ၿမိဳ႕မရဲစခန္းကို ေဒသကာကြယ္ေရး အဖြဲေတြက ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္၊

ၿမိဳ႕မရဲစခန္းကို ေဒသကာကြယ္ေရး အဖြဲေတြက ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္၊

ၿမိဳ႕မရဲစခန္းကို ေဒသကာကြယ္ေရး အဖြဲေတြက ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္၊

MFP ၊ ဇြန္ – ၇

စစ္ကိုင္းတိုင္း ေ႐ႊဘိုၿမိဳ႕လယ္မွာ ရွိတဲ့ ေ႐ႊဘိူၿမိဳ႕မရဲစခန္းကို ေဒသကာကြယ္ေရး တပ္ဖြဲပေတြက ဒီကေန႔ ဇြန္(၇)ရက္ မနက္ပိုင္းမွာ (၄၀မမ)နဲ႔ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့တယ္လို႔ BLACK WOLF – PDF က သတင္း ထုတ္ျပန္ပါတယ္။

စစ္ေကာင္စီ အၾကမ္းဖက္သမားေတြဟာ ေ႐ႊဘိုၿမိဳ႕မရဲစခန္းထဲ အထိုင္ခ်ၿပီး ေဒသခံျပည္သူေတြကို အႏိုင္က်င့္ ရမ္းကားရန္ျပဳတာ၊ ခိုးဆိုး လုႏႈိက္မႈေတြ ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ က်ဴးလြန္ေနတာေၾကာင့္ ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္ ခဲ့တာလို႔ ဆိုပါတယ္။

“ေ႐ႊဘိုၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းသည္ ရခမ်ား စခန္းခ် ေနထိုင္လ်က္ရွိရာ ခိုး ဆိုး လု ႏႈိက္ အမႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ကာ ျပည္သူမ်ားအား ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ BLACK WOLF – PDF အထူးတပ္သားမ်ား ႏွင့္ ေ႐ႊဘိုခ႐ိုင္ တပ္ရင္း ( ၅ ) တပ္ခြဲ (၁)တို႔မွ (၄၀ မမ) ငါးလုံးျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ပါသည္။

ေခြးအေရအတြက္ အတည္မျပဳႏိုင္ပါ။ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕သား အားလုံး ေအာင္ျမင္စြာ ဆုတ္ခြာႏိုင္ခဲ့ပါသည္” လို႔ BLACK WOLF – PDF က ေဖာ္ျပပါတယ္။

အၾကမ္းဖက္ စစ္အုပ္စုဟာ ေ႐ႊဘိုၿမိဳ႕ေပၚ အပါအဝင္ ေ႐ႊဘိုနယ္ထဲ လက္နက္အားကိုးႏွင့္ ထင္တိုင္းက်ဲ ေသာင္းက်န္းေနၿပီး လူသတ္၊ လုယက္၊ ေနအိမ္မီးရႈိ႕၊ ဖမ္းဆီးေငြညႇစ္တာေတြ က်ဴးလြန္ေနတယ္လို႔ ေဒသခံေတြက ေျပာပါတယ္။

ၿမိဳ႕မရဲစခန္းကို ေဒသကာကြယ္ေရး အဖြဲေတြက ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္၊

MFP ၊ ဇြန္ – ၇

စစ္ကိုင္းတိုင္း ေ႐ႊဘိုၿမိဳ႕လယ္မွာ ရွိတဲ့ ေ႐ႊဘိူၿမိဳ႕မရဲစခန္းကို ေဒသကာကြယ္ေရး တပ္ဖြဲပေတြက ဒီကေန႔ ဇြန္(၇)ရက္ မနက္ပိုင္းမွာ (၄၀မမ)နဲ႔ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့တယ္လို႔ BLACK WOLF – PDF က သတင္း ထုတ္ျပန္ပါတယ္။

စစ္ေကာင္စီ အၾကမ္းဖက္သမားေတြဟာ ေ႐ႊဘိုၿမိဳ႕မရဲစခန္းထဲ အထိုင္ခ်ၿပီး ေဒသခံျပည္သူေတြကို အႏိုင္က်င့္ ရမ္းကားရန္ျပဳတာ၊ ခိုးဆိုး လုႏႈိက္မႈေတြ ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ က်ဴးလြန္ေနတာေၾကာင့္ ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္ ခဲ့တာလို႔ ဆိုပါတယ္။

“ေ႐ႊဘိုၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းသည္ ရခမ်ား စခန္းခ် ေနထိုင္လ်က္ရွိရာ ခိုး ဆိုး လု ႏႈိက္ အမႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ကာ ျပည္သူမ်ားအား ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ BLACK WOLF – PDF အထူးတပ္သားမ်ား ႏွင့္ ေ႐ႊဘိုခ႐ိုင္ တပ္ရင္း ( ၅ ) တပ္ခြဲ (၁)တို႔မွ (၄၀ မမ) ငါးလုံးျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ပါသည္။

ေခြးအေရအတြက္ အတည္မျပဳႏိုင္ပါ။ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕သား အားလုံး ေအာင္ျမင္စြာ ဆုတ္ခြာႏိုင္ခဲ့ပါသည္” လို႔ BLACK WOLF – PDF က ေဖာ္ျပပါတယ္။

အၾကမ္းဖက္ စစ္အုပ္စုဟာ ေ႐ႊဘိုၿမိဳ႕ေပၚ အပါအဝင္ ေ႐ႊဘိုနယ္ထဲ လက္နက္အားကိုးႏွင့္ ထင္တိုင္းက်ဲ ေသာင္းက်န္းေနၿပီး လူသတ္၊ လုယက္၊ ေနအိမ္မီးရႈိ႕၊ ဖမ္းဆီးေငြညႇစ္တာေတြ က်ဴးလြန္ေနတယ္လို႔ ေဒသခံေတြက ေျပာပါတယ္။

ၿမိဳ႕မရဲစခန္းကို ေဒသကာကြယ္ေရး အဖြဲေတြက ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္၊

MFP ၊ ဇြန္ – ၇

စစ္ကိုင္းတိုင္း ေ႐ႊဘိုၿမိဳ႕လယ္မွာ ရွိတဲ့ ေ႐ႊဘိူၿမိဳ႕မရဲစခန္းကို ေဒသကာကြယ္ေရး တပ္ဖြဲပေတြက ဒီကေန႔ ဇြန္(၇)ရက္ မနက္ပိုင္းမွာ (၄၀မမ)နဲ႔ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့တယ္လို႔ BLACK WOLF – PDF က သတင္း ထုတ္ျပန္ပါတယ္။

စစ္ေကာင္စီ အၾကမ္းဖက္သမားေတြဟာ ေ႐ႊဘိုၿမိဳ႕မရဲစခန္းထဲ အထိုင္ခ်ၿပီး ေဒသခံျပည္သူေတြကို အႏိုင္က်င့္ ရမ္းကားရန္ျပဳတာ၊ ခိုးဆိုး လုႏႈိက္မႈေတြ ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ က်ဴးလြန္ေနတာေၾကာင့္ ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္ ခဲ့တာလို႔ ဆိုပါတယ္။

“ေ႐ႊဘိုၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းသည္ ရခမ်ား စခန္းခ် ေနထိုင္လ်က္ရွိရာ ခိုး ဆိုး လု ႏႈိက္ အမႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ကာ ျပည္သူမ်ားအား ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ BLACK WOLF – PDF အထူးတပ္သားမ်ား ႏွင့္ ေ႐ႊဘိုခ႐ိုင္ တပ္ရင္း ( ၅ ) တပ္ခြဲ (၁)တို႔မွ (၄၀ မမ) ငါးလုံးျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ပါသည္။

ေခြးအေရအတြက္ အတည္မျပဳႏိုင္ပါ။ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕သား အားလုံး ေအာင္ျမင္စြာ ဆုတ္ခြာႏိုင္ခဲ့ပါသည္” လို႔ BLACK WOLF – PDF က ေဖာ္ျပပါတယ္။

အၾကမ္းဖက္ စစ္အုပ္စုဟာ ေ႐ႊဘိုၿမိဳ႕ေပၚ အပါအဝင္ ေ႐ႊဘိုနယ္ထဲ လက္နက္အားကိုးႏွင့္ ထင္တိုင္းက်ဲ ေသာင္းက်န္းေနၿပီး လူသတ္၊ လုယက္၊ ေနအိမ္မီးရႈိ႕၊ ဖမ္းဆီးေငြညႇစ္တာေတြ က်ဴးလြန္ေနတယ္လို႔ ေဒသခံေတြက ေျပာပါတယ္။


Leave a Reply

Your email address will not be published.