ကိုရင္ေလးတို႔ သားအဖၾကည့္ၿပီး ရင္ထဲဆို႔နင့္သြားတယ္

ကိုရင္ေလးတို႔ သားအဖၾကည့္ၿပီး ရင္ထဲဆို႔နင့္သြားတယ္

ကိုရင္ေလးတို႔ သားအဖၾကည့္ၿပီး ရင္ထဲဆို႔နင့္သြားတယ္

ဆားေတာင္ ကိုရင္ေလးသူတို႔သားအဖ ႏွစ္ေယာက္ကို ျမင္ရတာလည္းစိတ္မခ်မ္းသာပါဘူး။

ရင္နာဖြယ္ ေၾကကြဲဖြယ္ပါပဲ သူ႔အေဖကေတာ့အေျခေန ေကာင္းတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

လူမမာ ကိုရင္ေလးက အစားအေသာက္ေတြလည္း ခုရက္ပိုင္းမ်ားမ်ားစားတယ္လို႔လည္း ဖုန္းဆက္ၿပီး ဝမ္းသာစကားေျပာပါတယ္။

တစ္ရက္ႏွစ္ရက္ေနရင္ေတာ့ လႉစရာရွိတာ သြားလႉရပါဦးမယ္။

ကံေႂကြး ဝဋ္ေႂကြး မွန္သမွ် ဒီဘဝမွာအကုန္အစင္ ေက်ေပ်ာက္ပါေစ ကိုရင္ေလး။

အရွင္သာသန (ဝက္လက္)

ဆားေတာင္ ကိုရင္ေလးသူတို႔သားအဖ ႏွစ္ေယာက္ကို ျမင္ရတာလည္းစိတ္မခ်မ္းသာပါဘူး။

ရင္နာဖြယ္ ေၾကကြဲဖြယ္ပါပဲ သူ႔အေဖကေတာ့အေျခေန ေကာင္းတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

လူမမာ ကိုရင္ေလးက အစားအေသာက္ေတြလည္း ခုရက္ပိုင္းမ်ားမ်ားစားတယ္လို႔လည္း ဖုန္းဆက္ၿပီး ဝမ္းသာစကားေျပာပါတယ္။

 

တစ္ရက္ႏွစ္ရက္ေနရင္ေတာ့ လႉစရာရွိတာ သြားလႉရပါဦးမယ္။

ကံေႂကြး ဝဋ္ေႂကြး မွန္သမွ် ဒီဘဝမွာအကုန္အစင္ ေက်ေပ်ာက္ပါေစ ကိုရင္ေလး။

အရွင္သာသန (ဝက္လက္)

Credit


Leave a Reply

Your email address will not be published.