စက္ခ်ဳပ္အပ္နဲ႔ သြားၾကားထိုးတဲ့ ၁၂ ႏွစ္အ႐ြယ္ေကာင္မေလး ဗိုက္ဖြင့္ရၿပီလို႔ထင္ထားတာ

စက္ခ်ဳပ္အပ္နဲ႔ သြားၾကားထိုးတဲ့ ၁၂ ႏွစ္အ႐ြယ္ေကာင္မေလး ဗိုက္ဖြင့္ရၿပီလို႔ထင္ထားတာ

စက္ခ်ဳပ္အပ္နဲ႔ သြားၾကားထိုးတဲ့ ၁၂ ႏွစ္အ႐ြယ္ေကာင္မေလး ဗိုက္ဖြင့္ရၿပီလို႔ထင္ထားတာ

 

ကံေကာင္းလြန္းတဲ့ ကေလးေလးစက္ခ်ဳပ္အပ္နဲ႔ သြားၾကားထိုးတဲ့ ၁၂ ႏွစ္အ႐ြယ္ေကာင္မေလး၊ ဗိုက္ဖြင့္ရၿပီလို႔ထင္ထားတာ။ ကံေကာင္းစြာနဲ႔ပဲ ၅ ရက္အၾကာ ဝမ္းသြားတဲ့အထဲ အပ္ကိုျပန္ရွာေတြ႕ခဲ့တယ္။

ကေလးအေမက သူ႔သမီးဗိုက္မခြဲရ၊ အႏၲရာယ္မျဖစ္ရပဲ ျပန္ေကာင္းသြားလို႔ “ေက်းဇူးတင္လိုက္တာဆရာ” တဲ့။ ကြၽန္ေတာ့္ကို ေက်းဇူးမတင္နဲ႔၊ သူ႔ကုသိုလ္ကံပါပဲ၊ ကိုယ္လည္းဘာမွလုပ္လို႔ရတာမဟုတ္ဘူး။

ငါးေျခာက္အ႐ိုးေလးဝါးစားရင္ မေက်ညက္ပဲၿမိဳခ်မိလို႔ အူကိုေဖာက္ၿပီး GUD + ve နဲ႔ ဗိုက္ခြဲရတာေတြအမ်ားႀကီးပဲ။ဒီေလာက္ခႊၽန္တံ့အပ္နဲ႔က်ေတာ့မွ အူကိုမေဖာက္၊ မထိခိုက္ပဲ ျပန္ထြက္လာတာကေတာ့ သူ႔ကံပဲေပါ့။

အခႊၽန္ေတြ၊ အပ္ေတြနဲ႔သြားၾကားထိုးတတ္တဲ့အက်င့္ရွိတဲ့ ကေလးေတြကို မိဘေတြအေနနဲ႔ လႊတ္မထားပဲ ေသေသခ်ာခ်ာေစာင့္ၾကည့္ဆုံးမသင့္ပါေၾကာင္း…

Thet Kyaw Soe

စက္ခ်ဳပ္အပ္နဲ႕ သြားၾကားထိုးတဲ့ ၁၂ ႏွစ္အ႐ြယ္ေကာင္မေလး ဗိုက္ဖြင့္ရၿပီလို႔ထင္ထားတာ

 

ကံေကာင္းလြန္းတဲ့ ကေလးေလးစက္ခ်ဳပ္အပ္နဲ႕ သြားၾကားထိုးတဲ့ ၁၂ ႏွစ္အ႐ြယ္ေကာင္မေလး၊ ဗိုက္ဖြင့္ရၿပီလို႔ထင္ထားတာ။ ကံေကာင္းစြာနဲ႕ပဲ ၅ ရက္အၾကာ ဝမ္းသြားတဲ့အထဲ အပ္ကိုျပန္ရွာေတြ႕ခဲ့တယ္။

ကေလးအေမက သူ႕သမီးဗိုက္မခြဲရ၊ အႏၱရာယ္မျဖစ္ရပဲ ျပန္ေကာင္းသြားလို႔ “ေက်းဇူးတင္လိုက္တာဆရာ” တဲ့။ ကြၽန္ေတာ့္ကို ေက်းဇူးမတင္နဲ႕၊ သူ႕ကုသိုလ္ကံပါပဲ၊ ကိုယ္လည္းဘာမွလုပ္လို႔ရတာမဟုတ္ဘူး။

ငါးေျခာက္အရိုးေလးဝါးစားရင္ မေက်ညက္ပဲၿမိဳခ်မိလို႔ အူကိုေဖာက္ၿပီး GUD + ve နဲ႕ ဗိုက္ခြဲရတာေတြအမ်ားႀကီးပဲ။ဒီေလာက္ခႊၽန္တံ့အပ္နဲ႕က်ေတာ့မွ အူကိုမေဖာက္၊ မထိခိုက္ပဲ ျပန္ထြက္လာတာကေတာ့ သူ႕ကံပဲေပါ့။

အခႊၽန္ေတြ၊ အပ္ေတြနဲ႕သြားၾကားထိုးတတ္တဲ့အက်င့္ရွိတဲ့ ကေလးေတြကို မိဘေတြအေနနဲ႕ လႊတ္မထားပဲ ေသေသခ်ာခ်ာေစာင့္ၾကည့္ဆုံးမသင့္ပါေၾကာင္း…

Thet Kyaw Soe


Leave a Reply

Your email address will not be published.