ရည္းစားေဟာင္းကိုမေက်နပ္လို႔ ဘယ္သူမွမသိေအာင္ တိတ္တဆိတ္ဖမ္းေခၚသြားၿပီး ေကာင္မေလး၏မ်က္ႏွာေပၚတြင္…see more

ရည္းစားေဟာင္းကိုမေက်နပ္လို႔ ဘယ္သူမွမသိေအာင္ တိတ္တဆိတ္ဖမ္းေခၚသြားၿပီး ေကာင္မေလး၏မ်က္ႏွာေပၚတြင္…see more

လတ္တေလာမွာေတာ့ ရည္းဟားေဟာင္းေကာင္မေလးကိုျပန္ေပးဆြဲၿပီး မ်က္ႏွာေပၚမွာနာမည္ကိုတက္တူးထိုးေပးလိုက္သည့္အျဖစ္ဟာ အြန္လားေပၚတြင္ေခတ္ထလာခဲ့ပါတယ္။

Tayane Caldasဟုအမည္ရသည့္အသက္၁၈ႏွစ္အ႐ြယ္သာရွိေသးသည့္ လူငယ္ေလးဟာ Gabriel Coehloဆိုသည့္အသက္၂၀အ႐ြယ္ေကာင္မေလးႏွင့္ခ်စ္ႀကိဳက္ခဲ့ပါတယ္။

ထို႔ေနာက္စိတ္ခ်င္းမတိုက္ဆိုင္လို႔လမ္းခြဲၾကတဲ့အခါမွာေတာ့ ေကာင္ေလးကမေက်မနပ္ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ထို႔ေၾကာင့္ေကာင္မေလးကို ျပန္ေပးဆြဲခဲ့ၿပီးေကာင္မေလး၏မ်က္ႏွာေပၚတြင္ေကာင္ေလးကသူ႔နာမည္ကိုတက္တူးထိုးေပးလိုက္ပါတယ္။

ေကာင္မေလး၏ညာဘက္ပါးတြင္နာမည္ကိုတက္တူးထိုးေပးခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ ျပန္ေပးခဲ့တယ္ဟုသိရပါတယ္။ေကာင္မေလးကေတာ့အလြန္ဝမ္းနည္းေနခဲ့ပါတယ္။

Credit Original writer

Zawgyi

 

ရည္းစားေဟာင္းကိုမေက်နပ္လို႔ ဘယ္သူမွမသိေအာင္ တိတ္တဆိတ္ဖမ္းေခၚသြားၿပီး ေကာင္မေလး၏မ်က္ႏွာေပၚတြင္သူ႔ရဲ႕နာမည္ကိုတတ္တူးထိုးေပးၿပီးျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည့္လူငယ္ေလး

လတ္တေလာမွာေတာ့ ရည္းဟားေဟာင္းေကာင္မေလးကိုျပန္ေပးဆြဲၿပီး မ်က္ႏွာေပၚမွာနာမည္ကိုတက္တူးထိုးေပးလိုက္သည့္အျဖစ္ဟာ အြန္လားေပၚတြင္ေခတ္ထလာခဲ့ပါတယ္။

Tayane Caldasဟုအမည္ရသည့္အသက္၁၈ႏွစ္အ႐ြယ္သာရွိေသးသည့္ လူငယ္ေလးဟာ Gabriel Coehloဆိုသည့္အသက္၂၀အ႐ြယ္ေကာင္မေလးႏွင့္ခ်စ္ႀကိဳက္ခဲ့ပါတယ္။

ထို႔ေနာက္စိတ္ခ်င္းမတိုက္ဆိုင္လို႔လမ္းခြဲၾကတဲ့အခါမွာေတာ့ ေကာင္ေလးကမေက်မနပ္ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ထို႔ေၾကာင့္ေကာင္မေလးကို ျပန္ေပးဆြဲခဲ့ၿပီးေကာင္မေလး၏မ်က္ႏွာေပၚတြင္ေကာင္ေလးကသူ႔နာမည္ကိုတက္တူးထိုးေပးလိုက္ပါတယ္။

ကာင္မေလး၏ညာဘက္ပါးတြင္နာမည္ကိုတက္တူးထိုးေပးခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ ျပန္ေပးခဲ့တယ္ဟုသိရပါတယ္။ေကာင္မေလးကေတာ့အလြန္ဝမ္းနည္းေနခဲ့ပါတယ္။

Credit Original writer


Leave a Reply

Your email address will not be published.