“သားႀကီးေရ မင္းဘ၀ကိုေပ်ာ္ေအာင္ေန ဘ၀မွန္ရင္ အတက္အက်တို႔ရွိၿမဲပဲေလ” PDF (႐ုပ္သံ)

“သားႀကီးေရ မင္းဘ၀ကိုေပ်ာ္ေအာင္ေန ဘ၀မွန္ရင္ အတက္အက်တို႔ရွိၿမဲပဲေလ” PDF (႐ုပ္သံ)

“သားႀကီးေရ မင္းဘ၀ကိုေပ်ာ္ေအာင္ေန ဘ၀မွန္ရင္ အတက္အက်တို႔ရွိၿမဲပဲေလ” PDF (႐ုပ္သံ)

အားမငယ္နဲ႔ မင္းအနားမွာငါတို႔ရွိတယ္ေကာင္းတူတူဆိုးတူတူေပါ့ သူငယ္ခ်င္းေတြသားႀကီးေရ စိတ္ပ်က္ကာငိုင္မေနပါနဲ႔

မနက္ျဖန္ေတြ အားလုံးအတြက္ အၿမဲရွိတယ္မွ်ေဝမယ္ အခိုက္အတန႔္ေတြကိုေလ သားႀကီးတို႔ေအးေဆး

ႀကဳံလာအခက္အခဲမ်ား ေဖးလို႔ကူ
ေရွ႕ဆက္လိုက္ၾကမယ္ သားႀကီးတို႔ေအးေဆးး
ရင္ဘက္ခ်င္းအၿမဲနီးစပ္မယ္ ဘာမွမပူပါနဲ႔
သားႀကီးတို႔ ေအးေဆးးး”

ဒီေန႔အတြက္ Revolution Song Time အစီအစဥ္မွာ
ကြၽန္ေတာ္တို႔ ညီေနာင္ရဲေဘာ္ေတြ ကိုေရမြန္ရဲ႕ “သားႀကီးတို႔ေအးေဆး” သီခ်င္းကိုျပန္ Recovery ဆိုထားတဲ့ သီခ်င္းေလးကို တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ စိတ္ဒဏ္ရာေတြကို အခက္အခဲေတြ အားလုံးကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရဲေဘာ္ရဲဘက္အခ်င္းခ်င္း ေဖးမ ကူညီက်ရင္း ေရွ႕ဆက္ ေလွ်ာက္လွမ္းၾကစို႔ဗ်ာ။

တစ္ေယာက္ပင္ပန္းတဲ့အခါ အျခားတစ္ေယာက္က အျပန္အလွန္ေဖးမၿပီး အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို ပူေပါင္းတည္ေဆာက္ၾကပါစို႔ဗ်ာ။ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း မိမိတက္စြမ္းသ၍ ေငြအား၊

click အားျဖင့္ စည္းစည္းလုံးလုံး ဝိုင္း၀န္းကူညီၾကရင္း သာယာလွပတဲ့ အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို တည္ေဆာက္ၾကပါစို႔။

#OurTomorrow #သားႀကီးတို႔ေအးေဆး #ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္မ်ား

#Crd

 

“သားႀကီးေရ မင္းဘ၀ကိုေပ်ာ္ေအာင္ေန ဘ၀မွန္ရင္ အတက္အက်တို႔ရွိၿမဲပဲေလ” PDF (႐ုပ္သံ)

အားမငယ္နဲ႔ မင္းအနားမွာငါတို႔ရွိတယ္ေကာင္းတူတူဆိုးတူတူေပါ့ သူငယ္ခ်င္းေတြသားႀကီးေရ စိတ္ပ်က္ကာငိုင္မေနပါနဲ႔

မနက္ျဖန္ေတြ အားလုံးအတြက္ အၿမဲရွိတယ္မွ်ေဝမယ္ အခိုက္အတန႔္ေတြကိုေလ သားႀကီးတို႔ေအးေဆး

ႀကဳံလာအခက္အခဲမ်ား ေဖးလို႔ကူ
ေရွ႕ဆက္လိုက္ၾကမယ္ သားႀကီးတို႔ေအးေဆးး
ရင္ဘက္ခ်င္းအၿမဲနီးစပ္မယ္ ဘာမွမပူပါနဲ႔
သားႀကီးတို႔ ေအးေဆးးး”

ဒီေန႔အတြက္ Revolution Song Time အစီအစဥ္မွာ
ကြၽန္ေတာ္တို႔ ညီေနာင္ရဲေဘာ္ေတြ ကိုေရမြန္ရဲ႕ “သားႀကီးတို႔ေအးေဆး” သီခ်င္းကိုျပန္ Recovery ဆိုထားတဲ့ သီခ်င္းေလးကို တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ စိတ္ဒဏ္ရာေတြကို အခက္အခဲေတြ အားလုံးကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရဲေဘာ္ရဲဘက္အခ်င္းခ်င္း ေဖးမ ကူညီက်ရင္း ေရွ႕ဆက္ ေလွ်ာက္လွမ္းၾကစို႔ဗ်ာ။

တစ္ေယာက္ပင္ပန္းတဲ့အခါ အျခားတစ္ေယာက္က အျပန္အလွန္ေဖးမၿပီး အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို ပူေပါင္းတည္ေဆာက္ၾကပါစို႔ဗ်ာ။ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း မိမိတက္စြမ္းသ၍ ေငြအား၊

click အားျဖင့္ စည္းစည္းလုံးလုံး ဝိုင္း၀န္းကူညီၾကရင္း သာယာလွပတဲ့ အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို တည္ေဆာက္ၾကပါစို႔။

#OurTomorrow #သားႀကီးတို႔ေအးေဆး #ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္မ်ား

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.