အသက္၁၄ႏွစ္သာရွိေသးတဲ့ေကာင္မေလးကိုယ့္ကိုကိုသတ္ေသမႈျဖစ္ပြား

အသက္၁၄ႏွစ္သာရွိေသးတဲ့ေကာင္မေလးကိုယ့္ကိုကိုသတ္ေသမႈျဖစ္ပြား

အသက္၁၄ႏွစ္သာရွိေသးတဲ့ေကာင္မေလးကိုယ့္ကိုကိုသတ္ေသမႈျဖစ္ပြား

ဒီညေန ကူညီမႈကုသိုလ္လမ္းေၾကာင္းပါ 31–5–2022 ကူညီေတာင္းမႈအရ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ ပန္းဘဲတန္းနယ္ေျမ စိုက္ပ်ိဳးေရး ခ႐ိုင္႐ုံးဝင္း ဝန္ထမ္း
အိမ္ယာ မွ ႀကိဳးစြဲခ် ေသဆုံး

 

သမီးေလး မဝိုင္းစုတိုး အသက္(၁၄)ႏွစ္ ႐ုပ္အေလာင္း အား အိုးဘို Rescue မွ စစ္ကိုင္းေဆး႐ုံ Opd မွ အေနာက္ ရင္ခြဲ႐ုံ သို႔ ပို႔ေဆာင္ကုသိုလ္ခဲ့ပါသည္
ဘာစိတ္ကူးေတြနဲ႔ ဘယ္လိုမ်ား လုပ္လိုက္ တာလဲ သမီးေလးရယ္ ဘဝအဆက္ဆက္ ဒီလိုအျဖစ္ဆိုးေတြ ကင္းေဝးၿပီး ေကာင္းရာ သုဂတိ လားပါေစ သမီးေလးေရ

အိုးဘိုက်န္းမာေရး ႏွင့္ Rescue အသင္း ျမန္မာႏိူင္ငံ လူမႈကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႕ စစ္ကိုင္းတိုင္း သတင္း တာဝန္ခံ
09—444807033. 09—793006800

အသက္၁၄ႏွစ္သာရွိေသးတဲ့ေကာင္မေလးကိုယ့္ကိုကိုသတ္ေသမႈျဖစ္ပြား

 

ဒီညေန ကူညီမႈကုသိုလ္လမ္းေၾကာင္းပါ 31–5–2022 ကူညီေတာင္းမႈအရ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ ပန္းဘဲတန္းနယ္ေျမ စိုက္ပ်ိဳးေရး ခ႐ိုင္႐ုံးဝင္း ဝန္ထမ္း
အိမ္ယာ မွ ႀကိဳးစြဲခ် ေသဆုံး

သမီးေလး မဝိုင္းစုတိုး အသက္(၁၄)ႏွစ္ ႐ုပ္အေလာင္း အား အိုးဘို Rescue မွ စစ္ကိုင္းေဆး႐ုံ Opd မွ အေနာက္ ရင္ခြဲ႐ုံ သို႔ ပို႔ေဆာင္ကုသိုလ္ခဲ့ပါသည္
ဘာစိတ္ကူးေတြနဲ႔ ဘယ္လိုမ်ား လုပ္လိုက္ တာလဲ သမီးေလးရယ္ ဘဝအဆက္ဆက္ ဒီလိုအျဖစ္ဆိုးေတြ ကင္းေဝးၿပီး ေကာင္းရာ သုဂတိ လားပါေစ သမီးေလးေရ

အိုးဘိုက်န္းမာေရး ႏွင့္ Rescue အသင္း ျမန္မာႏိူင္ငံ လူမႈကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႕ စစ္ကိုင္းတိုင္း သတင္း တာဝန္ခံ
09—444807033. 09—793006800


Leave a Reply

Your email address will not be published.