ဇနီးျဖစ္သူကို ကိုယ္ဝန္ႀကီးနဲ႔ ပစ္ ထားခဲ့တဲ့အျပင္၊ မယားငယ္နဲ႔ အ တူအိပ္တာကို Video Call ေခၚ ၿပီး ျပခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသား

ဇနီးျဖစ္သူကို ကိုယ္ဝန္ႀကီးနဲ႔ ပစ္ ထားခဲ့တဲ့အျပင္၊ မယားငယ္နဲ႔ အ တူအိပ္တာကို Video Call ေခၚ ၿပီး ျပခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသား

Zawgyi

ဇနီးျဖစ္သူကို ကိုယ္ဝန္ႀကီးနဲ႔ ပစ္ ထားခဲ့တဲ့အျပင္၊ မယားငယ္နဲ႔ အ တူအိပ္တာကို Video Call ေခၚ ၿပီး ျပခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသား

ေက်ာ္လင္းေမာင္ ဆိုေသာသူႏွင့္က်မ ၁၀.၇.၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ လူ သိရွင္ၾကားတရားဝင္လက္ထပ္ခဲ့ပါ သည္။အခု ႏွင္းအိေဇာ္ ဆိုသည္ႏွင့္ သူနဲ႔ေဖာက္ျပန္ေနသည္မွာက် မကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္၅လေလာက္ ကစ၍ ေဖာက္ျပန္ေနသည္ကိုသိ ရွိ

က်မ ကေလး အေဖမဲ့မည္ဆိုး၍ အႀကိမ္ႀကိမ္နားလည္ေပးခဲ့ပါသည္ နားလည္ေပးေသာ္လည္း ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ကိုယ္ ဝန္ ေဆာင္သည္တစ္ေယာက္ကို အၿမဲႏွိပ္စက္ခဲ့ပါသည္ယခုတခါ သူနဲ႔ႏွင္းအိေဇာ္ဆိုသည့္အမ်ိဳးသမီး တူတူအိပ္ေနသည္ကို

က်မအား video call ျဖင့္ ေခၚျပ ၍ ငါ့မယားဟု ေႂကြးေၾကာ္ကာ ေပၚတင္ ေျပာပါသည္ ဖုန္းဆက္ေသာ္လဲ ဆက္ဆက္ထိမခံပဲ ျပန္ လည္ေျပာပါသည္။က်မသည္ အႀကိမ္ႀကိမ္ခြင့္လႊတ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ယခု သီးမခံႏိုင္ေတာ့၍ တရားစြဲေတာ့မည္ ျဖစ္ ေၾကာင္းကေလးသည္ေက်ာ္လင္းေမာင္ဆိုသူ၏တရားဝင္ က ေလး ျဖစ္ပါေၾကာင္း

ယခု က်မ ကိုယ္ဝန္ ၈လရွိပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကိုယ္စိတ္ဆင္းရဲ စိတ္ဆင္းရဲဒုကၡ မခံလို၍ ကြာရွင္းေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုပုံပါ ကိစၥနဲ႔ တစ္စုံတစ္ရာ ျဖစ္ပါက က် မ တာဝန္ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ယခုေဖာက္ျပန္ေသာ ႏွင္းအိေဇာ္ဆိုသူသည္မွာလဲ ညမင္းသားktv တြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ vocal တစ္ဦးသာ ျဖစ္ပါသည္။

Credit Original writer

Unicode

ဇနီးျဖစ္သူကို ကိုယ္ဝန္ႀကီးနဲ႔ ပစ္ ထားခဲ့တဲ့အျပင္၊ မယားငယ္နဲ႔ အ တူအိပ္တာကို Video Call ေခၚ ၿပီး ျပခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသား

ေက်ာ္လင္းေမာင္ ဆိုေသာသူႏွင့္က်မ ၁၀.၇.၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ လူ သိရွင္ၾကားတရားဝင္လက္ထပ္ခဲ့ပါ သည္။အခု ႏွင္းအိေဇာ္ ဆိုသည္ႏွင့္ သူနဲ႔ေဖာက္ျပန္ေနသည္မွာက် မကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္၅လေလာက္ ကစ၍ ေဖာက္ျပန္ေနသည္ကိုသိ ရွိ၍

က်မ ကေလး အေဖမဲ့မည္ဆိုး၍ အႀကိမ္ႀကိမ္နားလည္ေပးခဲ့ပါသည္ နားလည္ေပးေသာ္လည္း ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ကိုယ္ ဝန္ ေဆာင္သည္တစ္ေယာက္ကို အၿမဲႏွိပ္စက္ခဲ့ပါသည္ယခုတခါ သူနဲ႔ႏွင္းအိေဇာ္ဆိုသည့္အမ်ိဳးသမီး တူတူအိပ္ေနသည္ကို

က်မအား video call ျဖင့္ ေခၚျပ ၍ ငါ့မယားဟု ေႂကြးေၾကာ္ကာ ေပၚတင္ ေျပာပါသည္ ဖုန္းဆက္ေသာ္လဲ ဆက္ဆက္ထိမခံပဲ ျပန္ လည္ေျပာပါသည္။က်မသည္ အႀကိမ္ႀကိမ္ခြင့္လႊတ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ယခု သီးမခံႏိုင္ေတာ့၍ တရားစြဲေတာ့မည္ ျဖစ္ ေၾကာင္းကေလးသည္ေက်ာ္လင္းေမာင္ဆိုသူ၏တရားဝင္ က ေလး ျဖစ္ပါေၾကာင္း

ယခု က်မ ကိုယ္ဝန္ ၈လရွိပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကိုယ္စိတ္ဆင္းရဲ စိတ္ဆင္းရဲဒုကၡ မခံလို၍ ကြာရွင္းေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုပုံပါ ကိစၥနဲ႔ တစ္စုံတစ္ရာ ျဖစ္ပါက က် မ တာဝန္ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ယခုေဖာက္ျပန္ေသာ ႏွင္းအိေဇာ္ဆိုသူသည္မွာလဲ ညမင္းသားktv တြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ vocal တစ္ဦးသာ ျဖစ္ပါသည္

Credit Original writer


Leave a Reply

Your email address will not be published.