ထူးဆန္းတဲ့ အသံ ၾကားေနရလို႔ ကားေဘာနပ္စ္ဖုံး ကိုဖြင့္ၾကည့္ လိုက္မွ အံ့ၾသထိတ္လန႔္ သြားတဲ့ ကားသမားရဲ႕ အျဖစ္

ထူးဆန္းတဲ့ အသံ ၾကားေနရလို႔ ကားေဘာနပ္စ္ဖုံး ကိုဖြင့္ၾကည့္ လိုက္မွ အံ့ၾသထိတ္လန႔္ သြားတဲ့ ကားသမားရဲ႕ အျဖစ္

ထူးဆန္းတဲ့ အသံ ၾကားေနရလို႔ ကားေဘာနပ္စ္ဖုံး ကိုဖြင့္ၾကည့္ လိုက္မွ အံ့ၾသထိတ္လန႔္ သြားတဲ့ ကားသမားရဲ႕ အျဖစ္

ဒီအျဖစ္ အပ်က္ ကေတာ့ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ျဖစ္ပ်က္ ခဲ့တာပါ ။ ျဖစ္ စဥ္ကေတာ့ ကား ပိုင္ရွင္ဟာ အဆိုပါကားႀကီးကို ေတာထူထပ္တဲ့ ေနရာနဲ႔ အနီး ဝန္းက်င္ မွာရွိတဲ့ ေနအိမ္ရဲ႕ အိမ္ေရွ႕က လမ္းမႀကီး ေဘးမွာ

အခ်ိန္ အေတာ္ ၾကာၾကာ ရပ္ထား ခဲ့တာပါ။ ထို႔ေနာ က္မွာ ကားေမာင္ထြက္ဖို႔ လုပ္ေနရင္းနဲ႔ ကားရဲ႕ေဘာနပ္စ္ထဲမွ ထူးထူးဆန္းဆန္း အသံေတြ ၾကားေနခဲ့လို႔ သကၤာမကင္း ျဖစ္ရင္း ကား စက္တစ္ခုခု ခ်ိဳ႕ယြင္း

ေနတယ္ အထင္နဲ႔ ေဘာနပ္စ္ဖုံးကို ဖြင့္ၾကည့္ ခဲ့ပါတယ္ ။ ထိုအခ်ိန္က်မွ အလြန္ႀကီးမားတဲ့ ေတာေႁမြႀကီးက ေဘာနပ္စ္ထဲမွာ ေခြေခြေလး ရွိေနခဲ့တာကို အံ့ၾသ ထိတ္လန႔္ဖြယ္ ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္ ။ ေႁမြႀကီးက
လည္း အခ်ိန္အေတာ္ ၾကာၾကာ မလႈပ္မရပ္ ဘဲရွိေနလို႔ ကားပိုင္ရွင္က အနီးနား ဝန္းက်င္က သူေတြကို အကူအညီ ေတာင္းခံ ၿပီးေတာ့ အဆိုပါ ေႁမြႀကီးကို ဖယ္ထုတ္ ပစ္ခဲ့ရပါတယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ ယခုလိုအျဖစ္

မ်ိဳးနဲ႔ မႀကဳံရ ေလေအာင္ ေတာစပ္ရဲ႕ အနီးနားေတြ မွာ ကားကို အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ မရပ္နား သင့္ေၾကာ င္း ၊ ထို႔အျပင္ အၿမဲသတိဝီရိယ ရွိေစဖို႔ သတိေပးေျပာဆို လိုက္ရပါတယ္ ။

Credit Original writer
ထူးဆန္းတဲ့ အသံ ၾကားေနရလို႔ ကားေဘာနပ္စ္ဖုံး ကိုဖြင့္ၾကည့္ လိုက္မွ အံ့ၾသထိတ္လန႔္ သြားတဲ့ ကားသမားရဲ႕ အျဖစ္

ဒီအျဖစ္ အပ်က္ ကေတာ့ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ျဖစ္ပ်က္ ခဲ့တာပါ ။ ျဖစ္ စဥ္ကေတာ့ ကား ပိုင္ရွင္ဟာ အဆိုပါကားႀကီးကို ေတာထူထပ္တဲ့ ေနရာနဲ႔ အနီး ဝန္းက်င္ မွာရွိတဲ့ ေနအိမ္ရဲ႕ အိမ္ေရွ႕က လမ္းမႀကီး ေဘးမွာ

အခ်ိန္ အေတာ္ ၾကာၾကာ ရပ္ထား ခဲ့တာပါ။ ထို႔ေနာ က္မွာ ကားေမာင္ထြက္ဖို႔ လုပ္ေနရင္းနဲ႔ ကားရဲ႕ေဘာနပ္စ္ထဲမွ ထူးထူးဆန္းဆန္း အသံေတြ ၾကားေနခဲ့လို႔ သကၤာမကင္း ျဖစ္ရင္း ကား စက္တစ္ခုခု ခ်ိဳ႕ယြင္း

ေနတယ္ အထင္နဲ႔ ေဘာနပ္စ္ဖုံးကို ဖြင့္ၾကည့္ ခဲ့ပါတယ္ ။ ထိုအခ်ိန္က်မွ အလြန္ႀကီးမားတဲ့ ေတာေႁမြႀကီးက ေဘာနပ္စ္ထဲမွာ ေခြေခြေလး ရွိေနခဲ့တာကို အံ့ၾသ ထိတ္လန႔္ဖြယ္ ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္ ။ ေႁမြႀကီးက
လည္း အခ်ိန္အေတာ္ ၾကာၾကာ မလႈပ္မရပ္ ဘဲရွိေနလို႔ ကားပိုင္ရွင္က အနီးနား ဝန္းက်င္က သူေတြကို အကူအညီ ေတာင္းခံ ၿပီးေတာ့ အဆိုပါ ေႁမြႀကီးကို ဖယ္ထုတ္ ပစ္ခဲ့ရပါတယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ ယခုလိုအျဖစ္

မ်ိဳးနဲ႔ မႀကဳံရ ေလေအာင္ ေတာစပ္ရဲ႕ အနီးနားေတြ မွာ ကားကို အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ မရပ္နား သင့္ေၾကာ င္း ၊ ထို႔အျပင္ အၿမဲသတိဝီရိယ ရွိေစဖို႔ သတိေပးေျပာဆို လိုက္ရပါတယ္ ။

Credit Original writer


Leave a Reply

Your email address will not be published.