးကို မိဘမ်ားေခၚခိုင္းသည္ဟု ေျပာဆိုကာ အိမ္နီးခ်င္းက လိမ္လည္ေခၚေဆာင္ၿပီး သားမယားျပဳက်င့္ခဲ့ သည္ဆိုမႈကို အမႈဖြင့္စစ္ေဆးလ်က္ရွိသည္။

ယမန္ေန႔ည ၇ နာရီခြဲအခ်ိန္ခန႔္တြင္ ဒဂုံ(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္ ၆၀ ရပ္ကြက္ေန အသက္ ၄၇ ႏွစ္အ႐ြယ္ တိုင္တန္းသူအမ်ိဳးသမီးသည္ အသက္ ၁၃ ႏွစ္အ႐ြယ္ သမီးျဖစ္သူကို ေနအိမ္တြင္ ထားခဲ့ၿပီး အလုပ္သို႔ ထြက္လာခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ၎ေနအိမ္သို႔ အိမ္နီးခ်င္းျဖစ္သူ မူသီး(ခ)ေမာင္သန္း(၂၄ ႏွစ္) ေရာက္လာၿပီး အိပ္ေပ်ာ္ေနသည့္ သမီးျဖစ္သူအား မိဘမ်ားက ေခၚခိုင္းသည္ဟုဆိုကာ လႈပ္ႏႈိး ေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ထို႔ေနာက္ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္(၆၀)ရပ္ကြက္၊ ဧရာဝဏ္လမ္းေဘးရွိ ခ်ဳံပုတ္အနီးသို႔ အေရာက္

မူးသီး(ခ)ေမာင္သန္းက သမီးျဖစ္သူကို သားမယားအျဖစ္ ျပဳက်င့္ခဲ့ၿပီး ၆၀ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး႐ုံးအနီး ေ႐ႊလီလမ္းေဘး၌ ထားကာ ထြက္သြားခဲ့သည္။တိုင္ၾကားသူက အလုပ္မွ ေနအိမ္သို႔ ျပန္လာစဥ္ သမီးျဖစ္သူက အက်ိဳးအေၾကာင္း ေျပာျပသိရသည္ဆိုကာ

ညေန ၄ နာရီ ၁၅ တြင္ သက္ဆိုင္ရာ ရဲစခန္းသို႔ လာေရာက္ အမႈဖြင့္တိုင္ၾကားခဲ့သည္။ဒဂုံ(ဆိပ္ကမ္း)ရဲစခန္းက ဥပေဒပုဒ္မ ၃၇၆/ ၃၆၃ အရ မူးသီး (ခ) ေမာင္သန္းအား ဖမ္းဆီး၍ ဆက္လက္စစ္ေဆးလ်က္ရွိသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published.