၆ႏွစ္ၾကာတြဲလာခဲ့ေသာရည္းစားေဟာင္းက အျခားသူႏွင့္လက္ထပ္သြားေသာအခါ မဂၤလာပြဲသို႔သြားေရာက္ၿပီး See more..

၆ႏွစ္ၾကာတြဲလာခဲ့ေသာရည္းစားေဟာင္းက အျခားသူႏွင့္လက္ထပ္သြားေသာအခါ မဂၤလာပြဲသို႔သြားေရာက္ၿပီး See more..

တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ဘယ္ေလာက္ပင္ နက္နက္ရႈိင္းရႈိင္းခ်စ္ခင္လာပါေစ အဆင္မေျပေသာအခက္အခဲတစ္ခုကိုမေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ပါက

လမ္းခြဲျခင္းသို႔ေရာက္ရွိသြားႏိုင္တာျဖစ္ပါတယ္။ယခုတြင္လည္း ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမွစုံတြဲတစ္ဦးဟာ၆ႏွစ္ၾကာတြဲလာခဲ့ၿပီး လမ္းခြဲခဲ့ၾကတယ္လို႔သိရပါတယ္။

ထို႔ေနာက္တြင္ေကာင္မေလးကအျခားေကာင္ေလးတစ္ဦးျဖင့္လက္ထပ္ခဲ့လိုက္ပါတယ္။ထိုအခါေကာင္ေလးကရည္းစားေဟာင္းေကာင္မေလး၏မဂၤလာပြဲသို႔ေရာက္ရွိၿပီးဂုဏ္ျပဳေပးခဲ့ပါတယ္။

ထို႔အျပင္ရည္းစားေဟာင္းသတိုးသမီးကို သူႏွင့္တြဲခဲ့သည့္၆ႏွစ္ကို အမွတ္ရေနေစရန္အတြက္ လက္စြပ္၆ကြင္းကိုသတိုးသမီးေလးအား လက္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ေပးအပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။လူငယ္ေကာင္ေလး၏အခ်စ္ႀကီးပုံဟာ အလြန္စာနာဖြယ္ရာေကာင္းလွပါတယ္။

 

Credit Original writer

Zawgyi

၆ႏွစ္ၾကာတြဲလာခဲ့ေသာရည္းစားေဟာင္းက အျခားသူႏွင့္လက္ထပ္သြားေသာအခါ မဂၤလာပြဲသို႔သြားေရာက္ၿပီး လက္စြပ္၆ကြင္းျဖင့္ဂုဏ္ျပဳခဲ့သည့္အလြန္သေဘာေကာင္းေသာအမ်ိဳးသား

တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ဘယ္ေလာက္ပင္ နက္နက္ရႈိင္းရႈိင္းခ်စ္ခင္လာပါေစ အဆင္မေျပေသာအခက္အခဲတစ္ခုကိုမေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ပါက လမ္းခြဲျခင္းသို႔ေရာက္ရွိသြားႏိုင္တာျဖစ္ပါတယ္။ယခုတြင္လည္း ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမွစုံတြဲတစ္ဦးဟာ၆ႏွစ္ၾကာတြဲလာခဲ့ၿပီး လမ္းခြဲခဲ့ၾကတယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

ထို႔ေနာက္တြင္ေကာင္မေလးကအျခားေကာင္ေလးတစ္ဦးျဖင့္လက္ထပ္ခဲ့လိုက္ပါတယ္။ထိုအခါေကာင္ေလးကရည္းစားေဟာင္းေကာင္မေလး၏မဂၤလာပြဲသို႔ေရာက္ရွိၿပီးဂုဏ္ျပဳေပးခဲ့ပါတယ္။

ထို႔အျပင္ရည္းစားေဟာင္းသတိုးသမီးကို သူႏွင့္တြဲခဲ့သည့္၆ႏွစ္ကို အမွတ္ရေနေစရန္အတြက္ လက္စြပ္၆ကြင္းကိုသတိုးသမီးေလးအား လက္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ေပးအပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။လူငယ္ေကာင္ေလး၏အခ်စ္ႀကီးပုံဟာ အလြန္စာနာဖြယ္ရာေကာင္းလွပါတယ္။

Credit Original writer


Leave a Reply

Your email address will not be published.