အုပ္စုဖြဲ႕ကားလုယက္မႈျဖစ္ရာ Video See More

အုပ္စုဖြဲ႕ကားလုယက္မႈျဖစ္ရာ Video See More

အုပ္စုဖြဲ႕ကားလုယက္မႈျဖစ္ရာ လုယက္ခံရသူက ျပန္လည္ ပစ္ခတ္

6 June 2022 – Kachinwaves

ယေန႔ နံနက္ ၆နာရီခြဲခန္႔တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း မူဆယ္ၿမိဳ႕တြင္ ကားတစ္စီး လုယက္ခံရေၾကာင္း သိရသည္။

CCTV မွတ္တမ္းအရ လုယက္သူမ်ားသည္ အိမ္ေရွ႕တြင္ ရပ္ထားသည့္ ကားတစ္စီးေရွ႕၌ ကားတစ္စီးျဖင့္ ႀကိဳတင္ေစာင့္ဆိုင္းေနကာ ကားပိုင္ရွင္ဟု ယူဆရသူက အိမ္ဝင္းထဲမွ ထြက္လာ၍ ကားတံခါးဖြင့္ၿပီးကားထဲဝင္‌ေရာက္ခ်ိန္ ကားကိုလုယက္ ေမာင္းႏွင္ သြားခဲ့သည္။

ကားလုယက္ခံရသူသည္ ၎၏ေနာက္ဘက္ ေဘာင္းဘီခါးၾကားထဲက ပစၥတိုေသနတ္ကို ထုတ္ယူၿပီး ကားလုယက္သူမ်ားကို လိုက္ပစ္ခဲ့သည္ကိုလည္း ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းအရ ေတြ႕ျမင္ရသည္။

လုယက္သူမ်ားထဲမွ ကားပိုင္ရွင္က ပစၥတိုေသနတ္ျဖင့္ လိုက္ပစ္ရာတြင္ ထိမွန္သြားသူတစ္ဦး၏ အသက္ အႏၲရာယ္ စိုးရိမ္ရဖြယ္ရွိသည္ဟုေဒသသတင္းရင္းျမစ္တစ္ဦးက ဆိုသည္။

Video credit: Sai Kyaw Thein

အုပ္စုဖြဲ႕ကားလုယက္မႈျဖစ္ရာ လုယက္ခံရသူက ျပန္လည္ ပစ္ခတ္

6 June 2022 – Kachinwaves

ယေန႔ နံနက္ ၆နာရီခြဲခန႔္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း မူဆယ္ၿမိဳ႕တြင္ ကားတစ္စီး လုယက္ခံရေၾကာင္း သိရသည္။

CCTV မွတ္တမ္းအရ လုယက္သူမ်ားသည္ အိမ္ေရွ႕တြင္ ရပ္ထားသည့္ ကားတစ္စီးေရွ႕၌ ကားတစ္စီးျဖင့္ ႀကိဳတင္ေစာင့္ဆိုင္းေနကာ ကားပိုင္ရွင္ဟု ယူဆရသူက အိမ္ဝင္းထဲမွ ထြက္လာ၍ ကားတံခါးဖြင့္ၿပီးကားထဲဝင္‌ေရာက္ခ်ိန္ ကားကိုလုယက္ ေမာင္းႏွင္ သြားခဲ့သည္။

ကားလုယက္ခံရသူသည္ ၎၏ေနာက္ဘက္ ေဘာင္းဘီခါးၾကားထဲက ပစၥတိုေသနတ္ကို ထုတ္ယူၿပီး ကားလုယက္သူမ်ားကို လိုက္ပစ္ခဲ့သည္ကိုလည္း ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းအရ ေတြ႕ျမင္ရသည္။

လုယက္သူမ်ားထဲမွ ကားပိုင္ရွင္က ပစၥတိုေသနတ္ျဖင့္ လိုက္ပစ္ရာတြင္ ထိမွန္သြားသူတစ္ဦး၏ အသက္ အႏၲရာယ္ စိုးရိမ္ရဖြယ္ရွိသည္ဟုေဒသသတင္းရင္းျမစ္တစ္ဦးက ဆိုသည္။

Video credit: Sai Kyaw Thein

 

 

အုပ္စုဖြဲ႕ကားလုယက္မႈျဖစ္ရာ လုယက္ခံရသူက ျပန္လည္ ပစ္ခတ္

6 June 2022 – Kachinwaves

ယေန႔ နံနက္ ၆နာရီခြဲခန္႔တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း မူဆယ္ၿမိဳ႕တြင္ ကားတစ္စီး လုယက္ခံရေၾကာင္း သိရသည္။

CCTV မွတ္တမ္းအရ လုယက္သူမ်ားသည္ အိမ္ေရွ႕တြင္ ရပ္ထားသည့္ ကားတစ္စီးေရွ႕၌ ကားတစ္စီးျဖင့္ ႀကိဳတင္ေစာင့္ဆိုင္းေနကာ ကားပိုင္ရွင္ဟု ယူဆရသူက အိမ္ဝင္းထဲမွ ထြက္လာ၍ ကားတံခါးဖြင့္ၿပီးကားထဲဝင္‌ေရာက္ခ်ိန္ ကားကိုလုယက္ ေမာင္းႏွင္ သြားခဲ့သည္။

ကားလုယက္ခံရသူသည္ ၎၏ေနာက္ဘက္ ေဘာင္းဘီခါးၾကားထဲက ပစၥတိုေသနတ္ကို ထုတ္ယူၿပီး ကားလုယက္သူမ်ားကို လိုက္ပစ္ခဲ့သည္ကိုလည္း ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းအရ ေတြ႕ျမင္ရသည္။

လုယက္သူမ်ားထဲမွ ကားပိုင္ရွင္က ပစၥတိုေသနတ္ျဖင့္ လိုက္ပစ္ရာတြင္ ထိမွန္သြားသူတစ္ဦး၏ အသက္ အႏၲရာယ္ စိုးရိမ္ရဖြယ္ရွိသည္ဟုေဒသသတင္းရင္းျမစ္တစ္ဦးက ဆိုသည္။

Video credit: Sai Kyaw Thein


Leave a Reply

Your email address will not be published.